КУЛЬТУРНЕ Й ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІV — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХV СТ., ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Культурне й церковне життя України у другій половині ХІV — першій половині ХV ст., Історія України

ВАРІАНТ 1

Хід заняття Культурне й церковне життя України у другій половині ХІV — першій половині ХV ст., Історія України

І. Актуалізація опорних знань

1) Які найважливіші події та явища відбулися в житті українського народу в XIV-XV ст.?

2) Що ви розумієте під словом «культура»?

II. Повідомлення теми, мети і завдань

Проблемне завдання

Довести, що українська культура середньовіччя зазнала духовного впливу Сходу та Заходу.

ІІІ. Інтерактивна вправа

Культура народу тісно пов’язана з його життям. Тому, перш ніж вивчати культуру, необхідно знати умови її розвитку. Вони були складними.

Метод «Навчаючись — учусь»

Учням роздаються картки: кожна картка містить по одному положенню питання «Умови розвитку української культури в ІІ половині XIV-XV ст.».

1-а картка. Установлення литовського і польського володарювання на українських землях.

2-а картка. Спустошливі набіги татар.

3-я картка. Початок поширення на українські землі католицизму та латиномовної культури внаслідок підпорядкування Польщею Галичини.

4-а картка. Утрата українським православ’ям зовнішньої підтримки внаслідок падіння Візантійської імперії.

5-а картка. Проникнення в Україну через Польщу ідей Відродження.

6-а картка. Переселення на українські землі іноземців, які привносили власні культурні традиції.

Учні знайомляться з інформацією, ставлять питання вчителеві, якщо щось незрозуміло. Потім обмінюються інформацією з однокласниками. Після обміну розповідають, про що вони дізналися.

Самостійна робота

З метою набуття навичок співпраці та спілкування учні працюють з текстом підручника в малих групах.

Завдання 1

1) Яке місце в українській культурі XIV-XV ст. посідали проблеми української мови?

2) Чим пояснити її поширення за часів Литовсько-Руської держави?

Завдання 2

1) Як характеризувався стан освіти в українських землях?

2) У чому полягало значення діяльності Юрія Дрогобича?

Завдання 3

1) Де і коли було видано першу українську друковану книгу?

2) Назвіть пам’ятки українського літописання XIV-XV ст.

Завдання 4

1) Назвіть архітектурні пам’ятки.

2) Назвіть характерні ознаки архітектури цього часу.

3) Який жанр переважав в українському живописі?

Завдання 5

У чому полягали особливості становища православної церкви на українських землях?

Опрацьовані питання учні висвітлюють перед іншими групами, роблять висновки.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготуватися до уроку-узагальнення.

ВАРІАНТ 2

Джерела

З листа Папи Бенедикта XII краківському римо-католицькому єпископові (1341)

«З поданого до нас прохання цього короля [Казимира III, 1341 р. ] ми недавно довідались, що, коли схизматський народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі, сина віруючих батьків і двоюрідного родича згаданого короля, а також деяких інших християн, які були слухняними цьому князеві за його життя, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди…

Виконуючи його доручення, король уклав договір з цим старостою, який засвідчив присягою, що збереже за старостою і народом всі їх обряди, права і звичаї. Проте король висловлює сумнів, чи діятиме він цим самим згідно з волею Бога. Тому він просив, щоб ми ласкаво звільнили його від цієї присяги. Дбаючи про спасіння душі згаданого короля і маючи до тебе особливе довір’я в Бозі, ми доручаємо апостольською грамотою, щоб ти нашою владою звільнив короля від присяги дотримуватися хибного договору, призначивши йому відповідну спасенну покуту».

З листа польського короля Казимира III константинопольському патріархові (1370 р. )

«Вся земля тепер гине без Закону, бо пропадає Закон. Від віків Галич відомий по всіх краях яко митрополія і митрополичий стіл з віку віків. Першим митрополитом за благословенням Вашим був Нифонт, другим митрополитом Петро, третім митрополитом Гавриїл, четвертим митрополитом Теодор; всі вони були на Галицькім столі. Князі руські були нашими свояками, але ці руські князі погинули, і земля стала порожньою, і потім здобув Руську землю я, король Лехії Казимир. І тепер, Святий Отче, патріарх Вселенського собору, просимо собі від тебе архієреєм того, кого з ласки Божої… з нашими князями й боярами собі вибрали… А як на це не буде ласки Божої і Вашого благословення, то потім не жалуйте на нас: прийдеться хрестити русинів на латинську віру, як не буде на Русі митрополита, бо земля не може бути без Закону».

Завдання

Рівень А

Ознайомтеся з документами, зверніть увагу на роки їх написання. Пригадайте історичні умови, за яких вони були написані. Дайте узагальнену характеристику політики Польщі щодо православних русичів.

Рівень Б

Дайте відповіді на запитання:

1. Чим католицька церква обумовлює втручання польського короля у справи Галичини?

2. В чому ви вбачаєте справжню мету польського втручання?

3. Які цілі переслідував Казимир III, укладаючи угоду з Дмитром Детьком?

4. Чому відмовився від неї?

5. Яка позиція Папи Римського щодо цього питання?

6. Чим вона обумовлена?

7. Чи був лист Казимира III константинопольському патріарху аналогічним кроком?

Рівень В

Як ви вважаєте, в чому полягає сутність звернення короля Польщі до константинопольського патріарха? Чому король польський піклується про православ’я на землях, йому підпорядкованих?

Культурне й церковне життя України у другій половині ХІV — першій половині ХV ст., Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *