УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ПЕРІОД СТАБІЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ (1924–1929 РР.)», ІСТОРІЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ПЕРІОД СТАБІЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ (1924–1929 РР.)», ІСТОРІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ПЕРІОД СТАБІЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ (1924–1929 РР.)», ІСТОРІЯ

Завдання 1.
Розминка

Це завдання передбачає знання учнями з тем: «Доба “процвітання” у США»; «Німеччина в період Веймарської республіки»; «Франція в 20-ті рр. XX ст.»; «Велика Британія в 20-ті рр. Консерватори і лейбористи при владі. Загальний страйк шахтарів 1925— 1926 рр.»; «Створення корпоративної системи в Італії»; «Утворення СРСР. Неп». Кожній команді надається право обрати картку з 10-ма запитаннями, на які вона має швидко відповісти. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Картка 1. Німеччина та Італія

1. Який міжнародний договір відіграв вирішальну роль у повоєнній долі Німеччини? (Версальський)

2. Який аспект цього договору справив велике враження на ні- мецьке суспільство? (Моральний, визначення Німеччини винуватцем війни)

3. Коли було прийнято нову конституцію Німеччини? (11 серпня 1919 р.)

4. Хто стояв на чолі Німеччини за новою конституцією? (Президент)

5. Консолідація якого режиму відбувалася Італії в 1922–1926 рр.? (фашистського)

6. З чим пов’язана «криза Матеотті» в Італії? (Убивство лідера опозиції Дж. Матеотті)

7. Хто став ідеологом фашизму в Італії? (Муссоліні)

8. За яким принципом було організовано суспільство у період фашизації Італії? (Корпоративізму)

9. Що таке «Латеранський конкордат»? (Угода про взаємне визнання Ватикану й Італії суверенними державами)

10. Що складало основу корпорацій в Італії? (Союз робітників і під- приємців)

Картка 2. Велика Британія та Франція

1. До складу якого воєнного блоку входили Англія та Франція під час Першої світової війни? (Антанта)

2. Назвіть найбільші політичні партії Великої Британії. (Консервативна, ліберальна та лейбористська)

3. Хто очолив коаліційний уряд Великої Британії у 1918 р.? (Ллойд-Джордж)

4. Коли в Ірландії розпочалася громадянська війна і між якими угрупуваннями? (1919 р. між прихильниками незалежності Ірландії та протестантськими графствами Ольстера)

5. Що стало приводом до загальнобританського страйку 1926 р.? (Припинення сплати державою субсидій власникам вугільних шахт)

6. Якою була форма державного правління у Франції після Першої світової війни? (Президентська республіка)

7. За рахунок посилення яких настроїв французький уряд намагався розв’язати повоєнні проблеми? (Патріотичних)

8. Що стало метою Національного блоку у Франції? (Придушення революційного руху та проведення твердої політики щодо Німеччини)

9. Хто очолив уряд Національного блоку у 1926–1928 рр.? (Пуан- каре)

10. Коли у Франції страйковий рух набув широкого розмаху? (1919 р.)

Картка 3. СРСР та США

1. Яка подія 1920–1921 рр. сприяла заміні політики «воєнного комунізму» на неп? (Голод)

2. На що було замінено продрозкладку під час непу? (Продподаток)

3. Які типи монополій існували в Радянській Росії за часів непу? (Трести, синдикати)

4. Як називалися організації, де можна було придбати різні товари за золото і валюту в Радянській Росії? (Торгсіни)

5. Коли було утворено СРСР? (30 грудня 1922 р.)

6. Що стало символом американського шляху розвитку? (Автомобіль для кожної родини)

7. Під якою назвою увійшов в історію період президентства Гардінга та Куліджа в США? («Проспериті» — процвітання)

8. Ініціатором створення якої міжнародної організації виступили Сполучені Штати після війни? (Ліги Націй)

9. Хто став «повновладним господарем» великих міст США після запровадження «сухого закону» 1919 р.? (Гангстери)

10. Яке расистське угрупування активізувало свою діяльність у 20-х роках ХХ ст.? (Куклус-клан)

Завдання 2.
Дерево запитань

Це завдання передбачає знання учнями з теми: «Найважливіші досягнення в галузі освіти, науки і техніки. Основні ідеї й течії у розвитку культури. Нові цінності європейців і американців у повоєнні роки. Поява «масової культури». Нові напрями в мистецтві та літературі» Для проведення даного конкурсу вчитель заздалегідь готує плакат у вигляді дерева, до якого прикріплюються лис- точки, на внутрішньому боці яких написані запитання до певної теми. Троє представників із кожної команди по черзі підходять до дерева і, обравши певний листочок,читають запитання та дають на нього відповідь. За кожну правильну відповідь команди отримують 3 бали.

Приклади запитань

1. Умови розвитку культури в 20-х рр. ХХ ст.

2. Проаналізуйте зміни, що сталися в освіті в 20-х рр. ХХ ст. на прикладі провідних країн світу.

3. Назвіть основні досягнення в науці в 20-х рр. ХХ ст.

4. Які технічні досягнення характерні для 20-х рр. ХХ ст.?

5. Розкрийте зміст поняття «масова культура», наведіть приклади.

6. Назвіть основні мистецькі течії початку ХХ ст. та відомих представників цих течій.

7. Назвіть відомих представників літератури та особливості їх творчої діяльності.

8. Кіно — культурна новинка 20-х рр. ХХ ст.

9. Особливості розвитку театрального мистецтва.

Завдання 3.
Вгадай країну

Це завдання передбачає перевірити знання учнями з тем: «Особливості соціально-економічного та політичного розвитку нових незалежних європейських держав: Польща, Чехословаччина, Угорщина», «Румунія, Югославія та Болгарія після Першої світової війни». Команди отримують картки з описом історичної події, що сталася в певній державі. Потрібно визначити країну та подію, що відбулась. Перемагає та команда, яка зробить це швидше. Завдання оцінюється в 4 бали.

1. За умов краху австро-німецької окупації в ніч проти 7 листопада 1918 р. представники лівих партій створили в Любліні неза- лежний від окупантів уряд, що його очолив депутат австрій- ського рейхсрату, лідер галицької соціал-демократії Ігнаций Дашинський. (Відновлення незалежності Польщі)

2. Певна частина буржуазії… орієнтувалася на перемогу німецько- австрійського блоку. Інша частина, на чолі якої стояли Т. Масарик і Е. Бенеш, прагнучи суверенітету й незалежності, орієнтувалася на перемогу країн Антанти. Ці патріотичні сили й очолили національно-визвольний рух. (Створення Чехословаччини)

3. Глибока криза, що охопила країну в останній рік війни, призвела… до піднесення антивоєнного руху. Вагому роль у цьому русі відігравав граф М. Карої, який у роки війни створив партію незалежності. У ніч проти 31 жовтня 1918 р. почалася революція. У ній взяли участь широкі народні маси. На хвилі революційного піднесення Карої за участі соціал-демократів сформував коаліційний уряд, який заявив про проведення реформ. (Відокремлення Угорщини)

4. Завдяки зусиллям «Народної змови» влітку 1922 р. три провідні праві партії створили «Конституційний блок», який проголосив метою відновлення «зневажених конституційних прав і свобод». Опору вони вбачали у Військовій лізі, що була створена 1919 р. та об’єднала невдоволених своїм матеріальним і суспільним становищем офіцерів, яких звільнили зі служби за умовами Нейїського договору. (Червневий переворот 1923 р. у Болгарії)

Завдання 5.
Біля карти

Учитель викликає по одному учню від команди. По черзі кожному з них необхідно виконати завдання. Якщо учень не надасть правильної відповіді, то учень з наступної команди має можливість продемонструвати свої знання. Завдання:

1. Показати на карті Рейнську демілітаризовану зону.

2. Показати на карті одну з країн Британської колоніальної імперії в Азії.

3. Показати на карті Ленінград.

4. Показати на карті Вашинґтон.

5. Показати на карті Веймар.

6. Показати на карті країну, звідки походить термін «джаз».

7. Показати на карті країну, звідки походить термін «неп».

8. Показати на карті країну, звідки походить термін «корпоративна система».

9. Показати на карті країну, з якою пов’язане ім’я засновника олімпійського руху.

Завдання 6.
Країна і дата

Команда повинна назвати країну і дату події, про яку говорить вчитель.

1. Президентом країни став І. Мосцицький (Польща, 1926).

2. Перебування при владі прем’єр-міністра Антоніна Швегла (Чехословаччина, 1922–1929).

3. Вступ до Ліги Націй з одночасним отриманням позики в розмірі 250 млн золотих крон (Угорщина, 1927).

4. Убивство націоналістом лідера іншої партії С. Радича (Югославія, 1928).

5. Смерть короля Фердинанда (Румунія, 1927).

6. Вибух у столичному соборі з метою вбивства голови уряду (Болгарія, 1925). 7. Убитий радянський повпред П. Войков (Польща, 1927).

8. Татарбунарське повстання (Румунія, 1924).

9. Перебування при владі уряду Ерріо (Франція, 1924–1925).

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ПЕРІОД СТАБІЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ (1924–1929 РР.)», ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *