ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Оцінювання за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.», Історія України

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте прізвище гетьмана, за якого було проведено «Генеральне слідство про маєтності».
А Д. Многогрішний;
Б І. Самойлович;
В І. Мазепа;
Г Д. Апостол.

2. Позначте прізвище кошового отамана Запорозької Січі, який разом із запорожцями підтримав гетьмана І. Мазепу під час походу Карла ХІІ.
А К. Булавін;
Б Г. Галаган;
В К. Гордієнко;
Г І. Сірко.

3. Позначте прізвище керівника гайдамацького повстання в Україні в 1734 р.
А Братковський;
Б Верлан;
В Гонта;
Г Довбуш.

4. Позначте рік створення І Малоросійської колегії.
А 1708 р.;
Б 1722 р.;
В 1764 р.;
Г 1775 р.

5. Позначте прізвище президента І Малоросійської колегії.
А С. Вельямінов;
Б О. Меншиков;
В О. Шаховський;
Г В. Голіцин.

6. Позначте, що собою являли Рішительні пункти (статті).
А Угода між І. Мазепою та Карлом XII;
Б зобов’язання, які взяв на себе І. Скоропадський на Глухівській раді;
В договірні статті П. Полуботка й Петра І;
Г договірні статті між Д. Апостолом і царським урядом.

7. Позначте один із заходів, здійснених гетьманом Д. Апостолом.

А Збільшення кількості російських полків;
Б запровадження кодифікації документів;
В суди стали діяти за російськими законами;
Г відновлено збирання податків російськими представниками.

8. Позначте факт, що характеризує зміст Коломацьких статей.
А Гетьман отримав право на особисту варту;
Б гетьман не мав права звільняти старшину без згоди царя;
В гетьман отримав право укладати угоди з іноземними державами;
Г гетьман заборонив шлюби між українцями та росіянами.

9. Позначте рік, коли відбулась Полтавська битва.
А 1707 р.;
Б 1708 р.;
В 1709 р.;
Г 1710 р.

10. Позначте ім’я зображеної на ілюстрації російської імператриці яка відновила гетьманство в 1750 р.

m197

А Анна;
Б Катерина;
В Єлизавета;
Г Софія.

11. Позначте правителя Російської держави, за часів якого вперше було прийнято указ про обмеження сфери вживання української мови.
А Катерина І;
Б Петро І;
В Єлизавета Петрівна;
Г Катерина II.

12. Позначте гетьмана, який підписав «Коломацькі статті».
А Апостол;
Б Мазепа;
В Орлик;
Г Полуботок.

13. Позначте, коли Київська митрополія була підпорядкована Московському патріархату.
А 1677 р.;
Б 1681 р.;
В 1686 р.;
Г 1691 р.

14. Позначте тип навчального закладу, де в другій половині XVII — першій половині XVIII ст. діти здобували початкову освіту.
А Братські школи;
Б церковно-приходські школи;
В колегіуми;
Г гімназії.

ІІ . Установити відповідність, утворивши логічні пари.

15. Установіть відповідність між прізвищами осіб та фактами з їхньої біографії.

А  П. Орлик Керівник повстання на Правобережній Україні в 1702–1704 рр.;
Б   І. Скоропадський обраний гетьманом у 1750 р.;
В  К. Розумовський обраний гетьманом у 62 роки;
Г   С. Палій4   автор «Пактів та Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького»;
5  український митрополит

16. Установіть відповідність між датами та подіями.

А  1709 р.1  Прутський договір;
Б  1693 р.2  царський указ про заборону друкування українських книжок;
В  1711 р.3  Полтавська битва;
Г   1721 р.4  зруйнування Батурина російськими військами;
5  повстання козаків на Запорожжі

IІІ . Установити хронологічну або логічну послідовність.

17. Розташуйте уривки з наведених текстів у хронологічній послідовності.

А «У гетьманській резиденції тричі на рік має обиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. На ній, окрім названих вище представників, мають бути посли Запорозького Низового війська, тобто Січі. Між Радами Україною правитиме гетьман із генеральною старшиною. Листи з інших держав гетьман повинен зачитувати старшині, так само й відповіді».

Б «Усі одноголосно відповіли, що хочуть Мазепу. Після того, як на лавку став думний дяк і голосно прочитав текст присяги, на яку всі присягнули…»

В «Ми стоїмо тепер між двома готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути… як допустити Царя Російського вийти переможцем, то вже лиха година прийде до нас».

Г «Цар… наказав Меншикову негайно атакувати його (Мазепи) столицю, поки шведи не прибули на допомогу. Меншиков напав на неї та здобув її…»

Відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Г

В

Б

Б

А

Г

Б

Б

В

В

Б

Б

В

Б

15

16

17

А

4

3

4

Б

3

5

1

В

2

1

2

Г

1

2

3

Оцінювання за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *