ЗВ’ЯЗОК ТВОРЧОСТІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА («І НУДНО, І СУМНО…», «НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ…») ІЗ ТРАДИЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА, Г. ГЕЙНЕ ТА ІН.). ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Зв’язок творчості М. Ю. Лермонтова («І нудно, і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…») із традиціями європейського романтизму (Дж. Ґ. Н. Байрона, Г. Гейне та ін.). Зарубіжна література

Перебіг заняття Зв’язок творчості М. Ю. Лермонтова («І нудно, і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…») із традиціями європейського романтизму (Дж. Ґ. Н. Байрона, Г. Гейне та ін.). Зарубіжна література

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ

Покоління М. Ю. Лермонтова зростало в умовах жорстокої реакції, придушення будь-якої вільної думки, тому звучання його поезій має гіркий присмак. Хто, як не поет, скаже правду, допоможе сучасникам розплющити очі? Парадокс полягає в тому, що порушені проблеми виявилися вічними, вони хвилюють людей і досі. Чим привертає читача лермонтовська поезія? Це ми з’ясовуватимемо сьогодні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

 • Розкажіть про основні етапи життя М. Ю. Лермонтова.
 • Які нові приклади ви дібрали до схем і таблиць, складених на попередньому уроці?
 • Виразно прочитайте поезію «Сосна». Зробіть ідейно-художній аналіз цього вірша.
 • На вашу думку, чому ваші однокласники обрали для ілюстрування саме ці твори поета?

IV. ЕМОЦІЙНЕ НАЛАШТУВАННЯ НА РОБОТУ НАД ТЕМОЮ

— Лермонтов був одним із найулюбленіших поетів Т. Г. Шевченка. Кобзар відчував духовну спорідненість із російським поетом. Він називав його «наш великий Лермонтов» і просив свого друга М. М. Лазаревського: «Надішліть заради поезії святої Лермонтова хоч один том, велику-превелику радість пришліть…». А коли отримав дорогоцінний томик віршів, то дуже зрадів: «Ти переслав мені в неволю Поета нашого,— на волю мені ти двері одчинив!». 1850 року під час обшуку в Шевченка відібрали дві книжки російського поета; Кобзар кілька разів згадував Лермонтова й цитував його твори в «Щоденнику», у вірші «Мені здається, я не знаю» писав про безсмертя Лермонтова, про силу його мистецтва. Твори російського поета викликали в Шевченка радість, підтримували його сподівання на волю. Вплив поезії Лермонтова позначився на творах Тараса Григоровича «Слепая», «Тризна», «Пророк», «Чого мені тяжко, чого мені нудно» та ін. Мемуаристи констатували, що в день смерті Шевченка збірка творів Лермонтова лежала на його столі. Долучимося й ми до поетичного слова видатного російського митця.

V. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

Аналіз літературного твору (евристична бесіда)

Виразно прочитайте та проаналізуйте вірш «І нудно, і сумно…» М. Ю. Лермонтова у перекладі М. І. Терещенка. Про що цей твір? Визначте його тему.

 • Які художні образи створює в ньому поет?
 • Чого прагне ліричний герой цієї поезії? Що цінує? Від чого страждає? яким ви його побачили? Доберіть слова для його характеристики.
 • Якого настрою сповнений цей твір? Яке почуття викликає в читача?
 • Що стверджує автор? Якого висновку доходить у своїх роздумах? Визначте особливості композиції поезії.
 • Який ідеальний, вигаданий світ створює автор у вірші? Що він цінує понад усе?
 • Назвіть основну ідею цього твору.
 • У чому полягє особливість побудови поезії? (Вірш побудовано у формі внутрішнього монологу героя.)
 • Які засоби поетичного синтаксису застосовує автор для передавання напруженого стану героя? (Вірш побудовано у формі запитань і відповідей. У творі наявні такі різновиди речень: з риторичним запитанням, окличні, неповні з фігурою умовчання (еліпси). Тире, трикрапка підсилюють контрастний настрій, є свідченням особистої драми, яку переживає ліричний герой.)
 • Який художній прийом використовує автор? Наведіть приклади. (Прийом антитези: нудно — бажання, кохання навік — на час, годину, радість — мука, життя — жарт, оксюморон: вогонь їх солодких недуг.)
 • Знайдіть байронічні мотиви у вірші. (Конфлікт героя зі світом, мотиви суму й трагізму, розчарування, потяг до високих ідеалів.)
 • У чому полягає автобіографічність цього вірша? (Твір написано 1840 р. у період складних стосунків Лермонтова зі світським товариством.)
 • Виразно прочитайте та проаналізуйте вірш «На дорогу йду я в самотині…» М. Ю. Лермонтова у перекладі М. Т. Рильського чи мовою оригіналу. Якою тут зображено природу? (Нічний пейзаж: тиша, прекрасні та безкраї небеса.)
 • Яким є настрій ліричного героя, душевний стан? (Він досить сумний, його «серце з болю завмирає», переживає розчарування, самотність, конфлікт зі світом; однак він здатний до самозаглиблення, аналізування дійсності.)
 • Чим викликаний біль героя? (Він прагне волі та спокою, але їх немає в реальному житті.)
 • Про що мріє ліричний герой? Процитуйте. («Щоб крізь ніч, крізь день ясний для мене / Про кохання ніжний спів лунав, / Наді мною темний дуб зелений / Щоб схилявся й листям розмовляв» .)
 • Яким є філософський зміст вірша? (Ліричний герой, як мандрівник у таїнах усесвіту, прагне гармонії духовного і природного життя, високого ідеалу повноти буття.)
 • Чого прагне герой? (Він прагне пристрасного кохання, повнокровного життя.)
 • У чому полягає конфлікт героя з навколишньою дійсністю? (Герой розуміє примарність і фальшивість пристрастей, кохання та самого життя, що не має духовного змісту, мети.)

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Літературознавча робота

 • Розшифруйте символіку поезії «На дорогу йду я в самотині…».

Очікувана відповідь

Крем’яна путь — шлях мандрівника у пустелі; місце зустрічі зі Всесвітом.

І зоря з зорею гомонить — символ високого ідеалу, духовного змісту, гармонії.

В промінні голубім — світло ідеалу, надає земному пейзажу космічної широти.

Я жадаю волі та спокою — ремінісценції з вірша О. С. Пушкіна «Час, милий друже, час…». Для Лермонтова, як і для Пушкіна, свобода і спокій асоціюються з гармонією духовного і природного життя.

Темний дуб зелений — символ вічності, що втілює думку про вічний зв’язок людини з Космосом.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

1. Заключне слово

— Л. М. Толстой, видатний російський письменник, говорив: «У Лермонтова є надзвичайна глибина морального почуття, дух пошуку істини». І це справді так: поет прагнув волі та справедливості, ясної мети в житті. Але російська дійсність того часу не давала ні зразків такого життя, ні можливостей, ні умов. Єдине, що залишалося письменникові,— полум’яним словом пробуджувати в душах людей найкращі почуття, думки, прагнення до дії, естетичні почуття. Поезія Лермонтова є глибоко символічною.

2. Інтерактивний прийом «Мікрофон»

 • Завершіть речення: «Поезія Лермонтова справляє на мене враження…».

3. Творча робота

 • Складіть сенкан про свої враження від поезії М. Ю. Лермонтова.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: уміти виразно читати, аналізувати вірші М. Ю. Лермонтова, висловлювати свої думки та враження.

Творче: схарактеризувати ліричного героя поезій митця; написати есе за одним із віршів поета.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про добу, відображену в романі «Герой нашого часу», історію написання та композицію цього твору.

І НУДНО, І СУМНО…
І нудно, і сумно! — і нікому руку подать,
Як горе у душу прилине… бажання!..
Чи варто даремно і вічно бажать?..
А роки минають — найкращі хвилини!
Кохати… кого ж бо? на час, годину — дарма,
Кохання ж навік — неможливе…
Чи в себе заглянеш? — минулого й сліду нема:
І радість, і мука, і все це мінливе!
Що пристрасті? — скоро вогонь їх солодких недуг
При слові розсудку згасає,
Й життя — як поглянеш на нього уважно навкруг —
Лиш жарт, де ні змісту, ні глузду немає!
Переклад М. І. Терещенка

НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ.
На дорогу йду я в самотині;
Крем’яна в тумані путь блищить:
Тихо. Бога слухає пустиня,
І зоря з зорею гомонить.
Небеса прекрасні та безкраї!
Спить земля в промінні голубім.
Чом же серце з болем завмирає?
Жду чого? Жалію я за чим?
Мрією не тішусь я пустою,
Днів не жаль, що більш не розцвітуть.
Я жадаю волі та спокою!
Я б хотів забутись і заснуть!
Та не тим холодним сном могили.
Я б навік заснути так хотів,
Щоб живі дрімали в серці сили,
Щоб у грудях віддих тріпотів;
Щоб крізь ніч, крізь день ясний для мене
Про кохання ніжний спів лунав,
Наді мною темний дуб зелений
Щоб схилявся й листям розмовляв.
Переклад М. Т. Рильського

Зв’язок творчості М. Ю. Лермонтова («І нудно, і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…») із традиціями європейського романтизму (Дж. Ґ. Н. Байрона, Г. Гейне та ін.). Зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *