УЗАГАЛЬНЕННЯ «УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 80‑Х — НА ПОЧАТКУ 90-Х РР. XX СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення «Україна у другій половині 80‑х — на початку 90-х рр. XX ст.», Історія України

Хід заняття Узагальнення «Україна у другій половині 80‑х — на початку 90-х рр. XX ст.», Історія України

ІІ . Основна частина

1. Що означають терміни «реформа», «перебудова», «прискорення», «гласність»?

2. Якими були наслідки політики прискорення для України?

3. Н азвіть та охарактеризуйте етапи перебудови.

4. Якими були причини втрачання компартією України в 1985–1989 рр. авторитету?

5. Якими були наслідки Чорнобильської катастрофи?

6. З якою метою радянське керівництво взяло курс на прискорення та радикальну економічну реформу?

7. Н азвіть основні економічні проблеми України наприкінці 80-х років.

8. Дайте оцінку економічній ситуації в Україні 1990 р.

9. Яким було повсякденне життя населення України на початку перебудови та на момент її закінчення?

10. Схарактеризуйте зміни, що сталися в промисловості і сільському господарстві України в період перебудови.

11. Н азвіть основні події епохи перебудови у СРСР.

12. Які події у світі відбувались у цей період?

13. Покажіть на карті кордони України і назвіть країни, з якими вона межувала наприкінці 1991 року.

14. Яку роль відіграв страйковий рух у період перебудови?

15. Які події зумовили активізацію громадянської активності в Україні на початку перебудови?

16. Які чинники зумовили початок формування багатопартійної системи.

17. Які політичні напрями переважали серед українських партії на початку 90-х рр.?

18. У чому полягали особливості національного руху у другій половині 80-х років.

19. Під якими гаслами виступали перші громадські організації?

20. Які вимоги висували перші національні громадські організації та об’єднання?

21. Схарактеризуйте релігійний рух у цей період.

22. За яких умов формувався Народний Рух України?

23. Якими були результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р.?

24. Які події передували прийняттю Декларації про державний суверенітет України?

25. За яких умов була прийнята Декларація про державний суверенітет України?

26. Як була сприйнята діяльність ДКНС в Україні?

27. Н азвіть основні положення Акту проголошення незалежності України?

28. Які події зумовили розпад СРСР?

Узагальнення «Україна у другій половині 80‑х — на початку 90-х рр. XX ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *