УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ З РОЗДІЛУ ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ, ГЕОГРАФІЯ

Узагальнення теоретичних знань та практичних умінь з розділу Ландшафти і фізико-географічне районування, географія

Завдання І групі

1. Найбільш поширеним заняттям людей у степовій зоні є:

а) розведення хутрових звірів;
б) землеробство та скотарство;
в) оленярство;
г) рибальство.

2. Види ґрунтів, що є найбільш поширеним у степовій зоні України:

а) дерново-підзолисті;
б) сірі лісові;
в) чорноземи;
г) каштанові.

3. Встановіть відповідність між природними зонами України та най­більш характерними представниками їх рослинного світу:

а) степ;

б) лісостеп;

в) полісся;

г) Українські Карпати

1. Дуб звичайний і сосна звичайна.

2. Ялиця, кедр, альпійська рослинність луків.

3. Байрачні ліси і чагарники, лучно-степова рослинність.

4. Кипарис, магнолія, мірт, лавр, дрок.

5. Дубово-грабові, грабово-дубові ліси, терен, шипшина

Завдання ІІ групі

1. Чинник, який є головним у формуванні чорноземів у степовій зоні України:

а) панівні вітри;
б) рівнинний рельєф;
в) умови зволоження;
г) господарська діяльність людини.

2. Назвіть область України територія якої повністю розташована в степовій зоні:

а) Донецька;
б) Київська;
в) Закарпатська;
г) Вінницька.

3. Встановіть відповідність між природними зонами та заповідними територіями:

а) мішані ліси;

б) лісостеп;

в) Кримські гори;

г) степова зона

1. Дунайський біосферний заповідник.

2. Заповідник «Горгани».

3. Карадазький заповідник.

4. Шацький національний парк.

5. Канівський заповідник

Завдання ІІІ групі

1. Природна зона, що займає найбільшу площу України:

а) мішані ліси;
б) степ;
в) лісостеп;
г) тайга.

2. Вид ґрунтів, що є найбільш поширеним у лісостеповій зоні України:

а) дерново-підзолисті;
б) чорноземи;
в) сірі лісові;
г) каштанові.

3. Встановіть відповідність між природними регіонами України та їх характерними рисами:

а) Поділля;

б) Карпати;

в) степова зона;

г) Крим

1. Найбільш розорана та найменш заліснена частина України.

2. Найтепліша в Україні зима.

3. Один з основних в Україні район зосередження карстових печер.

4. Значні ресурси мінеральних і термальних вод — Свалява, Квасова Поляна, Східниця.

5. Значні території займають заболочені та заторфовані землі

Завдання ІV групі

1. Область України, територія якої повністю розташована в лісосте­повій зоні:

а) Волинська;
б) Черкаська;
в) Донецька;
г) Львівська.

2. Область України, територія якої повністю розташована в зоні мішаних та широколистих лісів:

а) Луганська;
б) Кіровоградська;
в) Волинська;
г) Одеська.

3. Встановіть відповідність між природними зонами України та їх характерними рисами:

а) Кримські гори;

б) полісся;

в) лісостеп;

г) степ

1. Найбільша кількість днів із циклонічною діяльністю.

2. Має значні запаси геотермічних ресурсів.

3. Природно-географічні умови найбільш сприятливі для життя людини.

4. Залісненість території становить близько 40 %.

5. Тут розташовані райони гніздування рідкісних птахів — баклана, сокола-сапсана

Завдання V групі

1. Вид ґрунтів, що є найбільш поширеним у зоні мішаних та хвойних лісів України

а) дерново-підзолисті;
б) сірі лісові;
в) чорноземи;
г) каштанові.

2. Групи, на які розподіляються озера морського походження, що поширені в Приазов’ї та Причорномор’ї:

а) озера-лагуни та озера-лимани;
б) озера-стариці та карстові;
в) греблеві або завальні;
г) дельтові та заплавні.

3. Встановіть відповідність між природними зонами та річною кіль­кістю опадів:

а) мішані ліси;

б) лісостеп;

в) Кримські гори;

г) степова зона

1. 750–450 мм;

2. до 1100 мм;

3. 700 та більше;

4. 600–680 мм;

5. 450–300 мм

ІІ тур. Прийом «Словничок»

Завдання

І група. Дайте визначення поняття «природна зона».

II група. Дайте визначення поняття «ландшафт».

IIІ група. Дайте визначення поняття «висотна поясніть».

VІ група. Дайте визначення поняття «провінція».

V група. Дайте визначення поняття «ґрунт».

IIІ тур. Прийом «Естафета»

Учні кожної команди-групи пишуть на картці запитання команді-суперниці та передають картки сусідній групі. На підготовку відпо­віді — 1–2 хвилини.

Наприклад:

  • Покажіть на карті природні зони України.
  • Назвіть особливості природи Азовського моря.
  • Покажіть на карті території, де відбуваються несприятливі при­родні процеси.
  • Визначте дві негативні риси впливу господарської діяльності лю­дини на природу Чорного моря.
  • Поясніть, чому в Карпатах існує висотна поясність, але немає льодовиків.

IV тур. Прийом «Так — Ні»

Учитель наводить твердження, а кожна з груп по черзі висловлює власну думку щодо нього, доповнюють або виправляють припущені помилки:

  • На поліських болотах з добре розвиненим торфовим горизонтом ростуть сосни, берези, а з мохів — сфагнум.
  • Лісами вкрито 4 % площі України. Вони займають значні площі в Карпатах, Криму і на Поліссі.
  • Тис ягідний, рододендрон жовтий, сосна кедрова збереглися без змін протягом багатьох епох. На Україну їх завезли з інших ма­териків.
  • Ґрунти степової зони сформувалися в умовах надмірного зволо­ження.
  • Ґрунтовий покрив Кримських гір дуже строкатий. Він змінюється з висотою.

V тур. Прийом «Домашня заготовка»

Учні кожної групи розповідають цікавий матеріал (2–3 хвилини), що стосується вивчених тем.

VII. Домашнє завдання

Повторіть матеріал підручника, підготуйтеся до тематичного оці­нювання.

Узагальнення теоретичних знань та практичних умінь з розділу Ландшафти і фізико-географічне районування, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *