РОЗВИТОК НАУКИ Й ЛІТЕРАТУРИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ., ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Розвиток науки й літератури у другій половині ХІХ ст., Історія України

Хід заняття Розвиток науки й літератури у другій половині ХІХ ст., Історія України

ІІ . Актуалізація опорних знань

Завдання

1. Пригадайте, за яких умов розвивалася українська культура другої половини ХІХ ст.

2. Які чинники впливали на розвиток культури позитивно, а які — негативно?

3. В якому стані була українська наука в першій половині ХІХ ст.?

4. Що вам відомо про розвиток української літератури в першій половині ХІХ ст.? Назвіть прізвища відомих українських письменників та поетів даного періоду.

5. Зробіть припущення, які фактори впливали на розвиток науки та літератури в Україні у другій половині ХІХ ст.?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Поступальним, хоча складним і суперечливим, був розвиток науки в Україні, що відбувався переважно в університетах та спеціальних вищих навчальних закладах. Уряди Росії та Австро-Угорщини недостатньо асигнували проведення наукових досліджень, мало дбали про практичне використання досягнень науки, підозріло ставилася до прогресивних учених. Особливо тяжко позначалася офіційна ідеологія на розвиткові суспільних наук.

Однак багато талановитих учених плідно працювали на науковій ниві й досягли великих здобутків.

Друга половина ХІХ ст. подарувала також Україні плеяду видатних письменників, імена яких до цього часу сяють перлинами першої величини у сузір’ї видатних українців.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з документом

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання.

Внесок Іллі Мечникова у світову науку

«Він виявив закономірності еволюційної теорії безхребетних. Важливу роль відіграло у біології та медицині відкриття І. Мечниковим 1883 року фагоцитозу, тобто захоплення й перетворення особливими клітинами (фагоцитами) сторонніх тіл, в тому числі мікробів. …Діяльність Мечникова загалом відіграла визначну роль у пропаганді й творчому розвитку ідей дарвінізму, а також у вивченні найнебезпечніших хвороб — чуми, правця, сифілісу, сказу — і розробці методів боротьби з ними». (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVIII — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 261)

Завдання

  • Яке значення мала діяльність І. Мечникова для розвитку української науки?

Повідомлення учня про М. Грушевського

Повідомлення учня «М. Грушевський — видатний представник української історичної науки».

Завдання

1. Визначте, який внесок зробив М. Грушевський у розвиток української історичної науки.

2. Назвіть провідні праці М. Грушевського з історії України. Як ви вважаєте, яким було значення цих творів?

Робота з документом

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання.

М. Грушевський про початок написання своєї праці «Історія України–Русі»

«Написання суцільної історії України рано стало моєю задушевною гадкою, до певної міри питанням честі своєї й свого покоління. У своїх гадках мав я тоді написання історії короткої й загальнодоступної, в трьох невеликих томиках, які б обіймали старий, литовсько-польський, і новий період. Зайнявши кафедру, я сім семестрів читав загальний курс історії України… Курс сей мав послужити мов би скелетом тої задуманої історії. Кажу: скелетом передусім тому, що курс сей слідив лише провідну нитку політичної історії, не вдаючись в історію культурну, огляди устрою, економічного життя і т. д., що потім зайняли таке важне місце в остаточній реалізації плану. …Протягом 1897 і 1898 рр. був написаний І том і при кінці 1898 року був видрукований… В Галичині сей початок історії був прийнятий з великим заінтересуванням, можна сказати, з ентузіазмом. Але на прохання про допущення до Росії відповіддю була абсолютна заборона». (Сарбей В. Г. Історія України ХІХ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 177–178)

Завдання

  • Як ви думаєте, чому так по різному сприйняли появу праці М. Грушевського в Галичині та в Російській імперії? Свою точку зору аргументуйте.

Повідомлення про представників української літератури

Виступ учнів з невеличкими повідомленнями про творчість представників української літератури другої половини ХІХ ст.: Марка Вовчка, Л. І. Глібова, А. П. Свидницького, С. В. Руданського, І. С. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, П. А. Грабовського, І. І. Манжури, Лесі Українки, Ю. К. Федьковича, І. Франка, М. Коцюбинського.

Робота зі схемою

m323

Завдання

  • Поясніть кожну з ознак та покажіть на прикладах, як вони проявилися в українській літературі другої половини ХІХ ст.

V. Узагальнення та систематизація знань

Робота з візуальними джерелами інформації

Учні отримують портрети відомих українських вчених, поетів та письменників другої половини ХІХ ст. Учні повинні пояснити, який внесок у розвиток української науки та літератури зробив кожен із діячів, зображених на портретах, . Портрети роздаються на парту учням індивідуально або організовується робота в парах. Це можуть бути портрети М. Грушевського, В. Антоновича, Д. Яворницького, Д. Багалія, І. Мечникова, О. Ляпунова, М. Бекетова, І. Пулюя, Марка Вовчка, Л. Глібова, Панаса Мирного, П. Грабовського, І. Франка, М. Коцюбинського та ін.

Завдання

  • Покажіть на карті місця, пов’язані з діяльністю цих діячів української культури.

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Виконати завдання в «домашніх групах».

• 1-а группа. Розвиток драматургії і театру в Україні в другій половині ХІХ ст.

• 2-а группа. Розвиток музичного мистецтва в Україні в другій половині ХІХ ст.

• 3-я група. Розвиток архітектури та скульптури в Україні в другій половині ХІХ ст.

• 4-а група. Розвиток українського живопису в Україні в другій половині ХІХ ст.

Розвиток науки й літератури у другій половині ХІХ ст., Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *