ВІДДІЛ МОХОПОДІБНІ. ЗЕЛЕНІ МОХИ. БУДОВА Й РОЗМАЇТІСТЬ МОХОПОДІБНИХ, БІОЛОГІЯ

Відділ Мохоподібні. Зелені мохи. Будова й розмаїтість мохоподібних, біологія

Хід заняття Відділ Мохоподібні. Зелені мохи.  Будова й розмаїтість мохоподібних, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Коли на Землі з’явилися наземні рослини?

2. Які фактори слабко діють на рослини у воді й сильно діють на суходолі?

3. Що таке спорофіт?

III. Вивчення нового матеріалу

Загальна характеристика мохоподібних

Мохоподібні найбільш примітивні з листостеблових рослин. Це єдина група, у якої в життєвому циклі переважає гаметофіт. У більшості випадків це трав’янисті рослини, що ростуть у середовищі з підвищеною вологістю — на болотах, сирих луках і в лісах. Є види, що ростуть лише у воді. Часто ростуть на деревах, зазвичай на нижній частині стовбура. Багато мохоподібних здатні добре переносити посуху й навіть тривале (протягом декількох років) висушування.

Вегетативне тіло представлено сланню або розчленовано на стебло й листя (у більшості видів). Усмоктування води і прикріплення до субстрату здійснюється ризоїдами (виростами епідермісу). Внутрішня будова проста. Частково відособлені асиміляційна, провідна і механічна тканини.

Статеве (гаметофіт) і нестатеве (спорофіт) покоління існують на одній рослині. Органи розмноження — антеридії й архегонії. Спермії мають два джгутики. Вони можуть рухатися до яйцеклітини лише в рідкому середовищі. Спорофіт представлений спеціалізованим утворенням — спорогоном. Розвиток гаметофіта починається з утворення маленького ланцюжка клітин — протонеми.

IV. Виконання лабораторної роботи

Будова й розмаїтість мохоподібних

Мета: ознайомитись із особливостями будови й різноманітністю мохопо­дібних.

Обладнання й матеріали: гербарні або фіксовані зразки маршанції, політриха, сфагнума, постійний мікропрепарат спорогона моху, мікроскоп, лупа, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте гербарні або фіксовані зразки маршанції, а також її малюнок у підручнику. Зверніть увагу на розгалуження талому маршанції, згадайте, як називається цей тип розгалуження.

2. На нижній стороні талому знайдіть ризоїди, а на верхній — вирости-підставки. Зверніть увагу на різну форму підставок у різних рослин.

3. Намалюйте гаметофіти маршанції, позначивши на малюнку жіночий і чоловічий гаметофіти, підставки з антеридіями й архегоніями, талом, ризоїди.

4. Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки політриха звичайного, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть ризоїди і спорогон.

5. Намалюйте гаметофіти політриха, позначивши на малюнку жіночий і чоловічий гаметофіти, листки, стебло, ризоїди, спорогон, коробочку.

6. Розгляньте під мікроскопом препарат спорогона. Замалюйте його й позначте на малюнку кришечку, стінку коробочки, стовпчик, спорангій і спори.

7. Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки сфагнуму, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть стебло, бічні гілочки й листки.

8. Виготовте тимчасовий мікропрепарат листка сфагнуму й розгляньте його під мікроскопом.

9. Замалюйте мікропрепарат сфагнуму й позначте на малюнку водоносні й хлорофілоносні клітини.

10. Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси будови мохоподібних.

Відділ Мохоподібні. Зелені мохи. Будова й розмаїтість мохоподібних, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *