УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ТКАНИНИ РОСЛИН І ТВАРИН», БІОЛОГІЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ТКАНИНИ РОСЛИН І ТВАРИН», БІОЛОГІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ТКАНИНИ РОСЛИН І ТВАРИН», БІОЛОГІЯ

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Чим відрізняються між собою клітини одноклітинних і багатоклітинних еукаріотичних організмів?

2. Чим тканини рослин відрізняються від тканин тварин?

3. З допомогою яких механізмів рослини регулюють фізіологічні процеси у своїх організмах?

4. З допомогою яких механізмів тварини регулюють фізіологічні процеси у своїх організмах?

5. Де можуть використовуватися досягнення сучасних гістотехнологій?

6. Яке значення для людини має дослідження стовбурових клітин?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

1. Твірною тканиною рослин є:
а) меристема;
б) епідерма;
в) ксилема;
г) корок

2. Тканина, клітини якої розташовані на базальній мембрані:
а) нервова;
б) епітеліальна;
в) сполучна;
г) м’язова

3. До складу травної системи входить:
а) серце;
б) нирка;
в) легені;
г) шлунок

4. Тілом водоростей є:
а) талом;
б) корінь;
в) пагін;
г) лист

5. Установіть відповідність між функціями та явищами.

1ЗахиснаАРіст кісток скелета
2СтруктурнаБУтворення кутикули
3ТранспортнаВЗбільшення кількості продихів
4ДихальнаГВиділення нектару
ДПроведення газів аеренхімою
Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть етапи руху поживних речовин в організмі в послідовності від першого до останнього:
а) травна система;
б) транспортна система;
в) видільна система;
г) клітини-споживачі.

Послідовність

1234

Варіант II

1. Покривною тканиною рослин є:
а) меристема;
б) епідерма;
в) ксилема;
г) паренхіма

2. М’язова тканина, з якої утворена мускулатура руки:
а) серцева;
б) посмугована;
в) непосмугована;
г) камбій

3. Стовбуровими клітинами крові утворені:
а) лейкоцити;
б) дендрити;
в) нігті;
г) меристеми

4. Орган, з допомогою якого рослина закріплюється в ґрунті:
а) талом;
б) корінь;
в) пагін;
г) лист

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями.

1Вентиляційна тка­нинаАСтруктура, утворена судинами, трахеїдами й ситоподібними трубками разом із механічними й основними тканинами
2АксонБОсновна тканина, що виконує функцію газообміну і проведення газів до різних тканин
3Судинно-волокнистий пучокВРухові реакції органів рослин (у вигляді вигинів), які виникають у відповідь на дію подразників навколишнього середовища й не мають певного спрямування
4Базальна мембранаГТонкий щільний шар, пучок міжклітинної речовини, утворений клітинами епітелію
ДПодовжений, розгалужений на кінці відросток нейрона
Відповідність1234

6 Розмістіть етапи руху кисню в організмі ссавців у послідовності від першого до останнього:
а) клітини-споживачі;
б) трахея;
в) артерії;
г) альвеоли

Послідовність

1234

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ТКАНИНИ РОСЛИН І ТВАРИН», БІОЛОГІЯ

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *