ВІДДІЛИ ХВОЩЕПОДІБНІ ТА ПЛАУНОПОДІБНІ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПЛАУНА БУЛАВОВИДНОГО І ХВОЩА ПОЛЬОВОГО, БІОЛОГІЯ

Відділи Хвощеподібні та Плауноподібні. Особливості будови плауна булавовидного і хвоща польового, біологія

Хід заняття Відділи Хвощеподібні та Плауноподібні. Особливості будови плауна булавовидного і хвоща польового, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Яку роль відіграють хлорофілоносні й повітроносні клітини листка сфагнуму?

2. Яке господарське значення мають мохи?

3. Як утворюється торф та яке його значення в природі й житті людини?

III. Вивчення нового матеріалу

Загальна характеристика відділу Плауноподібні

Плауноподібні — це багаторічні трав’янисті вічнозелені рослини, рідше напівкущі. Серед вимерлих плауноподібних відомі деревоподібні форми. Усього нараховується близько 450 сучасних видів плауноподібних.

У життєвому циклі домінує спорофіт. Спорофіти у більшості видів складаються з розгалуженого кореневища, від якого відходять наземні гілки й додаткові корені. Спорангії розташовані на верхній поверхні видозмінених листків (спорофілів), які можуть збиратися у стробіли. Гаметофіти можуть бути як одностатевими, так і двостатевими, підземними або надземними. Трапляються безхлорофільні гаметофіти, які живляться за рахунок мікоризи або поживних речовин спори. Органи розмноження — антеридії й архегонії. Спермії мають два джгутики. Вони можуть рухатися до яйцеклітини лише в рідкому сере­довищі.

Плауноподібні дуже поширені. Вони використовуються в медицині, а їх спори, крім того, у піротехніці й металургійній промисловості.

Загальна характеристика відділу Хвощеподібні

Хвощеподібні — це багаторічні трав’янисті рослини. Серед вимерлих хвощеподібних відомі деревоподібні форми. Усього нараховується 32 сучасні види хвощеподібних, які представляють єдиний рід — хвощ.

Спорофіти хвощів мають членисту будову. Їхні пагони складаються з вузлів, від яких відходять листки й гілки, і міжвузлів. Міжвузля мають ребра (гребені), в яких у клітинах епідермісу відкладається кремнезем. Стебла зелені, виконують функцію фотосинтезу. У деяких видів стебла двох типів: зелені фотосинтезуючі вегетативні й безхлорофільні спороносні. Є кореневища. Спорангії розташовані уздовж краю зонтикоподібних структур — спорофілів, які зібрані на верхівці стебла й утворюють стробіл.

Гаметофіти зелені, дуже маленькі. Органи розмноження — антеридії й архегонії. Спермії мають багато джгутиків. Вони можуть рухатися до яйцеклітини лише в рідкому середовищі.

Хвощі дуже поширені, але ростуть переважно у північній півкулі. Зазвичай трапляються біля води або у вологих місцях. Використовуються в медицині та, іноді, у різних видах господарської діяльності. Молоді пагони хвощів їстівні. Більшість видів — пасовищні бур’яни.

IV. Виконання лабораторної роботи

Особливості будови плауна булавовидного і хвоща польового

Мета: ознайомитися з особливостями будови хвощів і плаунів.

Обладнання й матеріали: гербарні або фіксовані зразки плауна булавовидного і хвоща польового, препарувальний набір, лупа, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки спорофіта плауна булавовидного, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть корені, пагони, стебла, листки і стробіли.

2. Використовуючи лупу, розгляньте розташування листя на стеблі й будову стебла.

3. Намалюйте рослину плауна булавовидного й позначте на малюнку корені, стебло, листки і стробіл.

4. Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки спорофіта хвоща польового, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть корені, кореневище, надземні спороносні й вегетативні пагони, вузли й міжвузля.

5. Використовуючи лупу, розгляньте стробіл на верхівці спороносного пагона.

6. Намалюйте рослину хвоща польового й позначте на малюнку корені, кореневище, надземні спороносні й вегетативні пагони, вузли й міжвузля, стебло, листки і стробіл.

7. Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси будови плауноподібних і хвощеподібних.

Відділи Хвощеподібні та Плауноподібні. Особливості будови плауна булавовидного і хвоща польового, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *