МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, БІОЛОГІЯ

Мінеральні речовини живих організмів, біологія

Хід заняття Мінеральні речовини живих організмів, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Які особливості будови молекули води зумовили її специфічні властивості?

2. Які властивості води є найважливішими для живих організмів?

3. Як виникає осмотичний тиск?

III. Вивчення нового матеріалу

У живих організмах мінеральні речовини можуть бути представлені у вигляді йонів або нерозчинних солей. У вигляді йонів трапляються катіони K+, Na+, Ca2+, Mg2+, аніони Cl, HCO3, H2PO, SO4 та ін. Нерозчинними сполуками в живих організмах є Ca2(PO4)2 i CaCO3. Деякі живі організми здатні виробляти неорганічні кислоти, наприклад хлоридну й сульфатну.

Заповнення таблиці

Значення деяких мінеральних речовин для живих організмів

Мінеральна речовина

Значення для живих організмів

Mg

У рослинних і тваринних організмах магній міститься в кількостях близько 0,01 %, а до складу хлорофілу входить до 2 % . За нестачі магнію припиняється ріст і розвиток рослин. Накопичується він переважно в насінні. Уведення магнієвих сполук у ґрунт помітно підвищує врожайність деяких культурних рослин . У тварин магній є будівельним матеріалом для кісткової тканини (приблизно 70 % усього магнію). Крім цього він бере участь у багатьох процесах клітинного метаболізму й необхідний для правильного функціонування різноманітних ферментів

Na

Натрій є основним позаклітинним катіоном. Він бере участь у підтриманні кислотно-лужної рівноваги і входить до складу бікарбонатної, фосфатної буферних систем. Обмін Натрію є основою водно-сольового обміну організму. Натрій забезпечує постійність осмотичного тиску в організмі за участі його йонів передається збудження по нервовому волокну, від них залежить нервово-м’язова активність. Разом з Калієм Натрій відіграє основну роль у скоротливій функції міокарда

Са

Кальцій є основним структурним елементом кісткових тканин, впливає на проникність клітинних мембран, бере участь у роботі багатьох ферментних систем, передачі нервових імпульсів, м’язовому скороченні, відіграє важливу роль у всіх стадіях зсідання крові. У крові кальцій міститься в неорганічних сполуках і білкових комплексах. Його йони, будучи наявними в різних білкових структурах, керують функціями, життєвим циклом клітин. У рослинній клітині кальцій регулює фізико-хімічний стан цитоплазми: підтримує колоїдний стан, визначає поряд з магнієм та іншими елементами кислотність середовища завдяки стабільності стану цитоплазми спостерігається тургор рослини, відбувається активний обмін і синтез сполук

К

Калій є у складі тканин рослинних і тваринних організмів. однією з найважливіших функцій Калію є підтримка потенціалу клітинної мембрани. Концентрація йонів Калію впливає на осмотичний тиск у клітинах — тиск розчину на напівпроникну перетинку, яка відокремлює його від розчинника або розчину меншої концентрації. Конкурентність між йонами Калію та Натрію обумовлює участь Калію в регуляції кислотно-лужної рівноваги в організмі

СІ

Хлор у формі хлорид-аніона бере участь у регуляції тургору в деяких рослинах. Переміщаючись разом з Калієм, він підтримує в клітинах електронейтральність. Однак уміст хлориду рідко досягає такого високого рівня, як уміст Калію. Відомо також, що хлор стимулює фотосинтетичне фосфорилювання, але його точна біохімічна роль у цьому процесі ще не встановлена

І

Основною фізіологічною роллю Іоду є участь у метаболізмі щитовидної залози та гормонів, які вона виробляє. Нестача Іоду призводить до виникнення характерних симптомів: слабкості, пожовтіння шкіри, відчуття холоду й сухості. Лікування тиреоїдними гормонами або Іодом усуває ці симптоми. Недолік тиреоїдних гормонів може призвести до збільшення щитовидної залози в окремих випадках утворюється зоб. Нестача Іоду особливо сильно поєначається на здоров’ї дітей — вони відстають у фізичному й розумовому розвитку. Надлишок гормонів щитовидної залози призводить до виснаження, нервозності, тремору, втрати ваги та підвищеної пітливості. Це пов’язано з підвищенням пероксидазної активності та, внаслідок цього, зі збільшенням іодування тиреоглобуліном. Надлишок гормонів може бути наслідком пухлини щитовидної залози. Для лікування використовують радіоактивні ізотопи Іоду, що легко засвоюються клітинами щитовидної залози

Хлоридна кислота

Виробляється у шлунку хребетних тварин. Відіграє важливу роль у процесах травлення

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

1. Які мінеральні речовини трапляються в живих організмах?

2. Яке значення для живих організмів має Кальцій?

3. Яке значення для живих організмів має Іод?

4. Яке значення для живих організмів має Магній?

Мінеральні речовини живих організмів, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *