ІНДІЯ. ІМПЕРІЯ ГУПТІВ, ІСТОРІЯ

ІНДІЯ. ІМПЕРІЯ ГУПТІВ, ІСТОРІЯ

Основні події:

• 1206-1526 рр. — період існування Делійського султанату;

• 1526 р. — заснування імперії Великих Моголів.

ХІД ЗАНЯТТЯ ІНДІЯ. ІМПЕРІЯ ГУПТІВ, ІСТОРІЯ

ІІ. Актуалізація знань

Учитель заслуховує відповіді на питання домашнього завдання і переходить до бесіди.

Враховуючи, що з історією Індії учні вже знайомилися в 6 класі, вони можуть за допомогою методу «Мозковий штурм» відповісти на поставлені питання і виконати завдання.

1) Опишіть географічне положення Індії.

2) Де на території Індії виникли перші міста?

3) Назвіть головні заняття індійців.

4) Якими винаходами давніх індійців ми користуємося дотепер?

5) Які торгові шляхи проходили через Індію?

IІI. Вивчення нового матеріалу

Для європейців Індія тривалий час була казковою країною чудес. Індія — величезна країна, одна з найдавніших цивілізацій. Її історія дуже багата на різноманітні події. Індія подарувала світові шахи, цифри, прекрасні літературні твори. Індія — одна з найбільших країн за кількістю населення. Ми з вами познайомимося з історією Індії у період Середньовіччя.

1. Індія за часів Гуптів

Індія має дуже різноманітні природні зони, що дозволяло обробляти різні сільськогосподарські культури. Наявність корисних копалин сприяла розвитку всіляких ремесел. У політичному плані на початку Середньовіччя Індія була роздробленою державою, дрібними князівствами управляли правителі — раджі.

Учитель пропонує прочитати документ і відповісти на питання.

Текст 1.

Аль-Масуді про Індію

Індія — обширна країна… В її державах існують значні відмінності у мові та релігії, вони часто ворогують між собою. Більшість вірить у переселення душ… Царська влада передається спадково в одній родині і ніколи не переходить до іншої. Те саме з сім’ями вазирів (міністрів), казн (урядовців) та інших сановників. Ці посади спадкові й не змінюються.

Запитання до тексту

1) Яким було управління в індійських князівствах?

2) Чому Індія не була єдиною державою?

Учитель. Велике значення у житті індійців мала община, оскільки тільки загальними зусиллями можна було осушувати землю від боліт і будувати іригаційні споруди.

  • Пригадайте, що таке іригація.

Общинники спільно платили податки — 1/6 частину урожаю, разом годували ремісників, які забезпечували їх сільськогосподарськими знаряддями праці, посудом та одягом.

Раджі не втручалися у життя общин. Вони були верховними власниками всіх підвладних земель. Раджі призначали намісників, які збирали податки і наймали воїнів для служби у війську правителя.

В Індії зберігався кастовий лад.

  • Пригадайте, що таке касти. Яка легенда пов’язана з їхньою появою?

Учитель пропонує учням прочитати документ.

Текст 2.

Про касти

Населення в Індії поділене на чотири класи. До першого класу відносяться брахмани. Це люди чистої поведінки, суворо дотримуються релігійних правил, ведуть аскетичне життя і слідують найправильнішим принципам. До другого класу належать кшатрії. Протягом багатьох століть вони становили правлячий клас. Кшатрії дбають про честь і милосердя. Люди третього класу називаються вайшьями. Вони займаються торгівлею і шукають прибутків як у своїй власній країні, так і за її межами. Люди четвертого класу називаються шудрами. Це клас землеробів. Шудри займаються обробкою землі. Місце кожної людини у цих чотирьох класах визначається ступенем її чистоти.

Завдання до тексту

Назвіть касти та верстви населення, які до них належали.

Учитель каже про те, що каста — це приналежність до певної професії, а об’єднання у стани називаються варни.

Учитель пропонує учням за допомогою тексту підручника і пояснень учителя заповнити схему «Варни і касти індійського суспільства».

Брахмани

ЖерціВчителіНаставникиВчені

Кшатрії

Військові

Державні урядовціСвітська знать та аристократія

Вайшьї 

КупціСкотаріЛихваріЗемлероби

Шудри 

ЧинбаріТкачіПастухиПрачкиТорговці Музиканти

Недоторканні 

Прибиральники сміття і нечистот

Усього в Індії на цей час налічувалося близько 400 каст та 4 варни. Особливою групою були недторканні. Вони не належали до жодної з каст. Кастовий лад в Індії зберігався протягом всього Середньовіччя, його пережитки існують й у сучасній Індії, хоча законодавчо кастовий поділ скасований.

2. Вторгнення мусульман та утворення Делійського султанату

В Індії у VI-XII ст. утворилося до 70 самостійних держав-князівств. Раджі постійно ворогували між собою. Країна була послаблена війнами і стала легкою здобиччю для завойовників. До Індії вторглися мусульмани під традиційним гаслом «священної війни з невірними».

У XIII ст. на території Північної Індії утворилася незалежна мусульманська держава зі столицею в місті Делі — Делійський султанат.

В одній з хронік про делійського султана повідомлялося, що він дарував воїнам як винагороду за службу села разом із селянами, якщо ж воїн помирав, то подарована земля відходила до сина, зятя або іншого родича.

  • Пригадайте, як мусульмани ставилися до скорених народів.

Учитель пропонує учням розглянути карту атласа, виконати завдання й відповісти на питання.

1) Знайти шляхи проникнення мусульманських феодалів до Індії.

2) Як змінилася територія Делійського султанату протягом XIII — до кінця XIV ст.?

Учитель пропонує учням прочитати відповідний розділ підручника і відповісти на питання:

1) Чому території Делійського султанату скоротилися наприкінці XIV ст.?

2) Що стало причиною розпаду Делійського султанату?

Орієнтовні відповіді

1) Повстання скорених індійців.

2) Змови знаті, палацові перевороти.

3) Вторгнення Тимура.

Пропонує учням прочитати інформаційний текст з історії Індії, складений у наш час.

Текст 3.

Страх перед владою… покинув серця людей, і країна опинилася у жахливому становищі. Жорстокий удар Делійському султанату завдало військо Тимура. Перетворюючи індійські міста та фортеці на «купи золи й сміття», воно просувалося до Делі. Городяни, вірячи в обіцянки Тимура не завдавати їм шкоди, здали місто завойовнику. Проте через кілька днів його воїни почали грабувати місто. Вони вбивали кожного, хто чинив хоч будь-який опір. Свідок розправи писав: «Зроблені з голів індусів башти сягали граничної висоти, а тіла їх ставали поживою для диких звірів і птахів». До своєї столиці Самарканда Тимур вивіз з Індії незліченні скарби. Після цього нашестя Делійський султанат припинив існування як єдина держава.

Запитання до тексту

1) Як Тимур здобував города?

2) Як поводилися завойовники?

Об’єднав Індію мусульманин Бабур. Нащадок великих завойовників Тамерлана і Чингісхана, він поставив собі за мету завоювати Індію. Бабур мав у своєму розпорядженні чудово навчену кінноту та артилерію. У квітні 1526 р. гармати Бабура зламали опір сутана. Бабур об’єднав під своєю владою велику частину північної Індії від Інду до Гангу. Цю дер­жаву згодом назвали імперією Великих Моголів.

IV. Закріплення знань

Запитання для бесіди

1. Як ви вважаєте, чому до Індії завойовники потрапляли переважно з північного Заходу?

2. Якою була система державного управління в індійських князівствах? Чим вона було схожа або відрізнялася від системи управління в Західній Європі.

3. Назвіть індійські касти і варни.

4. Поясніть, чому виник розподіл індійського суспільства на окремі ­групи.

5. У чому була відмінність індійських західноєвропейських селян?

6. Розкажіть про утворення імперії Великих Моголів.

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф.

2. Письмово відповісти на питання.

1) Складіть хронологічну таблицю Індії в середні віки.

2) Чим відрізнялося становище мусульман та індійців?

ІНДІЯ. ІМПЕРІЯ ГУПТІВ, ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *