ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ, КАРПАТСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ, ГЕОГРАФІЯ

Північно-Західний, Центральний, Карпатський економічні райони, географія

Хід заняття Північно-Західний, Центральний, Карпатський економічні райони, географія

II. Вивчення нового матеріалу

За текстом підручника відповідно до плану характеристики економічного району.

ІІІ. Закріплення знань

Завдання. Розподіліть основні проблеми економічних районів (Карпатського, Центрального, Північно-Західного) за групами: економічні, екологічні, соціальні. Порівняйте проблеми цих районів (що спільного і в чому виявляються відмінності). Які варіанти розв’язання цих проблем?

Центральний район:

 • дуже низький рівень промислового розвитку (особливо в Кі­ровоградській області);
 • необхідне створення підприємств, що виробляють тару і су­часні пакувальні матеріали;
 • слабкий розвиток переробної промисловості;
 • недостатнє фінансування заходів для боротьби з ерозією ґрун­тів;
 • нераціональне використання трудових ресурсів;
 • високе радіаційне забруднення (внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС).

Північно-Західний район:

 • радіоактивне забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобиль­ській АЕС (особливо на півночі і північному сході району);
 • небезпека обвалення карстових порід, на яких побудовано Рівненську АЕС;
 • переосушення земель Полісся внаслідок меліорації;
 • слабкий розвиток транспортної мережі;
 • соціально-економічні проблеми (безробіття, невисокий при­родний приріст населення, недостатня ефективність заходів щодо захисту здоров’я матері і дитини тощо);
 • низькі темпи економічного зростання господарства району.

Карпатський район:

 • низький рівень розвитку промисловості (за винятком Львів­ської області);
 • проблеми малих міст, безробіття;
 • слабкий розвиток Закарпатської вільної економічної зони (вільна економічна зона — територія, на якій створюються особливі умови для розвитку економіки завдяки податковим пільгам з метою залучення іноземних капіталовкладень);
 • складна екологічна ситуація Передкарпаття внаслідок великої концентрації хімічних підприємств і військової техніки;
 • підприємства курортного господарства територіально збіга­ються з промисловим виробництвом, що погіршує екологічний стан довкілля, а це обмежує можливості розвитку курортів;
 • створення державної програми запобігання зсувним процесам і стихійним повеням, що активізувалися на території райо­ну.

Завдання. Зробити повідомлення (комп’ютерну презента­цію) про перспективи розвитку гірського, «зеленого», історико-культурного туризму в Карпатах та Північно-Західному районах. В яких районах розташовані «7 чудес природи України»? Які перспективи їх використання з економічної точки зору?

Північно-Західний, Центральний, Карпатський економічні райони, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *