РОЗМАЇТІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ. ПРІСНОВОДНІ ВОДОРОСТІ. БУДОВА ВОДОРОСТІ, БІОЛОГІЯ

Розмаїтість водоростей. Прісноводні водорості. Будова водорості, біологія

Хід заняття Розмаїтість водоростей. Прісноводні водорості. Будова водорості, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Питання для бесіди

1. Де живуть водорості?

2. Чим водорості відрізняються від вищих рослин?

3. Які представники водоростей вам відомі?

III. Вивчення нового матеріалу

Концепція

На цьому уроці вивчаються багатоклітинні прісноводні водорості. Учитель пояснює особливості будови, життя і вегетативного способу розмноження спірогири (частинами ниток). Потім учні розглядають спірогиру в мікроскоп (готовий мікропрепарат або ділянки живої нитки), використовуючи рисунок підручника. Після цього можна ознайомити учнів з діатомовими та іншими водоростями, що мешкають у річках і озерах.

Цікавим об’єктом для з’ясування особливостей нестатевого розмноження є багатоклітинна водорість улотрикс. Нестатеве розмноження улотрикса здійснюється зооспорами, що мають чотири джгутики. Зооспори вільно плавають у воді, а потім осідають на який-небудь підводний предмет, починають ділитися і поступово перетворюються на багатоклітинну нитчасту водорість. Учитель пропонує учням розглянути ліву половину рисунка в підручнику, на якому зображено нестатеве розмноження улотрикса.

Учні повинні чітко знати, що нестатеве розмноження зелених водоростей здійснюється з допомогою зооспор, з яких утворюються нові особини без попереднього злиття з якою-небудь клітиною.

Вивчення одноклітинних і багатоклітинних нитчастих водоростей завершується демонстрацією першої частини фільму «Водорості» й підсумковою бесідою, у результаті якої формулюються висновки приблизно такого змісту: «Водорості — це одноклітинні й багатоклітинні рослинні організми, що живуть переважно у воді. Клітини водоростей містять хлорофіл, поглинають воду, мінеральні солі й вуглекислий газ усією поверхнею тіла. Вони утворюють на світлі органічні речовини з неорганічних. Розмножуються нестатевим, а також вегетативним способом; не мають коренів, листків, стебел, квіток».

IV. Виконання лабораторної роботи

Будова водорості

Мета: ознайомитися з особливостями будови й життєдіяльності водоростей на прикладі хламідомонади.

Обладнання й матеріали: культура хламідомонади або постійні мікропрепарати цієї водорості, мікроскопи, предметні й покривні скельця, препарувальні голки, піпетка, пінцет, фільтрувальний папір, вода, розчин іоду, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. Виготовте тимчасовий препарат хламідомонади й пофарбуйте його розчином іоду або розгляньте постійний мікропрепарат цієї водорості.

3. На малому збільшенні знайдіть особину хламідомонади й розмістіть її в центрі поля зору.

4. Розгляньте водорість за великого збільшення. Використовуючи свої спостереження, замалюйте схему будови одноклітинної водорості. Укажіть на ній ядро, цитоплазму, оболонку, хлоропласт і вакуолі.

5. Зробіть висновок, в якому вкажіть функції позначених на вашому малюнку елементів клітини водорості.

Розмаїтість водоростей. Прісноводні водорості. Будова водорості, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *