УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНА В ХІХ –ХХ СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення за темою «Україна в ХІХ –ХХ ст.», історія України

Хід заняття Узагальнення за темою «Україна в ХІХ –ХХ ст.», історія України

ІІІ . Узагальнення знань з навчального матеріалу теми

ХІХ ст. Україна зустріла, будучи розділеною між двома державами. Використовуючи карту на с. 26 історичного атласа, назвіть держави, до складу входили українські землі у ХІХ ст., а також які історико-географічні області опинилися:

а) у складі Російської імперії;

б) у складі Австрійської імперії.

Складаємо історичний портрет

1. На дошці висять портрети діячів ХІХ ст. (Т. Шевченко, Леся Українка, Я. Головацький, І. Вагилевич, М. Шашкевич, І. Франко, І. Котляревський). Картки з написами прізвищ під портретами переплутались. Доберіть правильні картки до них.

2. Складіть невеличку розповідь про життя та діяльність Т. Шевченка. Чим він уславився на весь світ?

3. Які з наведених фактів стосуються біографії І. Франка?

• Його батько був сільським ковалем.

• До 25 років перебував в кріпацтві, а потім був викуплений.

• Закінчив у Петербурзі художню академію.

• Був одним із засновників першої української політичної партії.

• Автор понад 50 томів літературних, наукових, публіцистичних творів.

• Його називають «Великим Каменярем».

Характеризуємо подію за допомогою опорних слів

За допомогою опорних слів і вже набутих знань дати історичну характеристику Першої та Другої світових воєн.

1-а група.

Перша світова війна

1914–1918 роки; Антанта і Троїстий союз; братовбивча війна для українців; Українські січові стрільці; великі втрати; стала приводом до революції в Російській імперії, а пізніше і в Україні.

2-а група.

Друга світова війна

1939–1945 роки; вступ радянських військ на територію західноукраїнських земель; напад Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 р; окупація України, німецький новий порядок; боротьба радянських людей проти німецьких загарбників на фронтах і в тилу; звільнення України; 9 травня — День Перемоги.

Працюємо з таблицею

Порівняти Першу та Другу світові війни й заповнити таблицю.

Спільне

Відмінне

Формуємо хронологічні уміння

1. Учні мають скласти хронологічний ланцюжок подій в Україні між Першою та Другою світовою війнами.

2. Скласти по одній хронологічній задачі з поданими датами.

Працюємо з текстом

Прочитати оповідання «Народе мій, до тебе я ще верну…» в підручнику і виконати завдання.

1. Визначте історичне тло в художньому оповіданні.

2. Розкажіть, що ви дізналися про творчість Василя Стуса.

3. Про які риси вдачі Василя Стуса свідчать його власні слова?

Працюємо з історичним текстом

Прочитати уривок з оповідання Едуарда Першина і дати відповіді на запитання.

«…У ті перші години, коли підмога ще була в дорозі, командир пожежної частиеи-2 майор Леонід Телятников (він був у відпустці і мав вийти на службу лише через день), прибув на станцію за 25 хвилин.

Коли він вбіг до головного корпуса, полум’я вже вирувало на різних поверхах, принаймні у п’яти місцях. Лейтенант Правик організував гасіння пожежі з боку машинного залу та реакторного відділення четвертого енергоблоку. Тепер під загрозою опинився й третій…

Ось де крилася смертельна небезпека! Про наслідки не хотілося й думати… Він знав, що в цей момент їх на станції рівно двадцять вісім і вони — двадцять вісім пожежників — мають зупинити полум’я».

1. Яка подія описана автором у цьому уривку?

2. Назвіть пожежників, прізвища яких згадуються в уривку.

3. Скільки пожежників брали участь у гасінні пожежі на ЧАЕС?

4. У чому полягала смертельна небезпека під час ліквідації пожежі внаслідок аварії на атомній станції?

Узагальнення за темою «Україна в ХІХ –ХХ ст.», історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *