ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН, ГЕОГРАФІЯ

Придніпровський економічний район, географія

Хід заняття Придніпровський економічний район, географія

II. Вивчення нового матеріалу

Придніпровський район

Район розташований у центральній та південно-східній частині України. Включає Дніпропетровську та Запорізьку області.

Позитивність економіко-географічного розташування по­яснюється центральним положенням відносно інших районів, наявністю сировинної бази для розвитку металургії та великою кількістю транспортних артерій, зокрема Дніпра, близькістю морських портів.

Район багатий на мінеральні ресурси, особливо рудні корисні копалини, є паливні ресурси та нерудна сировина. Порівняно високий потенціал земельних ресурсів, водні ресурси недостатні, а лісові практично відсутні.

У складі Придніпровського району — індустріальні області, господарський комплекс добре сформований.

Галузями спеціалізації району є гірничодобувна, чорна мета­лургія, коксохімія та хімічна промисловість, машинобудування, електроенергетика.

Сільське господарство розвивається у сприятливих агроклі­матичних умовах. У районі виробляють 20 % пшениці, 25 % кукурудзи, 28 % соняшнику, 11 % м’яса, 15 % молока від загаль­ноукраїнського. Транспортний комплекс району представлений усіма видами транспорту, провідну роль відіграє залізничний. Рекреаційний комплекс доволі значний, його установи та за­клади розміщені в основному на узбережжі Азовського моря та біля Дніпра.

Основними проблемами розвитку району є передусім технічне та технологічне переоснащення виробництва, охорона довкілля, насамперед від забруднення промисловими відходами. Важливою є проблема скорочення використання родючих земель з несіль­ськогосподарськими цілями.

IІІ. Первинна перевірка засвоєних знань

Завдання. Яке місце район займає за рівнем економічно­го розвитку? Дайте характеристику природних ресурсів району у вигляді цифрового коду.

Дайте характеристику населення району за картами атласу та таблицею.

ІV. Закріплення знань

Завдання. Доповніть схему промислового комплексу Придніпровського району.

Дайте характеристику взаємозв’язків промислового комплексу Придніпровського району за схемою та текстом.

Які галузі спеціалізації промисловості району? Які умови визначили розвиток чорної металургії? Назвіть основні центри машинобудування району.

Порівняйте природні ресурси Донецького и Придніпровського районів.

V. Домашнє завдання

Читати текст підручника.

Придніпровський економічний район, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *