Урок 29. Обмін речовин і енергії в клітині, біологія, 10 клас

Урок 29. Обмін речовин і енергії в клітині, біологія, 10 клас

Цілі уроку: розглянути особливості обміну речовин і енергії в клітині, порівняти реакції пластичного та енергетичного обмінів

Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова мембрани», «Мітоз», «Мейоз»

Базові поняття й терміни: обмін речовин, метаболізм, пластичний обмін, енергетичний обмін, метаболічні реакції, автотрофи, гетеротрофи.

 

Хід уроку 29. Обмін речовин і енергії в клітині, біологія, 10 клас

 

I. Організаційний етап

 

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. З яких фаз складається життєвий цикл клітини?

2. Що таке мітоз?

3. За якими ознаками можна розрізнити фази мітозу?

 

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Клітина є єдиним цілим, біологічною системою, елементи якої об’єднує спільний обмін речовин і перетворення енергії. Обмін речовин клітини можна умовно поділити на дві частини — обмін із навколишнім середовищем і внутрішній обмін, або метаболізм. Точніше поняття метаболізму можна сформулювати як закономірний порядок перетворення речовин і енергії в клітині, спрямований на її ріст, збереження та самовідтворення.

Метаболізм будь-якої клітини складається з двох узаємопов’язаних комплексів реакцій. У результаті першої групи реакцій відбувається розщеплення складних органічних сполук на простіші, а енергія, яка при цьому виділяється, запасається клітиною у формі макроергічних зв’язків ряду сполук (наприклад, АТФ). Ця група процесів називається енергетичним обміном. У результаті другої групи реакцій за рахунок енергії макроергічних зв’язків відбувається синтез складних органічних сполук із більш простих попередників. Ця група процесів називається пластичним обміном.

За стратегією одержання матеріалів для забезпечення енергетичного обміну різні групи живих організмів суттєво різняться між собою. Автотрофні організми (фотосинтезуючі рослини й бактерії та хемоавтотрофні бактерії) в реакціях енергетичного обміну розщеплюють синтезовані ними ж органічні речовини, частіше за все у формі глюкози. А от гетеротрофні організми (тварини, гриби й бактерії) розщеплюють органічні речовини, які надходять до їхніх клітин з їжею.

Гетеротрофний організм (гриб)

Гетеротрофний організм (гриб)

Автотрофний організм (рослина)

Автотрофний організм (рослина)

При цьому гриби й бактерії виділяють травні ферменти в навколишнє середовище, а поглинають і розщеплюють уже досить прості органічні речовини, які утворилися внаслідок дії цих ферментів. А тварини поживні речовини спочатку поглинають, а вже потім починають їх обробляти ферментами у своїй травній системі. В аеробних живих організмів (тобто в організмів, які здатні існувати за наявності в навколишньому середовищі кисню) розщеплення глюкози в клітинах відбувається у два етапи — гліколіз і дихання. Гліколіз відбувається в цитоплазмі, а дихання — у мітохондріях (у еукаріотів, прокаріоти для цього використовують дихальні білкові комплекси, розташовані на плазмалемі).

Для реакцій пластичного обміну своїх клітин і гетеротрофні й автотрофні організми використовують зовнішні джерела енергії та Карбону. Різниця в тому, що автотрофи отримують Карбон з неорганічних речовин (вуглекислого газу) за рахунок енергії сонячного світла, а гетеротрофи — з органічних речовин інших живих організмів.

 

Заповнення таблиці разом з учнями

Особливості перебігу окремих процесів метаболізму

Тип обміну

Процес і його особливості

Де відбувається

ЕнергетичнийПідготовча стадія енергетичного обміну. Макромолекули розщеплюються до мономерівНавколишнє середовище, лізосоми, травний тракт
ЕнергетичнийГліколіз. Мономери розщеплюються до проміжних сполукЦитозоль
ЕнергетичнийДихання. Проміжні сполуки окиснюються до низькомолекулярних речовинМітохондрії
ПластичнийСинтез проміжних сполук з неорганічних речовинХлоропласти
ПластичнийСинтез мономерів із проміжних сполукХлоропласти, цитозоль
ПластичнийСинтез макромолекул з мономерівЦитозоль, хлоропласти, мітохондрії, ендоплазматична сітка, ядро

 

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке метаболізм?

2. Які стадії можна виділити в енергетичному обміні?

3. Які основні процеси відбуваються під час пластичного обміну?

 

V. Домашнє завдання

Урок 29. Обмін речовин і енергії в клітині, біологія, 10 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків біології 10 клас

Комментарии закрыты.