БУДОВА Й ФУНКЦІЇ ТВАРИННИХ ТКАНИН. ГІСТОТЕХНОЛОГІЇ, БІОЛОГІЯ

Будова й функції тваринних тканин. Гістотехнології, біологія

Хід заняття Будова й функції тваринних тканин. Гістотехнології, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Які існують типи рослинних клітин?

2. Як пов’язані особливості будови й функціонування рослинних тканин?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з одночасним заповненням таблиці й демонстрацією мікропрепаратів тканин

Тип тканини

Особливості будови

Функції, що виконує

Епітеліальна тканина

Одношаровий епітелійСкладається з плоских, кубічних, циліндричних або війчастих клітин, які розташовані в один шар. Міжклітинна речовина представлена базальним шаром, на якому розташовані клітини епітеліюПокривна, захисна,  всмоктувальна, секреторна
Багатошаровий епітелійСкладається з плоских, кубічних або циліндричних клітин, які розташовані в декілька шарівПереважно виконують покривну й захисну функції

Сполучна тканина

КровРідка тканина, у якій клітини (формені елементи) не сполучаються одна з одною, а вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині (плазмі крові)Виконує транспортну, трофічну й захисну функції
ЛімфаРідка тканина, за складом близька до плазми крові, у якій клітини (представлені, в основному, лімфоцитами) не сполучаються одна з одною, а вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовиніВиконує транспортну, трофічну й захисну функції
Пухка сполучна тканинаСкладається з клітин, рідко розкиданих у міжклітинній речовині, і волокон, що створюють пухке невпорядковане сплетінняЄ основою структури різних органів
Щільна сполучна тканинаСкладається, в основному, з волокон, які занурені в міжклітинну речовину й розташовані безладно або більш чи менш паралельно одне одному. Містить мало клітинЄ основою структури різних органів
Кісткова тканинаСкладається з клітин (остеобластів), занурених у звапнілу основну речовинуОпорна й захисна
Хрящова тканинаСкладається з клітин (хондробластів), занурених у пружну основну речовину — хондрин (містить волокна, що складаються з колагену)Бере участь у виконанні опорної функції, зв’язує між собою кістки скелета

Мязова тканина

Посмугована м’язоваСкладається з дуже довгих клітин (волокон), що розділені на саркомери . Мають добре виражену поперечну смугастістьЗабезпечують потужні швидкі скорочення скелетної мускулатури
Гладенька м’язоваСкладається з окремих веретеноподібних клітин, зібраних у пучок або пласти . Не має поперечної смугастостіЗабезпечує відносно повільне ритмічне скорочення м’язів внутрішніх органів
Серцева м’язоваСкладається з клітин, які на кінцях розгалужуються і сполучаються одна з одною з допомогою особливих поверхневих паростків — вставочних дисківЗабезпечують швидкі ритмічні скорочення серцевого м’яза

Нервова тканина

НейрониНервові клітини, які здатні збуджуватися й передавати нервові імпульсиВиконують провідну й керівну функції
НейрогліяКлітини нервової тканини, що забезпечують життєдіяльність нейронівВиконують трофічну, захисну й секреторну функції

Розповідь з елементами бесіди

До гістотехнологій зараз відносять технології, пов’язані з вирощуванням окремих тканин і цілих органів. Можна назвати три основні напрямки створення нових технологій на основі культивування клітин і тканин.

Перше — отримання промисловим шляхом цінних біологічно активних речовин. Так отримані мутантні клітинні лінії раувольфії змінної — продуцента індольних алкалоїдів, які містять у 10 разів більше цінного для медицини антиритмічного алкалоїду — аймаліну.

Друге — використання тканинних і клітинних культур для швидкого клонального мікророзмноження та оздоровлення рослини. Мікроклональне розмноження добре ведеться з картоплею, капустою, часником, томатами, цукровим буряком.

Третю групу складають технології, пов’язані з генетичними маніпуляціями на тканинах, клітинах, ізольованих протопластах. Тканинна інженерія дає надії на подолання чоловічого й жіночого безпліддя та розв’язання інших проблем, пов’язаних з функціональною діяльністю репродуктивної системи в людей.

IV. Лабораторна робота

Будова тканин тваринного організму

Мета: ознайомитися з тканинами тварин і порівняти їх між собою.

Обладнання й матеріали: набір постійних мікропрепаратів епітеліальної, сполучної, м’язової і нервової тканин, мікроскоп.

Хід роботи

1. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат циліндричного епітелію нирки. Знайдіть зрізані поперек ниркові канальці. Розгляньте за великого збільшення мікроскопа стінку одного канальця й замалюйте побачену епітеліальну тканину.

2. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат сполучної тканини. Замалюйте побачену тканину. Позначте на малюнку клітини тканини й міжклітинну речовину.

3. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат посмугованих м’язів язика. Зверніть увагу на різну орієнтацію окремих м’язових волокон. Розгляньте за великого збільшення мікроскопа зрізане уздовж м’язове волокно й замалюйте його.

4. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат спинного мозку. Знайдіть сіру речовину й розгляньте її за великого збільшення мікроскопа. Знайдіть у сірій речовині нервові клітини й замалюйте їх.

5. Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси різних типів тканин тварин.

Будова й функції тваринних тканин. Гістотехнології, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *