УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Утворення українських політичних партій, Історія України

Хід заняття Утворення українських політичних партій, Історія України

ІІ . Актуалізація опорних знань

Завдання

1. Охарактеризуйте становище суспільно-політичного та національно-визвольного руху на західноукраїнських землях в другій половині ХІХ ст.?

2. Хто такі «москвофіли» та народовці? Що ви знаєте про їх діяльність?

3. Коли виник радикальний рух? Які завдання ставили перед собою його учасники?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Починаючи з 90-х років суспільний рух на західно-українських землях вступає в новий етап свого розвитку — політичний. Починає інтенсивно розгортатися робота щодо згуртування політичних сил, визначаються основні програмові положення, він охоплює дедалі ширші верстви населення. Вже у жовтні 1890 року в Галичині виникає перша політична партія.

Завдання

  • Яка із щойно названих вами організацій стала основою для створення першої політичної партії? Чому ви так вважаєте?

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Процес об’єднання радикалів у політичну партію завершується 1890 року. Так утворюється Русько-українська радикальна партія. Її засновниками були Іван Франко, Михайло Павлик, Северин Данилович, Євген Левицький.

Робота над поняттям

Політична партія — це найбільш активна й організована частина тієї чи іншої соціальної групи населення, яка виражає й захищає її інтереси.

Робота в групах

1-а група має опрацювати текст і виконати завдання.

Текст 1

«Їх змагання — погодити космополітичні доктрини соціальної демократії з українським націоналізмом, марксівський матеріалістичний світогляд з даними української історії — це вельми займаючий образ ферментації, яку викликали у нас думки, пропаговані Драгомановим. Бо ж не забуваймо, що соціалістами ці люди поробилися в значній мірі під впливом Драгоманова, і українського націоналізму нассалися, крім Шевченка, головно з його писань». (Історія української державності. — Львів: Світ, 1995. — С. 66–67)

Завдання

1. Як ви думаєте, хто мав безпосередній вплив на формування поглядів радикалів?

2. На яких позиціях вони стояли на початку створення партії?

3. А які погляди у них формуються пізніше?

2-а група має опрацювати програму РУРП і виконати завдання.

З програми Русько-української радикальної партії

«Ми, русько-українські радикали, виступаємо отсе як нова партія під назвою Русько-українська радикальна партія з ось якою програмою:

А. Програма максимальна

1. У справах суспільно-економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціалізму, т. ч. хочемо колективного устрою праці і колективної власності средств продукційних.

2. У справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин і товариств, печаті і сумління, забезпечення кожній одиниці, без ріжниці пола, якнайповнішого впливу на рішення всіх питань політичного життя; автономії громад, повітів, крайів, у справах, котрі тілько йіх дотикають; уділення каждому народови можности як найповнішого розвою культурного.

3. У справах культурних стоїмо на грунті позитивної науки, за раціоналізмом в справах віри і реалізмом в штуці, і домагаємося, щоби всі здобутки культури і науки сталися власністю всего народа». (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 245)

1895 року програма була доповнена таким пунктом: «Здійснення соціалістичних ідеалів можливе лише при повній політичній самостійності русько-українського народу».

Завдання

1. Визначте основні програмові положення РУРП.

2. На яких позиціях стояла РУРП щодо питання про державність України?

3. Як ви вважаєте, яким шляхом пропонувалося здійснити дані перетворення?

3-я група має опрацювати висловлювання І. Франка і дати відповідь на запитання.

Текст 2

«Для мене вона («Україна irredenta» Ю. Бачинського) важлива як факт нашого політичного життя, як прояв національного почуття і національної свідомості, хоч прояв цей і прибраний на разі в доктринерську тогу. Будь-що-будь, це є перша на галицько-руськім ґрунті спроба синтези певних поглядів і наукового обставлення того, що автор відчув як потребу свого розуму і своєї душі. Може, прогрішуся проти матеріалістичного світогляду, коли скажу, що такі потреби так само, як і потреби життя, матеріально народжують великі історичні події. А раз відчута буде — у кого з національних, у кого з економічних причин — потреба самостійності України, то справа ця ввійде на порядок дня політичного життя Європи і не зійде з нього, коли не здійсниться». (Історія української державності. — Львів: Світ, 1995. — С. 67)

Запитання

1. Яку ідею вперше обґрунтував Юліан Бачинський у своїй праці «Україна irredenta»?

2. Як визначає Франко значення цієї праці?

3. Як ви вважаєте, які наслідки мала поява «України irredenta» для РУРП?

4-а група має опрацювати уривок з програми Української націонал-демократичної партії і виконайте завдання.

З програми Української націонал-демократичної партії

«Будемо підтримувати, скріпляти та розвивати почуття національної єдності з російськими українцями та змагати до витворення разом з ними культурної одноцільності; будемо серед російських українців підтримувати такі змагання, що ведуть до перетворення абсолютної Російської держави в конституційно-федералістичну, оперту на автономії національностей».

«…Змагати, щоб серед угорських українців викликати подібний національний рух, який є між галицькими й буковинськими українцями, щоб загріти їх до вживання, плекання рідної мови, до боротьби проти денаціоналізації та до культурної, економічної й політичної праці в користь українського народу Закарпаття».

«Нашим ідеалом повинна бути незалежна Русь–Україна, в якій би всі частини нашої нації об’єдналися в одну новочасну, культурну державу». (Історія української державності. — Львів: Світ, 1995. — С. 68–69)

Завдання

1. Проаналізуйте обставини утворення УНДП.

2. Охарактеризуйте завдання, які вона ставила перед собою.

5-а група має опрацювати програмові засади УСДП і виконати завдання.

Газета «Воля» про програмові засади УСДП

«Наша програмова ціль ясна. Повна воля політична, самодержавність люду, демократія; перехід землі і фабрик на власність загалу, спільна господарка на користь загалу; визволення люду з темноти, доступ для кожного до науки, до світла…

Боротьба в ім’я ідеалів соціалізму проти гнобителів люду, се також боротьба за визволення національне. «На те, щоби єдність міжнародна пролетаріату розвивалась вповні, треба щоби кожен народ був паном у своїй хаті».

…Ми змагаємо до того, щоби цілий народ український виборов собі національну волю та самостійність політичну; наша ціль — вільна держава українського народу, українська республіка.

…Ми далекі від національної ненависті до чужинців; ми є ворогами шовінізму… Любов до нашого народу зливається в нас в одно з любов’ю до всіх визискуваних, неволених і гноблених, до всіх тих, що разом з нами готові йти «на стрічу сонцю золотому…» (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 246)

Завдання

1. Визначте завдання, які ставила перед собою УСДП в соціально-економічній сфері.

2. А як вона прагнула вирішити національне питання українського народу?

V. Узагальнення та систематизація знань

Далі учитель ставить перед групами такі завдання.

Завдання № 1

  • Якби ви жили у той час в Західній Україні, то до якої партії вступили б? Чому?

Завдання № 2

  • Чи є підстави говорити, що центр українського національно-визвольного руху наприкінці ХІХ ст. перемістився з Наддніпрянської України в Галичину? Чому?

Завдання № 3

  • Галичину другої половини ХІХ ст. називали «Українським П’ємонтом». Чи згодні ви з цією думкою? Чому?

Слід зазначити, що кожна група повинна висловити свою точку зору за кожним із трьох завдань. Найкраще це можна зробити за допомогою методу «Прес».

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Повторити матеріал теми, підготуватися до уроку узагальнення та систематизації знань.

Утворення українських політичних партій, Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *