ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ІСТОРІЯ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ІСТОРІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ІСТОРІЯ

Варіант 1

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я засновника держави Османа.
а) Князь Сельджук;
б) князь Осман;
в) князь Сулейман;
г) князь Селимо.

2. Визначте подію, в результаті якої у Китаї затвердилася династія Цин.
а) Селянське повстання під керівництвом Лі Цзичена;
б) спільні дії маньчжурів і китайських феодалів у боротьбі з селянським повстанням;
в) агресія Маньчжурії;
г) самогубство останнього імператора династії Мін.

3. Позначте назву князівського титулу в Індії.
а) Раджа;
б) візир;
в) емір;
г) шейх.

4. Позначте основне заняття турецьких землевласників.
а) Сільське господарство;
б) служба в армії;
в) утримання загонів башибузуків;
г) засідання в Дивані.

5. Позначте термін, який відповідає наведеному визначенню.

__ — замкнені групи індійського суспільства, які за принципами індуїзму об’єднуються згідно з походженням та певними заняттями людей, що входять до них.

а) Люди меча;
б) раяти;
в) улеми;
г) касти.

6. Визначте ім’я найбільшого філолога Китаю.
а) У Саньгуй;
б) Лі Цзичен;
в) Гу Яньу;
г) Лі Бо.

ІІ. Установіть хронологічну послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.
а) Відкриття морського шляху до Індії;
б) Селянська війна у Китаї;
в) розгром турецького флоту при Лепанто військами «Священної ліги».

ІІІ. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Правильних варіантів відповіді — три)

8. Позначте назву морів, які омивали Китайську імперію.
а) Японське;
б) Жовте;
в) Аравійське;
г) Південно-Китайське.

ІV. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та визначеннями.

а) Податок1) наукова й довідкова допомога, яка була вперше створена  у Китаї й давала систематичне уявлення про ту чи іншу галузь знань
б) Енциклопедія2) гвардія султана
в) Яничари3) воїни-добровольці, які служили за військову здобич
4) сплата коштів на користь держави

V. Хронологічне рівняння.

10. Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу.

(а — б) + в = ?;

а — розгром турків-османів під Віднем;

б — закінчення Селянської війни у Китаї;

в — захоплення турками-османами Константинополя.

VI. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть ім’я представника династії Великих Моголів, за розпорядженням якого був побудований Фатехпур-Сикрі.

12. Запишіть назву науки про дію ліків на організм, яка набула значного розвитку в Китаї.

Відповіді: 1 б; 2 б; 3. а; 4 б; 5 г; 6 в; 7 а, в, б; 8 а, б, г; 9 а— 4, б — 1, в — 3; 10 (1683 — 1644) + 1453 = 1492 (відкриття Христофором Колумбом Америки); 11 Акбар; 12 Фармакологія.

Варіант 2

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я мореплавця, що відкрив шлях до Індії.
а) Христофор Колумб;
б) Васко да Гама;
в) Фернандо Магеллан;
г) Бартоломео Діаш.

2. Позначте подію, яка започаткувала підкорення Туреччиною країн Європи.
а) Штурм Константинополя;
б) підкорення Криму та Північного Причорномор’я;
в) підкорення Болгарії та Сербії;
г) завоювання Сирії та Аравії.

3. Позначте титул правителя Китаю.
а) Син Бога;
б) намісник Бога на землі;
в) заступник Пророка;
г) Син Неба.

4. Позначте назву індійських землеробів.
а) Джагірдарі;
б) паупери;
в) джентрі;
г) гайдуки.

5. Позначте термін, який відповідає наведеному визначенню.

__ — земля, яка надавалася за військову службу в Туреччині.

а) Фільварк;
б) феод;
в) вотчина;
г) тімар.

6. Позначте ім’я засновника держави Великих Моголів.
а) Тимур;
б) Акбар;
в) Бабур;
г) Шах-Джахан.

ІІ. Установіть хронологічну послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.
а) Закінчення створення в Індії мавзолею Тадж-Махал;
б) початок правління династії Цін у Китаї;
в) захоплення турками-османами Константинополя.

ІІІ. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Правильних варіантів відповіді — три)

8. Позначте назву морів, які омивали територію імперії Османа у XVII ст.
а) Середземне;
б) Чорне;
в) Каспійське;
г) Червоне.

ІV. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та визначенями.

а) Візир1) податок, який сплачувало все немусульманське населення  у мусульманських державах
б) Богди-хан2) титул глави уряду в мусульманських країнах
в) Традиція3) титул китайського імператора після маньчжурського завоювання
4) звичай, порядок, правила поведінки, які переходять з покоління в покоління

V. Хронологічне рівняння.

10. Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу.

(а — б) + в = ?;

а — початок правління династії Цін у Китаї;

б — розгром угорців турками-османами при Мохачі;

в — захоплення турками-османами Константинополя.

VI. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть ім’я дочки галицького священика, відомої як дружина турецького султана Роксолана.

12. Запишіть назву науки про мову та літературу, яка набула значного розвитку в Китаї.

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 г; 4 а; 5 г; 6 в; 7 в, б, а; 8 а, б, г; 9 а — 2, б — 3, в — 4; 10 (1644 — 1526) + 1453 = 1571 (морська битва при Лепанто — розгром турецького флоту військами «Священної ліги»); 11 Настя; 12 Філологія.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *