КИТАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ., ІСТОРІЯ

КИТАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ., ІСТОРІЯ

Основні події:

  • 1644–1911 рр. — правління династії Цинь;
  • 1840–1842, 1856–1860 рр. — «опіумні» війни;
  • 1850–1864 рр. — рух тайпінів;
  • 1898–1900 рр. — повстання іхетуанів.

ХІД ЗАНЯТТЯ КИТАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ., ІСТОРІЯ

І. Актуалізація знань

Бесіда за запитаннями

1. Опишіть державний устрій Китаю в XVII — І пол. XIX ст.

2. Охарактеризуйте духовне життя китайського суспільства. У чому полягали його особливості?

3. Як ви вважаєте, чим була викликана політика самоізоляції Китаю?

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

Понад 100 років Китай дотримувався політики «самоізоляції». Що принесло Китаю «відкриття» його європейцями?

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

«Відкриття» Китаю. «Опіумні війни»

«Відмичкою» до відкритих дверей Китаю стала для європейців та американців торгівля опіумом. Англійці налагодили контрабандне ввезення опіуму до Китаю з Індії.

Спроба заборонити ввезення опіуму китайським урядом стала причиною опіумних воєн.

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням самостійно прочитати учням відповідний текст параграфа й скласти таблицю.

Опіумні війни у Китаї

Опіумні війни

Дати

Учасники

Результати

Причини поразки

І опіумна війна1840–1842 рр.Китай, АнгліяПідписання Нанкінського договору: передача Англії острова Ґонконґ, відкриття 4 портів для іноземних купцівЕкономічна та військово-технічна відсталість Китаю
ІІ–ІІІ опіумні війни1856–1860 рр.Китай, Англія, ФранціяПекінський договір: іноземцям дозволена торгівля в усіх найважливіших портах і надані виняткові привілеї. Англійці і французи були непідсудні китайським законам. Китай перетворювався на напівколонію

Тайпінський рух

У Китаї після поразки опіумних воєн почався рух протесту.

Учитель пропонує учням сформулювати причини цього руху, використовуючи текст інформаційних карток та раніше отримані знання.

Інформаційна картка № 1

Понад 2/3 землі перебували у володінні крупних поміщиків, і майже 90 % населення становили безземельні батраки та орендарі. Разом з тим населення Китаю швидко збільшувалося. З початку до середини XIX ст. кількість жителів у країні збільшилась зі 180 до 400 млн чоловік. Земельні наділи селян постійно скорочувалися. Прогодувати сім’ю на кошти, які залишалися після виплати податків поміщику (за оренду віддавали 50 % урожаю) і державі, було неможливо.

Інформаційна картка № 2

Багато століть визначну роль у духовному житті китайців відігравало конфуціанство. Конфуцій розглядав державу як велику сім’ю, де «государ — батько і мати народу». Суспільство, згідно з Конфуцієм, має складатися з людей «які уникають крайнощів».

Китайці вважали, що сенс існування людей — досягнення повної гармонії між різними верствами населення в рамках мудро керованої держави. Імперія Цинь не відповідала цьому ідеалу.

Причини руху тайпінів

1. Послаблення влади імператора.

2. Погіршення становища селян.

3. Невідповідність між ідеальними уявленнями про державу і реальним життям.

Учитель пропонує учням виступити з повідомленнями про рух тайпінів. Решта учнів після виступу має відповісти на питання, записані на дошці.

Запитання

1. Чому селянський рух у Китаї отримав назву «рух тайпінів»?

2. Яка релігія була покладена в основу створення «Небесної держави загального благоденства»? Поясніть чому.

3. Яку територію контролювали повстанці?

4. Які реформи були проведені у Тайпінській державі?

5. Чому рух тайпінів зазнав поразки?

Політика самопосилення

Наприкінці XIX ст. в уряді та при імператорському дворі склалася впливова група найвпливовіших сановників, які виступали за оновлення різних сторін життя за європейським зразком. Їхня мета — досягти самопосилення Китаю, якому загрожувала остаточна втрата самостійності. Для цього потрібно було подолати економічну та військово-технічну відсталість Китаю. Тому китайські сановники виступали за реорганізацію армії, оснащення її сучасними видами зброї, розвиток крупної індустрії і сучасних засобів транспорту.

З’явилися перші навчальні заклади західного зразка, де вивчалися іноземні мови, закуповувалося промислове устаткування, з’явилися механізовані підприємства. У містах будувалися багатоповерхові будинки в європейському стилі, розвивалася банківська справа. Але курс на самопосилення не дав бажаного результату. Китай зазнав поразки у війнах із Францією та Японією (1894–1895).

Цим скористалися іноземні держави, які бажали збільшити свої володіння за рахунок територій у Китаї.

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням прочитати відповідний текст параграфа і заповнити таблицю

«Іноземна присутність в Китаї»

Країна

 

Дата договору

Терміни оренди території

Територія

 

Німеччина

1897 р.

99 років

Область Цзяочжоу, з військовим портом Циндао,півострів Шаньдун
Росія

1897 р.

25 років

Порти Порт-Артур, Дальній
Франція

1898 р.

99 років

Порт Гуанчжоувань
Англія

1898 р.

Порт Вейхай

Китай охопила паніка. Країна опинилася перед загрозою розподілу іноземними державами.

Повстання іхетуанів

У Китаї утворилося таємне товариство «Кулак в ім’я світу і справедливості», головною метою якого було звільнення Китаю від «іноземних варварів».

Імператриця Цисі вирішила використати цей рух для війни з іноземними державами й повернення країні колишньої могутності.

Учитель пропонує учням виступити з повідомленнями про повстання іхетуанів.

Бесіда за запитаннями

1. Які держави брали участь у придушенні повстання?

2. Чому боротьба за відродження могутності Китаю зазнала поразки?

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Позначте чинники, які сприяли зростанню соціальної напруженості.
а) Зростання населення і нестача посівних площ (землі);
б) підрив традиційних засад;
в) бідність та убозтво народу;
г) сваволя і здирство урядовців;
д) спроби здійснити модернізацію країни за європейським зразком.

Відповідь: а, в, г.

2. Відновіть хронологічну послідовність подій.
а) Селянська війна тайпінів;
б) І «опіумна війна»;
в) ІІ «опіумна війна»;
г) проголошення Хун Сюцюаня імператором Тайпінської держави.

Відповідь: б — а — г — в.

3. Учитель пропонує учням відповісти на проблемне питання уроку, використовуючи метод «Прес».

— Що принесло Китаю «відкриття» його європейцями?

• Я вважаю, що…

• Тому що…

• Наприклад…

• Таким чином…

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Повторити підсумки франко-прусської війни 1870–1871 рр.

3. Повторити підсумки російсько-турецької війни 1877–1878 рр.

КИТАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ., ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *