ПОЧАТОК ПОЛЬСЬКОГО ТА ЛИТОВСЬКОГО ВОЛОДАРЮВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Початок польського та литовського володарювання на українських землях, Історія України

Хід заняття Початок польського та литовського володарювання на українських землях, Історія України

І. Актуалізація опорних знань

1. Хто правив Галицько-Волинською державою після смерті Андрія і Лева?

2. За яких обставин помер Юрій ІІ Болеслав?

3. До яких наслідків призвів занепад Галицько-Волинської держави?

Галицько-Волинська держава припинила існування, а з нею скінчився княжий період історії України, який тривав майже п’ять століть. В той самий час, коли Галицько-Волинська держава руйнувалась, її сусіди — Литва, Польща, Московська держава — зміцнилися й приступили до загарбання нових територій, у т. ч. на українських землях.

II. Повідомлення теми, мети і завдань

План

1. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави. Польська експансія на українській землі.

2. Входження Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля до скла­ду Литовської держави.

3. Кревська унія. Остаточне захоплення Польщею Галичини.

III. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу

Логічне завдання

— Чим ви можете пояснити те, що Литва, яка за словами автора «Слова про загибель Руської землі» (ХІІІ ст.), «з болота на світ показувалася», стала не тільки серйозним суперником українських земель, а й володарем їх значної частини? Свою думку обґрунтуйте методом «Прес».

Литовські племена напередодні об’єднання (робота з картою). Польща теж прагнула захопити українські землі. Перший похід Казимира III на Галичину (робота з картою). Правління в Галичині боярської верхівки на чолі з Д. Детьком.

Евристична бесіда

  • Чому бояри мали таку силу?

ІV. Інтерактивна вправа

Робота в малих групах із метою набуття навичок спілкування та співпраці.

Групи по 4-6 чол. (сформувати 5 груп).

Розподіляються ролі в групі.

  • Спікер (керівник)
  • Секретар веде роботу групи.
  • Посередник стежить за часом.
  • Доповідач.

Робота з текстом підручника

Завдання групи № 1.

Яким чином і коли було розв’язано суперечку між Польщею та Угорщиною за Галицьку землю?

Завдання групи № 2.

Як змінилося становище українських земель під владою Польщі.

Завдання групи № 3.

Підтвердити або заперечити слова історика М. Антоновича: «Епоха Гедиміновичів була для України продовженням і дальшим розвитком князівського роду…»

Завдання групи № 4.

Які Українські землі увійшли до складу Литви наприкінці 70-х р. XIV ст.?

Завдання групи № 5.

Назвіть причини, зміст і наслідки Крев­ської унії.

Опрацьовані питання учні висвітлюють перед іншими групами. Учні вчаться виділяти головне, занотовують ключові моменти. Ставлять одне одному перехресні запитання.

Кожна група в кінці робить висновок. Розв’язуємо методом «Прес» логічне завдання, поставлене на початку уроку:

  • Я вважаю, що …
  • Тому, що …
  • Наприклад …
  • Отже, (тому), я вважаю…

V. Підсумки уроку, повідомлення домашнього завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення про князя Вітовта.

3. Виконати завдання на контурній карті.

Початок польського та литовського володарювання на українських землях, Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *