УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60–80-Х РР. XVII СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення за темою «Українські землі в 60–80-х рр. XVII ст.», Історія України

Хід заняття Узагальнення за темою «Українські землі в 60–80-х рр. XVII ст.», Історія України

Завдання 1. «Із глибини віків»
Цей конкурс передбачає роботу учнів з джерелами інформації. Цього разу — це документ, що являє собою уривок з праці французького мемуариста Франсуа-Поля Далерака «Спогади про Україну». Всі три групи працюють з однаковим текстом, але завдання для кожної групи є різними. На підготовку до відповіді надається дві хвилини. Максимальна оцінка в конкурсі 5 балів. Вона залежить від того, наскільки виступаючий від групи дасть повну й змістовну відповідь на запитання.

Зі «Спогадів про Україну» Ф.-П. Далерака
«Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, яка все пожирає, обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур’яном руїни, на покинуті жителями міста. Отак нині від тієї України залишилося тільки ім’я козацьке. Її населення розпорошилося, переселившись або понад береги Дніпра, або на землі, що залишаються під пануванням Москви. Решту вирубали турки або забрали в неволю татари».

1-а група
1. Про який тогочасний період в історії України йдеться в документі?
2. Дайте визначення поняттю Руїна і вкажіть хронологічні рамки цього періоду. Якими подіями він був спричинений?

2-а група
1. Прочитайте уважно документ. Чи згодні ви з думками, викладенимив ньому?
2. Свої думки обов’язково доведіть фактами з вивченої теми.

3-я група
1. Як ви думаєте, в якій частині України — на Лівобережжі чи Правобережжі — побував Ф.-П. Далерак? Чому ви так вважаєте?
2. Аргументуйте свою відповідь фактами з вивченої теми.

Завдання 2. «Простіше від простого»
Учитель запрошує до дошки по одному учаснику від кожної команди, які готуються відповідати на запитання. На дошку в цей час вивішується плакат з «полем бою» (але можна все це намалювати на дошці):

621

Учитель по черзі пропонує запитання трьом учасникам гри, часу на обміркування немає. Якщо учень правильно відповідає на запитання, то він має право поставити у сітку на «полі бою» свій знак (один учень ставить квадрат, другий — трикутник, третій — коло). Завдання гравців —вибудувати ряд своїх знаків по горизонталі, чи вертикалі, чи діагоналі.
Гра продовжується до того часу, поки не буде побудовано один ряд знаків або поки не будуть вичерпані всі запитання. За кожну правильну відповідь гравець отримує один бал, а якщо він вибудує ряд своїх знаків, то додатково отримує ще чотири бали.

Запитання для гри

1. Назвіть рік смерті Богдана Хмельницького. (1657 р.)

2. З якою державою І. Виговським був укладений Гадяцький договір? (З Польщею)

3. Поблизу якого міста у 1659 р. І. Виговський розгромив російське військо? (Під Конотопом)

4. Скільки разів Юрій Хмельницький приходив до влади в Україні? (Три)

5. Хто з гетьманів уклав у 1659 р. Переяславські статті з Москвою? (Юрій Хмельницький)

6. Між якими державами була підписана Слободищенська угода 1660 р.? (Між Гетьманщиною і Польщею)

7. В якій частині України гетьманував Павло Тетеря? (На Правобережжі)

8. В якому місті відбулася славнозвісна Чорна рада, на якій гетьманом було обрано Івана Брюховецького? (Ніжин)

9. Хто із гетьманів у 1665 р. підписав з Росією Московський договір? (І. Брюховецький)

10. За якою угодою Польща та Росія поділили територію Гетьманщини між собою? (Андрусівська угода)

11. Якого гетьмана називали «сонцем Руїни»? (Петра Дорошенка)

12. В якій частині України гетьманував Дем’ян Многогрішний? (На Лівобережжі)

13. Хто з гетьманів та з ким уклав у 1669 р. Глухівські статті? (Д. Многогрішний з Москвою)

14. Хто з гетьманів та з ким уклав у 1672 р. Конотопські статті? (І. Самойлович з Москвою)

15. Між якими державами було укладено Бахчисарайське перемир’я? (Москва, Туреччина і Кримське ханство)

16. Як називалася Запорозька Січ, яка існувала на Україні в др. пол. XVII ст.? (Чортомлицька)

17. Кого з козаків 15 разів обирали кошовим отаманом на Січі? (Івана Сірка)

18. На скільки полків поділялася територія Лівобережної Гетьманщини? (На десять)

Завдання 3. «Весела абетка»
Завдання цього конкурсу — повторити основні поняття і терміни до даної теми. Учитель називає літеру алфавіту, а учні у відповідь називають якийсь історичний термін або поняття, що починається з даної літери.Відповідає та команда, у якої першою буде готова відповідь. За кожний правильно названий термін команда отримує один бал. Наприклад, учитель називає літеру «А». Учні ж у відповідь:

Автономія — це право населення тієї чи іншої території самостійно вирішувати справи внутрішнього управління.

Адміністративно-територіальний устрій — система територіальної організації держави, на основі якої утворюються і діють органи державної влади і управління.

Андрусівська угода — угода між Москвою і Річчю посполитою 1667 р., за умовами якої територія України була поділена між цими двома державами і т. ін.

Учитель називає літеру «Б». У відповідь чує:

Бучацький мирний договір — договір, укладений у 1672 році між Польщею та Туреччиною, за яким Польща віддавала Туреччині частину українських території.

Бахчисарайський мирний договір — договір 1681 року між Москвою, Туреччиною і Кримським ханством, за яким був встановлений кордон між Туреччиною і Московською державою.

Бунчукове товариство — особлива привілейована група козацької еліти, до складу якої входили сини старшини; започатковане І. Самойловичем і т. д.

Учитель називає літеру «Г», а учні у відповідь терміни, що починаються з цієї літери:

Гетьманщина — назва, якою визначають Українські козацьку державу другої половини XVII–XVIІI ст. та її територію.

Гетьман — найвища посадова особа в Гетьманщині.

Генеральна військова канцелярія — орган влади за Гетьманщини, на який покладалося діловодство та який очолював генеральний писар.

Генеральна рада — найвищий законодавчий орган влади в Гетьманщині за часів Богдана Хмельницького.

Генеральна старшина — уряд в Україні за часів Гетьманщини.

Гадяцький договір — договір, укладений 6 вересня 1658 року між Гетьманською Україною і Польщею, згідно з яким Україна, Литва і Польща утворювали федерацію трьох держав.

Глухівські статті — договір, укладений 9 березня 1669 року Д. Многогрішним з Москвою і т. ін.

Учитель далі продовжує називати літери, а учні — історичні терміни та поняття. Гра може тривати 6–7 хвилин.

Завдання 4. «Портретна галерея»
Учитель роздає на парти кожній команді по три портрети відомих історичних діячів в Україні в другій половині XVII ст. Учні повинні не тільки вказати, хто зображений на цих портретах, а й дати характеристику цим діячам й охарактеризувати значення їх діяльності для України. Це можуть бути портрети І. Виговського, Ю. Хмельницького, П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича, І. Сірка, М. Ханенка.
Від кожної команди має бути троє виступаючих. Максимальна оцінка за цей конкурс 9 балів.

Завдання 5. «Шкала думок»
Учитель пропонує командам за допомогою методу «ПРЕС» висловити свої думки.

1-а команда. Чи є Конотопська битва прикладом справедливої війни, спрямованої на оборону власної незалежної держави?

2-а команда. Чи була Андрусівська угода найтяжчою подією для України в другій половині XVII ст.?

3-я команда. Чи був Петро Дорошенко борцем за незалежність і територіальну цілісність України?

Учням дається хвилина на обдумування цього завдання, а потім слово має представник від команди, який за допомогою методу «ПРЕС» висловлює точку зору всієї команди. Максимальна оцінка цього конкурсу п’ять балів.

Завдання 6. «Розгадай кросворд»
Командам роздаються на окремих листочках однакові кросворди, які вони повинні розгадати протягом п’яти хвилин. За кожне правильно відгадане слово нараховується один бал.
У цьому кросворді слова записуються парами за напрямком стрілки у виділених клітинках. У кожній парі слів остання літера першого слова є першою літерою наступного слова.

1. Розорення цього міста стало символом загибелі козацтва на Правобережній Україні. (Чигирин)

2. Автор програми об’єднання України на державних засадах з Польщею. (Немирич)

3. Місто, під яким Іван Виговський бився з московською армією. (Конотоп)

4. А до цього міста втекли рештки московського війська після битви з п. 3. (Путивль)

5. Ім’я брата Івана Виговського, вдова якого вийшла заміж за Павла Тетерю. (Данило)

6. Турецька фортеця, до якої здійснив похід Іван Сірко. (Очаків)

7. Полтавський полковник, який підняв повстання проти Виговського. (Пушкар)

8. Місто, в якому Юрій Хмельницький зрікся Гадяцького договору. (Ржищів)

9. Керівник повстання проти Виговського на Правобережній Україні. (Богун)

10. Місто, де відбулася Чорна рада 1663 р. (Ніжин)

11. Кошовий отаман Іван ___. (Сірко)

12. Ім’я дочки Б. Хмельницького, з якою був одружений Павло Тетеря. (Олена)

13. Ім’я художника, автора картини «Запорожці». (Ілля)

14. Ім’я претендента на гетьманську булаву у 1663 р, згодом страченого. (Яким)

15. Адміністративно-територіальна одиниця Гетьманщини. (Полк)

16. Місто, яке за часів Гетьманщини мало магдебурзьке право. (Київ)

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Повторити матеріал з теми, підготуватися до тематичного оцінювання.

Узагальнення за темою «Українські землі в 60–80-х рр. XVII ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *