РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ, ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, МУЗИКИ, ТЕАТРУ, КІНО Й СПОРТУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ., ІСТОРІЯ

РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ, ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, МУЗИКИ, ТЕАТРУ, КІНО Й СПОРТУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ., ІСТОРІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ, ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, МУЗИКИ, ТЕАТРУ, КІНО Й СПОРТУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ., ІСТОРІЯ

ІІ . Актуалізація опорних знань

Бесіда

1. Назвіть відомих вам письменників — лауреатів Нобелівської премії першої половини ХХ ст.

2. Які основні тенденції виділяють у літературі міжвоєнного періоду?

3. Що ви розумієте під поняттям «образотворче мистецтво»?

4. Які види мистецтва вам більше до вподоби? Чому?

5. Коли після закінчення Другої світової війни було відновлено олімпійський рух?

6. Якими є основні принципи олімпійського руху?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Література другої половини ХХ ст., спираючись на кращі світові традиції класиків попередніх поколінь, утверджувала ідеї гуманізму, сприяла загальнолюдському прогресу.

На розвиток культури вплинули трагічні наслідки Другої світової війни, розкол світу на два табори з ідейним протистоянням, глибокі екологічні та соціально-політичні проблеми, спричинені науково-технічною революцією.

Література розвивалась у тісному зв’язку з філософією та іншими гуманітарними науками. Друга половина ХХ ст. — це час зародження національних літератур багатьох народів, які стали на шлях самостійного розвитку.

У країнах зарубіжного світу друга половина ХХ ст. позначена розвитком фізичної культури — складової загальної всесвітньої культури, спрямованої на оздоровлення людей, підвищення їх працездатності і довголіття.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Розвиток літератури

На розвиток повоєнної літератури та мистецтва значний вплив справили:

  • війна з її трагічними наслідками для людської цивілізації;
  • розгром нацизму;
  • розкол світу на демократичну й тоталітарну системи;
  • ядерна небезпека;
  • урбанізація, яка і вилучила людей з традиційної культури;
  • глобальні проблеми, що постали перед людством, насамперед проблема місця й ролі людини в новому постіндустріальному суспільстві.

Реалізм у другій половині ХХ ст. залишається одним із найбільш визначних напрямів літератури. Його представники стверджували, що людське спілкування на основі культури і його найвища форма — кохання — це засіб подолання самотності й абсурдності буття, спосіб знайти дорогу до людства і сенсу життя.

Робота з таблицею

Розвиток літератури у другі й половині ХХ ст.

Жанри

Представники

Характерні ознаки

РеалізмУ. Фолкнер, Е. Базен, Л. АрагонЗображення актуальних соціально-політичних та морально-психологічних проблем
«Соціалістичний реалізм»М. Шолохов, О. Толстой, О. ФадєєвВідсутність багатобарвності. Прикрашання історії
Антисоціалістичний реалізмО. Солженіцин, Б. Пастернак, А. ПлатоновВикриття вад тоталітаризму та пошуки літературних і художніх засобів боротьби проти нього
«Міфологічний реалізм»Габріель Гарсія МаркесМіфологічне зображення реальності. Зображення у творах реальних диктаторських режимів останніх десятиліть Латинської Америки
ЕкзистенціоналізмА Камю, А. МердокПошук абсолютної свободи. Проповідування абсурдності життя
«Драма абсурду»С. БеккетФатальна самотність, песимізм, безглуздість слів та вчинків
«Антироман»Ф. Саган, Н. СарротВідмова від логічної та психологічної послідовності в розвитку сюжету

Масова культура

ДетективА. Крісті, Ж. Сименон
Наукова фантастикаА. Азимов, Р.-Д. БредберіПротест проти «машинізації» людини. Захист свободи вияву «природних почуттів»

У повоєнні роки лауреатами Нобелівської премії в галузі літератури стали Е. Хемінгуей, А. Камю, М. Шолохов, П. Неруда, Г. Маркес, О. Солженіцин, К. Х. Села, Н. Махфуз, К. Симон, В. Шойїнка, Й. Бродський та деякі інші видатні майстри літературної творчості.

Запитання та завдання

1. Які жанри літератури були поширені у другій половині ХХ ст.?

2. Який жанр був найбільш поширеним і які особливості характерні для цього жанру?

Образотворче мистецтво і архітектура

Художня культура ХХ ст. — одна з найскладніших для дослідження в історії світової культури. Адже жодне століття не зазнало таких потрясінь, протиборств і викликаних ними катастрофічних соціальних зрушень, які відбувались на тлі приголомшливого науково-технічного прогресу. В епоху протиборства між капіталізмом і комунізмом, демократією і диктатурою, між свободою особистості і насильством над нею в культурі активізується пошук нових форм зображення світу, який призвів до виникнення новітніх напрямів.

Зокрема, в образотворчому мистецтві чітко простежуються дві основні тенденції — пошук нових форм реалізму і відхід від принципів тієї реалістичної системи, яка була притаманна європейському мистецтву ще з епохи Відродження.

Робота з таблицями

Соціальний реалізм

Модернізм

Дві основні течії другої половини ХХ ст.: соціальний реалізм і модернізм
Соціальний реалізм втілюється у двох формах:

1. Неореалізм характерний для демократичних країн; критичне осмислення подій, створення символічного образу-узагальнення, велике смислове навантаження кольору, представники — Р. Гуттузо, М. Тосіко «Жахи Хіросими», А. Сальваторе. Сучасні різновиди неореалізму: «сердитий реалізм», фотореалізм.

2. «Соціалістичний реалізм» набув поширення у країнах соціалістичного табору. В його основі соціалістична ідеологія: усі явища, зображені митцем, визначаються суспільним сенсом, навіть пейзажі — це образи батьківщини, М. Сар’ян — цикл картин «Моя Батьківщина»

Модернізм втілюється у таких формах, як:

• абстракціонізм (відтворення не реальної дійсності, а власного духовного світу митця, стану його душі відходячи від традиційної манери зображення — Д. Поллок);

• сюрреалізм (не реальний світ, а містично-підсвідомий — С. Далі);

• поп-арт (використання на полотні побутових речей — Дж. Джонс);

• кінетичне мистецтво (рухливі елементи твору — Ж. Тенгелі)

Особливе місце займає творчість П. Пікассо

Архітектура

Основний архітектурний напрямок — функціоналізм (якому притаманний

принцип, за яким архітектурну форму повинна визначати функція, призначення будинку). Теоретики напрямку — В. Гропіус (Німеччина), Ш. М. Корб юз’є (Франція), Х. Мейєр (Англія). Цей напрямок набуває інтернаціональних ознак (будинок ООН і т. ін.)

Поява органічної архітектури (зв’язок з природою). Започатковує американець Ф. Л. Райт. За його проектом у Нью-Йорку побудований як панцир равлика будинок музею Гугунхейма. Австралієць Й. Утзон створює оперний театр у Сіднеї (зі склепінням, уподібненим вітрилам)

Особливий напрямок в архітектурі другої половини ХХ ст. — побудова не окремо взятого будинку, а міста загалом (за проектом О. Німейєра — Бразиліа і т. ін.)

Запитання і завдання

1. Визначте особливості провідних течій в образотворчому мистецтві повоєнного періоду.

2. Які особливості притаманні архітектурі в повоєнні роки і чим це зумовлено?

Висновок. Література і мистецтво другої половини ХХ ст. вирізняються великим розмаїттям течій і стилів, багатобарвністю пошуків, глибиною та значущістю піднятих тем, відчутним впливом на життя суспільства.

Музика, театр, кіно

Робота з таблицями

Кіно

Театр

Неореалізм (Італія)

Режисура: Р. Росселіні «Рим — відкрите місто», Л. Вісконті.

Актори: Дж. Мазіна, Софі Лорен, М. Мастрояні. Аналіз взаємовідносин людини і суспільства.

Філософське поетичне кіно (Італія)

Режисура: Р. Росселіні, Л. Вісконті, Ф. Фелліні. Дослідження психологічних і соціальних мотивів поведінки сучасної людини.

Сюрреалізм

Режисура: Л. Бунюель (Іспанія).

Містика, розрив із реальністю.

Політичне кіно (Італія)

Режисура: Ф. Фелліні, Л. Вісконті, Д. Доміані. Гострота драматичних

конфліктів. Викриття соціальних проблем.

Радянське кіно

С. Бондарчук «Війна і мир», Г. Панфілов, А. Тарковський «Сталкер», О. Герман «Перевірка на дорогах». Епічність (картини з великою кількістю дійових осіб, історичні хронічки), екранізація літературної класики

Американське кіно

Неореалізм, фільми жахів Д. Камерона, С. Спілберга, критичний напрям, тріллери А. Хічкока. Бойовики, детективи

«Інтелектуальний театр»

Зображення світу беззахисної людини і тупої жорстокості. Чіткий аналіз та раціоналізм.

«Театр абсурду»

Заперечення буржуазного способу мислення.

Музика. Напрями:

• неокласична: І. Стравінський;

• джаз: О. Лундстрем, Л. Бернстайн;

• електронна: А. Шнітке, С. Губайдуллін;

• сонористика: Ю. Лучок, С. Буссоті;

• алеаторика: А. Пуссен.

Захід

1954 р. — зародження рок-н-ролу; вихід у світ першої платівки Елвіса Преслі.

60-ті рр. — поява легендарних рок-груп «Бітлз» і «Роллінг Стоунз».

70–80-ті рр. — вихід на сцену М. Матьє та ін.

90-ті рр. — поява на пісенному олімпі М. Джексона, Мадонни, Стінга та ін.

СРСР

60–70-ті рр. — ера вокально-інструментальних ансамблів («Пісняри», «Оризонт», «Вераси»та ін.).

Кінець 70-х — початок 80-х рр. — народження року в СРСР («Машина часу» А. Макаревича). Найбільш відомі естрадні співаки — А. Пугачова, С. Ротару, Й. Кобзон та ін.

Елітарна музика

«Неокласична»Притаманна висока людяність, відданість вічним ідеалам художнього минулого
ЕлектроннаСкладна електронна переробка звуків живої природи
СонористикаГоловне значення має не висота звуку, а його тембр. Замість музичних звукових уривків, наприклад, використовуються удари паличками по деках і кришці рояля, протирання мундштука труби хустиною
АлеаторикаЗасновується на принципі випадковості: частини музикального твору «розкидані» без певної послідовності тощо

Масова музика

Рок «спокійний»Повна відсутність змісту у піснях, солодкі мелодії, нашіптування про насолоди життя. Е. Преслі
Політизація року пов’язана з історією групи «Бітлз». Вони протестували проти війни у В’єтнамі, вимагали повернення Ірландії ірландцям, збирали кошти для Бангладеш
Бунтарський, «непристойний» рокСимволізує група «Роллінг стоунз». Їхній власний девіз — «Стоунз — це ті, кого ненавидять батьки». Вони оспівували все, що протистоїть культурі, добропорядності, моралі. Свою оригінальність група вбачала в пропаганді насильства й анархії, наркотиків і сексуальної свободи
70-ті рр. — панк-групи і «металісти»Агресивна, приголомшлива за своєю силою музика
ДискоВідсутність складності у змісті, відсутність повчань, наявність емоцій, ефективний вплив на широку аудиторію. «Смокі». Співаки — М. Джексон, Мадонна

Запитання та завдання

1. Охарактеризуйте основні напрями і стилі в музичній культурі другої половини ХХ ст.

2. Які сучасні музичні твори та їх виконавці у зарубіжних країнах вам подобаються? Чому?

3. Які ознаки характерні для європейського повоєнного кінематографу?

4. Що вас найбільше приваблює в американському кіно? Чому?

5. Згадайте художній фільм, який ви переглянули останнім часом.

До якого напряму — елітного чи масового — він належить?

Розвиток спорту

Розвиток фізкультури

1. Подальший розвиток фізичної культури, перетворення її на складову частину способу життя у розвинутих країнах.

2. У розвинених країнах фізкультура і спорт набули державної підтримки.

3. Введення фізичної культури до системи освіти.

4. Розвиток оздоровчої фізкультури, залучення до неї усіх верств населення, в тому числі людей похилого віку.

5. Розвиток матеріально-технічної та науково-методичної бази фізкультурної та спортивної роботи

Олімпійський рух

1. Перетворюється на засіб єднання народів незалежно від расової, національної, політичної приналежності.

2. Олімпійські ігри відновлені у 1948 р. (ХІV Олімпіада в Лондоні).

3. Проблемами олімпійського руху у повоєнні часи стає політизація, професіоналізація спорту, його комерціалізація, втрата моральних засад, допінг-проблема тощо

Нові організаційні форми спортивної діяльності

1. Проведення континентальних ігор (Європейських, Панамериканських, Африканських, Азіатських).

2. Проведення регіональних ігор (Середземноморських, Центральноамериканських, Азійських).

3. Із 1960 р. проводяться міжнародні студентські спортивні змагання — універсіади — під проводом Міжнародної федерації університетського спорту.

4. Розвиток фізкультури і спорту у сучасному світі стримується низьким рівнем економічного розвитку численних регіонів Землі; причинами культурного характеру (на шкалі цінностей спорт посідає останнє місце; нерівноправність жінки у культурі ісламу тощо)

Запитання і завдання

1. Визначте основні тенденції розвитку фізкультури і спорту в повоєнні роки.

2. Назвіть найбільш масові організаційні форми міжнародних змагань і визначте основні тенденції розвитку олімпійського руху.

V. Узагальнення та систематизація знань

Назвіть особливості розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, кіно і театру у післявоєнні роки. Назвіть набуті відмінності.

Підсумок. Друга половина ХХ ст. характеризується кардинальними змінами не тільки у громадському житті , а й у розвитку культури. Нові естетичні принципи, нова стилістика, пластика, принципово нова організація художньої реальності, прискорений розвиток фізкультури і спорту — ось характерні ознаки розвитку культури другої половини ХХ ст.

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.

РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ, ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, МУЗИКИ, ТЕАТРУ, КІНО Й СПОРТУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ., ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *