ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60–80-ТІ РР. ХVII СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Оцінювання за темою «Українські землі в 60–80-ті рр. ХVII ст.», Історія України

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте місце, де в 1659 р. українські війська розгромили росіян.
А На «Дрожиполі»;
Б під Конотопом;
В під Чудновим;
Г під Чигирином.

2. Позначте назву договору, який гетьман Брюховецький підписав із російським урядом.
А Переяславський;
Б Чуднівський;
В Глухівський;
Г Московський.

3. Позначте період гетьманування І. Виговського.
А 1657–1659 рр.;
Б 1663–1668 рр.;
В 1669–1672 рр.;
Г 1656–1660 рр.

4. Позначте, що собою являли чигиринські походи XVII ст.
А Напади російських військ на столицю гетьманської України;
Б узяття Чигирина польськими військами;
В облога й узяття міста турецько-татарськими військами;
Г особиці між двома правобережними гетьманами.

5. Позначте, якій події був присвячений роман П. Куліша «Чорна рада».
А Обранню гетьманом І. Брюховецького в Ніжині;
Б обранню гетьманом І. Мазепи на р. Коломак;
В зреченню П. Дорошенка гетьманства;
Г правлінню Ю. Хмельницького.

6. Позначте рік підписання Андрусівського перемир’я.
А 1675 р.;
Б 1666 р.;
В 1667 р.;
Г 1672 р.

ІІ . Обрати правильні варіанти відповідей.

7. Позначте основні напрямки політики гетьмана П. Дорошенка (4 правильні відповіді).
А Заохочування заселення спустошених південних районів Правобережжя;
Б дотримання в політиці промосковської орієнтації;
В ігнорування думки козацтва;
Г прагнення об’єднати Правобережну та Лівобережну Україну;
Д союз із кримським ханом;
Е створення власної козацької гвардії (сердюків);
Є прагнення запровадити довічну гетьманську владу.

8. Позначте події, що відбулися в Україні в 70-х рр. XVІІ ст. (3 правильні відповіді).
А Підписання Андрусівського перемир’я;
Б чигиринські походи;
В підписання «Вічного миру» між Московським царством та Річчю Посполитою;
Г відправлення І. Сірка до Сибіру;
Д обрання гетьманом Д. Многогрішного;
Е обрання гетьманом І. Самойловича;
Є Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархові.

ІІІ . Установити відповідність, утворивши логічні пари.

9. Установіть відповідність між назвами документів, які підписували українські гетьмани, та їхнім змістом.

А Царські залоги розміщувалися в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Брацлаві, Умані1 «Переяславські статті» Ю. Хмельницького;
Б 10 пунктів угоди. Ліквідовувалася особиста охорона. Українці не мали права бути присутніми на переговорах щодо своєї долі2 «Московські статті» І. Брюховецького;
В 27 пунктів угоди. Гетьману дозволялося мати особисту охорону — однутисячу компанійців. Податки збирала старшина Б. Хмельницького;3 «Березневі статті»
Г збирання податків покладалося на московських воєвод. Вибори гетьмана відбувалися з дозволу царя та в присутності царського представника4 «Конотопські статті» І. Самойловича;
5 «Глухівські статті» Д. Многогрішного

10. Установіть відповідність між прізвищами провідників та посадами, які вони обіймали.

А В. Голіцин1 Російський воєвода в першому Кримськомупоході;
Б І. Сірко2 кошовий отаман на Січі;
В П. Тетеря3 уманський полковник, що підняв повстання проти Д. Дорошенка;
Г М. Ханенко4 гетьман Правобережної України;
5 польський король

IV. Установити хронологічну або логічну послідовність.

11. Розташуйте події в хронологічній послідовності.
А Страта Ю. Хмельницького;
Б перший Кримський похід;
В Бучацький мирний договір;
Г другий чигиринський похід

V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

12. Запишіть термін, що означає надзвичайно складний період в історії України 60–80-х рр. XVII ст. Результатом цього періоду стало позбавлення України територіальної цілісності та довготривала громадянська війна. (Руїна)

Відповіді

12345678
БВАВАВА, Г, Д, ЕБ, Г, Е
91011
А111
Б424
В541
Г232

Оцінювання за темою «Українські землі в 60–80-ті рр. ХVII ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *