УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ БУДОВА КЛІТИНИ, БІОЛОГІЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ БУДОВА КЛІТИНИ, БІОЛОГІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ БУДОВА КЛІТИНИ, БІОЛОГІЯ

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

1. Як вивчають будову клітин?

2. Чим відрізняються клітини прокаріотичних і еукаріотичних організмів?

3. Як пов’язана будова біологічних мембран з функціями, які вони виконують?

4. Яке значення для клітини мають одномембранні органели?

5. Яке значення для клітини мають двомембранні органели?

6. Яке значення для клітини мають немембранні органели?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Клітинний сік заповнює:
а)вакуоль;
б) цитоскелет;
в) лейкопласт;
г) ядро

2. Органелою руху є:
а) джгутик;
б) мітохондрія;
в) хлоропласт;
г) лізосома

3. Світлова фаза фотосинтезу здійснюється:
а) у тилакоїдах;
б) у стромі;
в) у цитоплазмі;
г) у лізосомі

4. Хемосинтез здійснюють:
а) зелені водорості;
б) залізобактерії;
в) тварини;
г) гриби

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями.

1ЦитоскелетАПрокаріотичні організми з клітинами у формі коми
2ОрганелиБТимчасові вирости цитоплазми, які забезпечують пересування клітини
3ВібріониВСистема мікротрубочок і мікрониток, яка є опорою клітини й бере участь у її русі
4КомпартментиГОкремі функціональні ділянки клітини, на які вона поділена плазматичними мембранами
ДПостійні клітинні структури, що виконують певні функції

Відповідність

1234

6. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від останнього до першого:
а)реакції світлової фази;
б)транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання;
в)реакції темнової фази;
г)уловлення світла фотосистемами.

Послідовність

123

4

Варіант II

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Синтез ДНК здійснює:
а) ДНК-полімераза;
б) РНК-полімераза;
в) т-РНК;
г) глікоген

2. Перший етап біосинтезу білка:
а) реплікація;
б) трансляція;
в) транскрипція;
г) зворотна транскрипція

3. Активне захоплення твердих об’єктів клітиною:
а) дифузія;
б) фагоцитоз;
в) піноцитоз;
г) трансляція.

4. Органела, в якій розташовані хромосоми:
а) лізосома;
б) хлоропласт;
в) ядро;
г) мітохондрія

5. Установіть відповідність між термінами і процесами.

1Захист клітинАПоділ мітохондрій
2МейозБСинтез целюлози
3Клітинний транспортВПіноцитоз
4ФотосинтезГУтворення веретена поділу

Д

Утворення тилакоїдів

Відповідність

1234

6. Розмістіть етапи синтезу ДНК у послідовності від останнього до першого:
а) приєднання ДНК-полімерази до ланцюга ДНК;
б) розплітання подвійного ланцюга ДНК;
в) добудова комплементарного ланцюга ДНК;
г) від’єднання ДНК-полімерази.

Послідовність

123

4

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ БУДОВА КЛІТИНИ, БІОЛОГІЯ

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *