КЛАСИФІКАЦІЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН. РОЗПОДІЛ КВІТКОВИХ НА КЛАСИ Й РОДИНИ, БІОЛОГІЯ

Класифікація квіткових рослин. Розподіл квіткових на класи й родини, біологія

Хід заняття Класифікація квіткових рослин. Розподіл квіткових на класи й родини, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. У яких умовах можуть зростати покритонасінні рослини?

2. Чим покритонасінні рослини відрізняються від голонасінних?

3. Які загальні ознаки покритонасінних рослин можна назвати?

III. Вивчення нового матеріалу

У процесі бесіди в пам’яті учнів насамперед відновлюється відома їм розмаїтість квіткових рослин: дикоростучих і культурних; дерев, чагарників, трав; однорічних, дворічних і багаторічних. При цьому важливо з’ясувати, чи знають учні флору місцевого краю, умови виростання найбільш типових видів рослин у різних рослинних угрупованнях (ліс, лука, болото тощо), а також рослини різних природних зон земної кулі (зв’язок з курсом географії). Узагальнюючи сказане, учитель повідомляє, що квіткові — найпоширеніша група рослин на земній кулі. Налічується понад 200 тис. видів квіткових
рослин.

Виникають запитання:

  • Що спільного в будові всіх квіткових рослин?
  • На які дві групи поділяються квіткові рослини?

Розгляд конкретних рослин допомагає учням дати правильні відповіді на поставлені запитання. Учні можуть указати органи рослини — квітку і плід, що утворюється в ній з насіння, стебло, листки, корінь, а також назвати характерні ознаки класів Однодольні та Дводольні. Учням повідомляється, що Квіткові — дуже важлива група рослин. Багато квіткових рослин використовується людиною, близько 1,5 тис. видів є культурними рослинами, без багатьох із них неможливо уявити життя людини. Знання життя рослин допомагає людині одержувати високі врожаї, виводити нові сорти й завдяки цьому задовольняти різноманітні потреби в продуктах харчування і сировині для промисловості.

З проведеної бесіди учні повинні зрозуміти найголовніші завдання вивчення теми: розширювати й удосконалювати знання про цю біологічно цікаву і практично дуже важливу групу рослин, а також навчитися з допомогою визначників з’ясовувати назви рослин, знаходити ознаки подібності в їх будові, дізнаватися, яке вони мають значення в житті природи й людини.

IV. Виконання практичної роботи

Розпізнавання видів кімнатних рослин

Мета: навчитися розпізнавати кімнатні рослини та характеризувати їх, відображаючи пристосованість до місць зростання в природних умовах.

Обладнання й матеріали: довідники з кімнатних рослин, кімнатні рослини з різних природних біотопів або їхні зображення на малюнках чи фотографіях, зразки паспортів кімнатних рослин.

Хід роботи

1. Розгляньте надані вам кімнатні рослини або їх зображення і визначте їхні назви, використовуючи відповідні довідники.

2. Використовуючи матеріали довідників, розподіліть рослини на три групи згідно з умовами їх зростання у природі: «Рослини посушливих територій», «Рослини вологих територій», «Рослини територій середньої зволоже­ності».

3. Розгляньте рослини, які належать до групи «Рослини посушливих територій». Визначте ознаки, які є характерними для рослин цієї групи, і запи­шіть їх у таблицю.

4. Розгляньте рослини, які належать до групи «Рослини вологих територій». Визначте ознаки, які є характерними для рослин цієї групи, і запишіть їх у таблицю.

5. Розгляньте рослини, які належать до групи «Рослини територій середньої зволоженості». Визначте ознаки, які є характерними для рослин цієї групи, і запишіть їх у таблицю.

6. Виберіть по одній рослині з кожної групи й заповніть на неї паспорт згідно з наявним зразком.

7. Закінчіть заповнення таблиці та зробіть висновок, у якому вкажіть, яким чином рослини пристосовуються до різних умов існування в природі.

Група

Представники

Характерні риси

Рослини посушливих територій
Рослини вологих територій
Рослини територій середньої зволоженості

Класифікація квіткових рослин. Розподіл квіткових на класи й родини, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *