ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА ЗЕМЛІ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ., ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст., Історія України

Хід заняття Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст., Історія України

ІІ . Актуалізація опорних знань

Діалогічне спілкування
1. Чи зберігала Україна на початку ХІХ ст. свою державність?
2. До складу яких держав входили українські землі в цей період?
3. Чи могла Україна здійснювати самостійну зовнішню політику? Чому?
4. В яких війнах і на чиєму боці брали участь українці в другій половині ХVІІІ ст.?
5. Якими були для України наслідки російсько-турецьких воєн другої половини ХVІІІ ст.?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Наддніпрянська Україна входила до складу Росії, яка наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. здійснювала активну зовнішню політику, прагнучи забезпечити лідерство в Європі. Внаслідок цього виникали суперечки з Туреччиною та Францією і розв’язання російсько-турецьких та російсько-французької воєн.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота зі схемами

Питання плану «Російсько-французька війна 1812 року та Україна» вивчається шляхом опрацювання учнями схем. Для цього клас поділяється на чотири групи.

• 1-а група. Плани Наполеона щодо України.
• 2-а група. Ставлення українців до Наполеона.
• 3-я група. Участь українців у війні з Наполеоном.
• 4-а група. Наслідки війни для України.

У такій же послідовності через 5–6 хв. учням надається слово для відповіді.

1-а группа

625

Завдання
1. Як ви думаєте, чому саме до козаків Задунайської Січі звертається Наполеон по допомогу?
2. З якою метою, на вашу думку, Наполеон планував поділити територію України на «наполеоніди»?
3. Чи можна стверджувати, що стосовно України Наполеон дотримувався традиційної політики своєї держави?

2-а група

626

Завдання
1. Чому так різнилося ставлення українського дворянства до пропозицій Наполеона?
2. Уявіть себе учасником тих подій. До якого б табору приєдналися б ви?

3-я група

627

Завдання
1. Як ви вважаєте, чому в цій війні український народ виступив на боці Росії і не відгукнувся на пропозицію Наполеона?
2. Якими мотивами керувалися українці, йдучи в ополчення?

4-а група

Завдання
• Як ви вважаєте, чому російський цар виявився таким невдячним щодо українського народу, який допоміг йому здобути перемогу у війні з Наполеоном?

Робота з документом

Попереднє розпорядження про створення українського Козацького війська, стверджене Олександром І у Вільно (5 червня 1812 року)
«Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до козачої служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до неї…
Людей можна призначити на козаків, незважаючи ні на роки, ні на зріст, а також маловажні тілесні вади, але єдино тільки із збереженням сил і здібностей до служби цього роду…
Як мине в українських полках потреба, всі вони розпускаються по своїх домівках, але вже назавжди залишаться приналежними війську і за першою потребою повинні з’явитися на службу і скласти знову свої полки, до чого вони повинні мати в постійній справності зброю, одяг і коней, утримуючи все це своїм коштом, але звільняючись зате від усяких інших по державі повинностей. Діти їх, які народжені від часу вступу у військо, належатимуть також до нього. А тим з них, які поміщики не знайшли для себе вигідним прийняти в селища свої, відведуться для оселення землі казенні…» (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України: Підручник для 9 кл. середньої школи. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 23)

Завдання
1. Чому, на вашу думку, російський уряд під час війни з Наполеоном звертається до ідеї утворення козацьких полків?
2. Чи були виконані царські обіцянки щодо українських полків?

На початку ХІХ ст. Туреччина не полишала сподівань повернути собі Північне Причорномор’я і Крим. Вона намагалася скористатися ситуацією, яка склалася у Європі. Адже провідні європейські країни були втягнуті у наполеонівські війни.

Російсько-турецька війна 1806–1812 рр.

Хід війни
• Воєнні дії розгорталися на Чорному морі і на Дунаї;
• У війні брало участь Дунайське козаче військо і козацькі полки

Підсумки війни
• Турецькі війська були оточені на Дунаї. Підписано Бухарестський мирний договір.
• Росії відходили військові фортеці на Чорному морі, Бессарабія, частина Північної Буковини

Завдання
1. Як російсько-турецька війна 1806–1812 рр. позначилася на становищі України?
2. Відшукайте на карті й покажіть українські землі, які були приєднані в результаті цієї війни.

Російсько-турецька війна 1828–1829 рр.

Причини війни
• Невдоволення Туреччини результатами війни 1806–1812 років, прагнення укріпитися на Чорному морі.
• Росія прагнула утвердити свій вплив на Балканах і на Кавказі

Хід війни
• Воєнні дії розгортаються на Дунаї, Кавказі, західному узбережжі Чорного моря.
• В усіх бойових діях брали участь українці.
• Російська армія здобула ряд перемог і підійшла до Стамбула.
• Туреччина програє війну і підписує Адріанопольський мирний договір

Підсумки війни
• До Росії відходить Кавказьке узбережжя Чорного моря

Завдання
1. Як російсько-турецька війна 1828–1829 рр. позначилася на становищі України?
2. Як ви думаєте, чому козацтво Задунайської Січі під час війни вирішило повернутися до України? Якою була доля козаків після війни?

Як уже зазначалося, козаки, які воювали проти Туреччини в 1828–1829 рр., були об’єднані в Окреме Запорозьке військо (пізніше це військо одержало назву Азовського козацького війська).

Робота з документом

Положення про оселення запорозьких козаків у Новоросійському краї (27 травня 1832 року)
«1. Для оселення запорозьких козаків призначається в Катеринославській губернії Олександрійський повіт: так звана Бердянська земля, всього 43 141 десятина.
2. До складу Запорозького козачого війська приєднати міщан Петровського посаду, числом 238 ревізьких душ, з землею у їх володінні кількістю до 4 000 десятин і з усіма їх рибними заводами і очеретяними плавнями, причому надаються їм всі вигоди й права, взагалі козачому війську даровані. З таким приєднанням козаче військо буде мати у спільному володінні рибні заводи на Азовському морі…
6. Козацьке військо звільняється назавжди від земських повинностей, крім тих, що стосуються їх землі.
7. Військові повинності воно виконує за прикладом інших козацьких військ…
15. З поселеннями запорозьких козаків взяти їм назву Азовського козачого війська.» (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України: Підручник для 9 кл. середньої школи. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 24)

Завдання
1. З якою метою і як створювалося Азовське козаче військо?
2. Чому козакам не дозволено було селитися на батьківських землях?
3. Як ви думаєте, якою була доля козаків, які не забажали переселятися на Кубань?

V. Узагальнення та систематизація знань

Завдання
• Що таке «українське питання»? Який вплив воно справляло на міжнародні відносини першої половини ХІХ ст.?
Завдання виконується з допомогою вправи «Два — чотири —разом». Спочатку воно обговорюється у парах, потім у малих групах, потім — усім класом. Після закінчення обговорення діти презентують результати своєї роботи.

Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст., Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *