ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ГЕОГРАФІЯ

Тематичне оцінювання, географія

Хід заняття Тематичне оцінювання, географія

1. Тестові завдання

1. Виберіть правильне (найповніше) твердження:

а) на рівнинній території України поширені лісостепові, степові та сухостепові ландшафти помірного поясу;
б) на рівнинній території України поширені мішані та хвойні лісові ландшафти помірного поясу;
в) на рівнинній території України поширені широколистяні та мішані лісові, лісостепові, степові та сухостепові ландшафти помірного поясу;
г) на рівнинній території України поширені степові та сухостепові ландшафти помірного поясу.

2. Виберіть правильне твердження:

а) характерною рисою лісостепової зони є чергування степових і лісових ділянок;
б) степова зона України займає понад 60 % від загальної території країни;
в) у справжніх степах України, що простягнулися на півдні країни, переважає рослинність степових і лісових ділянок;
г) лісова зона простягнулася від Закарпаття до Передкарпаття.

3. Розрахуйте площу зелених насаджень (у гектарах), що необхідна місту Київ (в якому нараховується приблизно 3 млн мешканців), якщо 1 га лісу поглинає за 1 годину стільки вуглекислого газу, скільки його видихає за цей час 200 чоловік.

4. Розрахуйте, скільки відсотків від загальної території Карпат (209 тис. км2) становлять Українські Карпати, якщо їх територія складає 24 тис. км2:

5. За описом назвіть природну зону в межах України. «Природні умови для життя і діяльності людини є тут найбільш сприятливи­ми. Тут знаходиться великий ареал високопродуктивних типових чорноземів з високим вмістом гумусу, тому понад 75 % території тут зайнята під сільськогосподарськими угіддями…»

6. Визначте найбільший санаторно-курортний район України з м’я­ким середземноморським кліматом.

7. Сучасна флора України сформувалася в кінці антропогену, після материкового зледеніння.

Так

Ні

8. Лісами вкрито близько 14 % території України. Найбільші їх площі в Карпатах, Криму і на Поліссі.

Так

Ні

9. Ґрунти степової зони сформувались в умовах надлишкової кіль­кості вологи.

Так

Ні

10. В Україні зустрічаються реліктові рослини.

Так

Ні

2. Робота з контурною картою

Позначте кордони та підпишіть назви природних зон України. Вкажіть найбільш характерних представників їх рослинного (не менше трьох) і тваринного світу (не менше трьох).

3. Виконання письмових завдань у зошиті

І варіант

ІІ варіант

1. Поясніть взаємозв’язок між рослинним світом, ґрунтами та кліматом на прикладі зони лісів України1. Поясніть взаємозв’язок між рослинним світом, ґрунтами та кліматом на прикладі зони степів України
2. Опишіть особливості географічного положення Карпат. Поясніть їх вплив на формування природи гір2. Опишіть особливості географічного положення Кримських гір. Поясніть їх вплив на формування природи гір

ІІ. Домашнє завдання

Підготуйте додатковий матеріал, що стосується джерел забруднен­ня навколишнього середовища.

Тематичне оцінювання, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *