КИТАЙ, ІСТОРІЯ

КИТАЙ, ІСТОРІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ КИТАЙ, ІСТОРІЯ

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Яку річку називали «горем Китаю» або «мандрівною»? Чому?

2. Назвіть найвеличнішу у світі споруду, збудовану в Китаї.

3. Які винаходи й відкриття подарували китайці людству?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Імперія Цзінь

Робота з підручником

Опрацюйте текст підручника і дайте відповіді на запитання.

1. Що являло собою китайське суспільство танського періоду?

2. Що стало причиною селянського повстання? Які мало наслідки?

Монгольське ярмо

Робота зі схемою

Опрацюйте текст підручника та на основі отриманої інформації складіть схему «Причини повстання червоних пов’язок у Китаї».

Пропонований варіант схеми

i7_5

Завдання

Назвіть наслідки повстання «червоних пов’язок».

Китай після повалення монгольського ярма

Робота в парах

• 1­й учень. Внутрішня політика Чжу Юаньчжан. (Ліхтей І. М., С. 271–272)

• 2­й учень. Зовнішня політика Чжу Юаньчжан. (Ліхтей І. М., С. 271–272)

Учитель заслуховує одну пару і заповнює таблицю.

Орієнтовний варіант таблиці

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Конфісковано володіння монголів. Відновлено зрошувальну систему. За селянами законодавчо закріплювалася земля. Скасовано рабство. Створено військові поселення. Всю повноту влади зосередив у своїх руках імператорДинастія Мін вела активні завойовницькі війни, підкорила Тибет і В’єтнам. Регулярно здійснювалися морські експедиції до Індокитаю, Індонезії, Індії, Східної Африки з метою встановлення дипломатичних і торгових зв’язків

Суспільство, державне управління

Робота в групах

Учитель ділить клас на три групи. Кожна група отримує завдання за підручником.

• 1­а група. На основі тексту підручника визначте права та обо­в’язки чиновників.

• 2­а група. На основі тексту підручника визначте права спадкової аристократії.

• 3­я група. На основі тексту підручника визначте права і обов’язки вільних селян і ремісників.

Результати роботи учні заносять у зошити.

Звичаї та традиції

Гра «Табула раса»

Учитель на дошці записує питання для учнів і пропонує учням за допомогою тексту підручника дати на них відповідь.

1. Що становило основу економіки Китаю?

2. Які культури вирощували китайці?

3. Які продукти харчування входили до раціону китайців?

4. Опишіть одяг китайців.

5. Яким був будинок китайця?

6. Які свята були найбільш популярні в Китаї?

Релігійне життя. Культура

Робота в групах

Учитель ділить клас на три групи. За допомогою підручника групи готують виступи.

• 1­а група. Релігії Китаю.

• 2­а група. Особливості розвитку освіти та науки в Китаї.

• 3­я група. Особливості розвитку літератури та мистецтва.

Результати роботи учні заносять до таблиці в зошити.

Релігія Китаю

Освіта, наука

Література, мистецтво

Буддизм, конфуціанство, даосизм; культ предківСтворена мережа шкіл та система державних іспи­тів для підготовки урядовців. Розвинена астрономія. Створено перші енциклопедії з сільського господарства. Розвинена медицина. Робили щеплення від віспиЗолоте століття поезії. Поети: Лі Бо, Ду Фу. Історичні романи «Три царювання», «Річкові заводі», літописи. Архітектура — пагоди, живопис на папері, шовку, дереві, камені; пейзаж — «гори і води». Каліграфія — мистецтво красиво писати; високий рівень розвитку ремесел

ІV. Закріплення знань

1. Як вплинуло на розвиток Китаю монгольське завоювання?

2. Порівняйте культуру Китаю та Індії.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.

КИТАЙ, ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *