ІВАН МАЛКОВИЧ. «СВІЧЕЧКА БУКВИ Ї», «МУЗИКА, ЩО ПІШЛА», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІВАН МАЛКОВИЧ. «СВІЧЕЧКА БУКВИ Ї», «МУЗИКА, ЩО ПІШЛА», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Хід заняття Іван Малкович. «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла», українська література

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина «Інтелектуал» (про життєвий і творчий шлях Івана Малковича).

1. Батьківщина Івана Малковича. (Івано-Франківщина)

2. Родина, з якої походив письменник. (Селянська)

3. Клас, який закінчив митець слова у музичному училищі. (Клас скрипки)

4. Навчальний заклад, після закінчення якого І. Малкович отримав вищу освіту. (Філологічний факультет Київського державного університету)

5. Назви видавництв письменника. («Веселка», «Молодь»)

6. Письменники, твори яких видавав І. Малкович. (Т. Шевченко, Леся Українка, Б.-І. Антонич)

7. Назва власного видавництва; рік його заснування. («А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 1992 р.)

8. Мова віршованих перекладів і переспівів Малковича. (Польська, англійська, російська)

9. Якими поетичними книжками представлена оригінальна творчість письменника. («Білий камінь», «Ключ», «Вірші», «Із янголом на плечі»)

10. Зазначте про три розкоші І. Малковича. (Перечитування улюблених книжок, укладання уявних антологій, довго-довго вдивлятися у вікно)

11. Кого із зарубіжних письменників часто згадує І. Малкович? (Горація)

12. На даний час І. Малкович не тільки поет, але й… (Видавець).

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Міні-дискусія. Відповіді на запитання:

— Вмотивуйте, чи можна вважати І. Малковича дитячим письменником.

— Про що свідчить те, що художник слова заснував власне видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»?

— У зв’язку з чим, на ваш погляд, творчість І. Малковича набула популярності не тільки на території України, а й за її межами?

V. Основний зміст

1. Робота над поетичним твором І. Малковича «Свічечка букви Ї»

1.1. Виразне і усвідомлене читання вірша.

1.2. Тема: звернення до дитини — майбутнього країни, яка повинна плекати і оберігати свічечку букви «І» і серпик букви «Є».

1.3. Ідея: увіковічення рідної мови і бережливе ставлення до неї.

1.4. Основна думка: доки є мова, доти існує нація. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Л. Костенко).

1.5. Жанр: громадянська лірика.

1.6. Римування: білий вірш.

1.7. Зміст поезії.

— Кожна дитина покликана захищати національну святиню. Зараз свічечку букви «ї», місячний серпик букви «є», а потім мову — культурну спадщину народу.

— Возвеличення нашої мови.

-Застереження дитини, щоб вона особисто прагнула зберігати мову, не покладаючись на будь-кого.

1.8. «Доміно». Доберіть до слова «мова» синоніми, які б характеризували її зміст, призначення, застосування.

1.9. Художні особливості твору.

— Пестливі слова: свічечка, серпик, пальчики, ниточка, долоньки.

— Епітети: «місячний серпик», «мова солов’їна».

— Метафора: «місячний серпик зрізаний з неба».

— Повтори: дитино.

1.10. Обговорення змісту поезії. Бесіда за питаннями.

— Чому свічечка порівнюється з буквою «ї»?

— В чому призначення дитини? («…Покликана захистити своїми долоньками крихітну свічечку букви «ї»»; оберігати місячний серпик букви «є»)

— Для чого письменник звертається до дитини?

— Що нагадує буква «є»? Словесно намалюйте цю букву.

— Яке значення має мова в житті кожної людини, держави загалом?

— Яких страждань зазнала наша мова впродовж минулих століть? Чи варто її оберігати?

— Через що мову українців називають солов’їною?

— За яких умов є ймовірним, що нашу мову не будуть пам’ятати, поважати, шанувати, застосовуючи під час спілкування?

— Від чого застерігає автор поезії дітей? («…Можуть настати і такі часи коли нашої мови не буде пам’ятати навіть найменший соловейко»)

— Що необхідно робити для популяризації рідної мови?

— За яких обставин наша мова впродовж історії зазнала певних змін?

— З якою метою І. Малкович написав цю поезію? Чого він навчає дітей? Над чим змушує їх замислитися?

1.11. Творче завдання. Доберіть до будь-якої букви алфавіту характеристику, подібну тій, що у творі з літерами «ї», «є».

1.12. Доміно. Додайте до слова «мова» синонімічні прикметники, які б пояснили або поглибили його зміст.

2. Опрацювання ідейно-художнього змісту поезії І. Малковича «Музика, що пішла»

2.1. Виразне і вдумливе читання вірша.

2.2. Тема: відтворення призначення музики в житті людини, зображення її подорожі у «звабній ночі».

2.3. Ідея: возвеличення єдності людини і музики.

2.4. Основна думка: звучання музики залежить від інструмента та натхнення її виконавця.

2.5. Віршований розмір: ямб.

2.6. Римування: перехресне.

2.7. Художні особливості поезії.

Метафори: «вона (музика) плелася в коси», «скрипка відвернулась пріч, сивина спадає з пліч», «вітер завиває».

Епітети: «музика боса»; «непевна звабна ніч», «розхристані сліди».

Повтори: «…в таку непевну, звабну ніч».

Риторичні запитання: «Чом, скрипко, відвернулась пріч?», «Як музику пустила босув таку непевну, звабну ніч?»

2.8. Обговорення змісту вірша. Бесіда за питаннями:

— Що таке музика?

— Яким чином І. Малкович оживляє її? Для чого він це робить?

— Поясніть, що мав на увазі автор поезії, зазначаючи: «Коли вона (музика) плелася в коси».

— Назвіть музичні інструменти, які вам подобаються. Чи опанували ви які-небудь з них?

— Як ніч пов’язана з музикою?

— Хто, на думку автора, повинен був утримати музику від нічної прогулянки?

— Яким чином І. Малкович поєднує рідну землю з людиною? («Візьму собі землі окраєць Піду блукати по світах»)

— З якою метою, на ваш погляд, ліричний герой поезії вирушить у подорож світом?

— Чим пояснити те, що герой перед тим, як залишити домівку, бере із собою окраєць землі. Які ще подібні прикмети вам відомі?

— Як син ставиться до своїх батьків? З якою промовою він до них звертається?

— Для чого герой вирішує піти на пошуки музики?

— Що намагався І. Малкович довести читачу даним поетичним твором? Висловіть свої враження після ознайомлення з цим віршем?

2.9. Міні-дискусія. Обговорення питань:

— Музика — це вид мистецтва чи розвага? Відповідь вмотивуйте.

— Яким чином музика впливає на внутрішні почуття людини?

— Стисло охарактеризуйте тих, хто є авторами музики і її виконавців.

2.10. «Мікрофон». «Яка музика вам подобається?»

Враховуючи відповіді учнів, скласти діаграму, проаналізувати її.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

«Свічечка букви Ї»

1. Покликання захищати букву «ї», на думку автора поезії, є завданням:
а) глобальним;
б) не найсуттєвішим;
в) відповідальним;
г) першочергової важливості.

2. Буква «є» нагадує:
а) свічечку;
б) півколо;
в) місячний серпик;
г) окраєць хліба.

3. Мова у творі названа:
а) ліричною;
б) милозвучною;
в) мелодійною;
г) солов’їною.

4. Свічечку букви «ї» дитина покликана захищати:
а) своїми долоньками;
б) власними мріями;
в) розумними вчинками;
г) хусткою і рушником.

5. На думку автора, може статися так, що українську рідну мову не буде пам’ятати навіть:
а) вчитель-словесник;
б) дитина дошкільного віку;
в) найменший соловейко;
г) той, хто за неї боровся.

6. Місячний серпик букви «є» зрізаний з неба разом із:
а) хмаринкою;
б) зіркою;
в) сонцем;
г) ниткою.

«Музика, що пішла»

1. Музику в творі названо:
а) босою;
б) гучною;
в) відомою;
г) популярною.

2. З пліч ліричного героя спадає:
а) втома;
б) важкий тягар;
в) сивина;
г) піднесення і втома.

3. Перед тим як вирушити у подорож, герой поезії:
а) отримує благословення у батьків;
б) візьме із собою окраєць землі;
в) відвідає церковний храм;
г) прочитає молитву.

4. Художній засіб, який використав І. Малкович у рядку поезії «Хай тільки вітер завиває»:
а) порівняння;
б) гіпербола;
в) епітет;
г) метафора.

5. До кого звертається ліричний герой наприкінці твору?
а) До батьків;
б) кобзарів;
в) творців музичного мистецтва;
г) всіх, хто закоханий.

6. Герой твору намагається музику:
а) розповсюдити;
б) розшукати;
в) написати;
г) осмислити.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Чому, на вашу думку, говорять, що нападати на мову народу — це означає нападати на його серце? Відповідь аргументуйте, посилаючись на власний досвід та зміст поезії І. Малковича «Свічечка букви Ї».

2. Як ви вважаєте, з якою метою наші предки, вирушаючи у подорож світом, брали з собою окраєць землі? Свої міркування обґрунтуйте.

3. До кого звертається І. Малкович в поезії «Свічечка букви Ї»?
а) Дитини;
б) молоді;
в) людей похилого віку
г) мудреців і філософів.

Картка № 2

1. Чому І. Малковичу небайдужа доля майбутніх поколінь, їх мова («Свічечка букви Ї»)? Яким чином поет возвеличує її?

2. Чому, на вашу думку, поет називає музику босою («Музика, що пішла»)? З чим пов’язано те, що герой розшукує її по світу?

3. Кого мав на увазі І. Малкович, зазнаючи, що «вона плелася в коси»?
а) Квітку;
б) болотну траву;
в) музику;
г) ніч.

Картка № 3

1. Яким чином, на ваш погляд, музика (І. Малкович «Музика, що пішла») пов’язана з піснею? Хто є їх творцями? Чи можна вважати музику мистецтвом, яке необхідно оберігати і шанувати? Наведіть переконливі приклади з твору, власного життя.

2. Прокоментуйте висловлювання І. Рєпіна: «Відчуваю й усвідомлюю, яка це красива й легка мова. Свої міркування узагальніть.»

3. Місячний серпик букви «є» зрізаний з неба разом із (І. Малкович «Свічечка букви Ї»):
а) хмаринкою;
б) зіркою;
в) сонцем;
г) ниточкою.

Картка № 4

1. Дослідіть, чому поет вважає, що захист дитиною своїми долоньками крихітної свічечки букви «ї» є не найсуттєвішим (І. Малкович, «Свічечка букви Ї»)? Власні спостереження обґрунтуйте.

2. Як на ваш погляд, яке значення має музика в житті людини? Як до неї ставиться І. Малкович у творі «Музика, що пішла»? Відповідь аргументуйте.

3. Художній засіб, який використав І. Малкович у назві поезії «Музика, що пішла»?
а) Метафору;
б) епітет;
в) фразеологізм;
г) гіперболу.

IX. Домашнє завдання

Підготуватися до позакласного читання (ідейно-художній аналіз твору І. Вільде «Повнолітні діти»).

Іван Малкович. «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла», українська література

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *