БУДОВА Й ФУНКЦІЇ РОСЛИННИХ ТКАНИН, БІОЛОГІЯ

Будова й функції рослинних тканин, біологія

Хід заняття Будова й функції рослинних тканин, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Питання для бесіди

1. Чим відрізняються колоніальні й багатоклітинні організми?

2. Які багатоклітинні еукаріотичні організми не мають справжніх тканин?

3. Які особливості будови й життєдіяльності є характерними для багатоклітинних еукаріотичних організмів, що не мають справжніх тканин?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з одночасним заповненням таблиці й демонстрацією мікропрепаратів тканин

Тип тканини

Особливості будови

Функції, що виконує

Меристематичні тканини

Верхівкові меристемиСкладаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Розташовані на верхівках пагонів і кінчиках коренівЗабезпечують ріст пагонів і коренів у довжину
Бічні меристеми (камбій)Складаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Розташовані всередині коренів і пагонівЗабезпечують ріст пагонів і коренів у товщину
Вставні меристемиСкладаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Розташовані біля основи міжвузлів пагонаЗабезпечують ріст міжвузлів у довжину
Ранові меристемиСкладаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Формуються на місцях поранення рослинЗабезпечують заростання місць поранення рослини

Покривні тканини

ЕпідермаОдношарова тканина, в якій живі клітини з’єднані впритул одна з одною. Часто зверху вкрита тонкою восковою плівкою — кутикулою. Має продихи, кожен з яких утворений двома замикальними клітинами. Часто утворює вирости — волоскиВкриває листки, трав’янисті стебла, пелюстки і плоди . Забезпечує захист, газообмін і вільний ріст органів, які вкриває
РизодермаОдношарова тканина, в якій живі клітини з’єднані впритул одна з одною і мають довгі тонкі вирости — кореневі волоски. Живе недовго, до двадцяти дібВкриває всисну зону кореня . Забезпечує захист, газообмін і вільний ріст кореня та поглинає з ґрунту воду з мінеральними речовинами
КорокВторинна покривна тканина, яка замінює епідерму на багаторічних органах рослин. Складається з кількох шарів мертвих клітин, які просочені суберином — жироподібною речовиною, що затримує воду й повітря. Має сочевички — спеціальні отвори, через які здійснюється газообмінВкриває багаторічні органи рослини. Забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває
КіркаКомплекс відмерлих тканин, сформований кількома шарами корка, між якими знаходяться шари відмерлих клітин. Має сочевичкиВкриває багаторічні органи рослини, які найдовше ростуть. Формується протягом тривалого часу. Забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває

Основні тканини

АсиміляційнаЗаповнює органи, які здійснюють фотосинтез. Частіше за все розташована безпосередньо під покривними тканинами. Її клітини містять добре розвинені хлоропластиЗдійснює фотосинтез
МеханічнаСкладається з живих (коленхіма) або мертвих (склеренхіма) клітин, які мають дуже товсті стінки. У живих клітин стінки потовщені нерівномірно, а у мертвих — рівномірноЗабезпечує міцність усіх органів і рослини в цілому, захищає від механічних пошкоджень
ЗапасаючаРозташована в органах, у яких накопичується поживні речовини. Складається з живих клітин, які містять велику кількість потрібних рослині речовинНакопичення речовин, які забезпечують виживання рослини
ВентиляційнаДля цієї тканини є характерною наявність великого міжклітинного просторуЗабезпечує повітрям ті частини організму рослини, до яких його доступ утруднено

Провідні тканини

КсилемаСкладна тканина, яка складається переважно з мертвих клітин. До її складу входять судини, трахеїди, волокна й паренхімні клітиниЗабезпечує транспорт води й мінеральних речовин
ФлоемаСкладна тканина, яка складається переважно з живих клітин. До її складу входять ситоподібні трубки, клітини-супутники, волокна і склереїдиЗабезпечує транспорт органічних речовин

IV. Лабораторна робота

Будова тканин рослинного організму

Мета: ознайомитися з тканинами рослин і порівняти їх між собою. Обладнання й матеріали: набір постійних мікропрепаратів покривної, провідної, меристематичної, основної тканин, мікроскоп.

Хід роботи

1. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат корінця цибулі. Знайдіть зону поділу клітин. Розгляньте цю зону за великого збільшення мікроскопа й замалюйте побачену меристематичну тканину

2. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат стебла липи. Замалюйте побачені провідні тканини. Позначте на малюнку ксилему і флоему.

3. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат епідерми листка соняшника Зверніть увагу на продихи Розгляньте за великого збільшення мікроскопа продих і клітини, які його оточують, і замалюйте їх Зверніть увагу на звивисті стінки клітин

4. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа зріз листка. Знайдіть основну тканину й розгляньте її за великого збільшення мікроскопа. Замалюйте її

5. Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси різних типів тканин рослин

Будова й функції рослинних тканин, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *