ВОДА В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ. ПРАКТИЧНА РОБОТА. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВОДИ У ВЛАСНОМУ ОРГАНІЗМІ, БІОЛОГІЯ

Вода в живих організмах. Практична робота. Визначення вмісту води у власному організмі, біологія

Вода в живих організмах. Практична робота. Визначення вмісту води у власному організмі, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Які елементи й чому називають органогенними?

2. Які елементи й чому називають макроелементами?

3. Які елементи й чому називають мікроелементами?

4. Яка хімічна формула води?

5. Які властивості води вам відомі?

III. Вивчення нового матеріалу

Води в живих організмах міститься дуже багато У більшості випадків вона становить більше половини маси живого організму, а інколи її частка в організмі досягає 95—99 %. Усе це обумовлено надзвичайно великою роллю води для життєдіяльності живих організмів І таке значення обумовлене особливими властивостями води, якими вона завдячує своїй будові.

Молекула води складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену. Ці атоми утворюють полярні полюси молекули (позитивний полюс — атоми Гідрогену, а негативний полюс — атом Оксигену) Існування полюсів робить можливим утворення водневих зв’язків, які дозволяють молекулам води утворювати між собою та з іншими речовинами різноманітні комплекси подібні комплекси молекул суттєво підвищують температури кипіння і танення води (порівняно зі схожими молекулами) та збільшують її теплоємність Вони ж таки роблять воду дуже добрим розчинником і сприятливим середовищем для перебігу цілого ряду реакцій найважливішими для живих організмів властивостями води можна назвати такі:

1. Вода є чудовим розчинником для полярних і неполярних речовин, які мають заряджені ділянки.

2. Вода здатна утворювати агрегатні групи молекул між своїми молекулами та з молекулами інших речовин. Це значно посилює силу поверхневого натягу, що дозволяє воді підійматися по капілярах ґрунту та судинах рослин.

3. Через наявність між молекулами води водневих зв’язків її випаровування потребує великої кількості енергії, а в разі її замерзання виділяється тепло тому наявність на нашій планеті води у трьох агрегатних станах значно пом’якшує її клімат. Крім того, багато організмів використовує випаровування води за умов високих температур для охолодження свого організму.

4. Найбільшої густини вода досягає за 4 °С. Лід має меншу густину, ніж вода. тому взимку він розміщається на поверхні водойм і захищає організми, які в них живуть, від переохолодження.

Молекули органічних або неорганічних речовин, які є полярними або мають заряджені ділянки, легко взаємодіють з молекулами води та, відповідно, легко в ній розчиняються такі речовини називають гідрофільними Якщо ж молекули органічних або неорганічних речовин не є полярними й не мають заряджених ділянок, то вони мало взаємодіють з молекулами води й у ній не розчиняються такі речовини називають гідрофобними. через те що вода в рідкому стані все ж таки не має жорсткої внутрішньої структури, тепловий рух молекул призводить до постійного перемішування молекул водного розчину. Це явище називають дифузією. Унаслідок дифузії концентрації розчинених речовин у різних частинах розчину вирівнюються.
Наявність у живих організмах біологічних мембран призводить до появи явища осмосу Унаслідок того, що біологічні мембрани є напівпроникними, через них не можуть проходити великі органічні молекули, але можуть проходити молекули води У випадку, коли концентрація великих молекул по різні боки мембрани є різною, молекули води починають інтенсивно переміщуватися на той бік, де концентрація розчинених речовин є вищою Унаслідок цього й виникає надлишок речовин по один бік мембрани, що можна спостерігати у вигляді осмотичного тиску.

Осмотичний тиск є дуже важливим для живих організмів. Завдяки йому виникає тургор (пружність рослинних тканин) та відбувається клітинний транспорт.

IV. Практична робота. Визначення вмісту води у власному організмі

Мета: навчитися визначати вміст води у власному організмі та добову потребу свого організму у воді.

Обладнання й матеріали: ручка, зошит, підручник, можна використовувати калькулятор.

Хід роботи

1. Запишіть вагу свого тіла в зошит.

2. Визначте вміст води у власному організмі, ураховуючи те, що у підлітків маса води становить 70 % маси тіла. Результат запишіть у зошит.

3. Визначте добову потребу свого організму у воді, враховуючи те, що кожної доби з вашого організму виводиться кількість води, яка дорівнює 4 % маси тіла.

4. Зробіть висновок і запишіть його в зошит.

Вода в живих організмах. Практична робота. Визначення вмісту води у власному організмі, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *