О. ГЕНРІ «ОСТАННІЙ ЛИСТОК». ВТІЛЕННЯ В ОБРАЗІ БЕРМАНА НАЙКРАЩИХ ЛЮДСЬКИХ РИС: ГОТОВНОСТІ ДО НЕПОКАЗНОЇ САМОПОЖЕРТВИ ТА ЛЮБОВІ ДО БЛИЖНЬОГО. ГУМАНІЗМ ТВОРУ. ПОНЯТТЯ ПРО НОВЕЛУ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖАНР, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

О. Генрі «Останній листок». Втілення в образі Бермана найкращих людських рис: готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього. Гуманізм твору. Поняття про новелу як літературний жанр, зарубіжна література

Хід заняття О. Генрі «Останній листок». Втілення в образі Бермана найкращих людських рис: готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього. Гуманізм твору. Поняття про новелу як літературний жанр, зарубіжна література

І. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання: конкурс на кращий опис героїв
(Можна і треба оцінювати участь учнів в обговоренні робіт товаришів.)

2. Обговорення пропонованих робіт

  • На особі якого персонажа в оповіданні зроблено більший акцент? Чому?
  • Що є головною думкою твору?

ІІ. Формування нових знань, умінь та навичок

1. Робота над схемою

Будь-який епічний твір (тобто розповідь про події) характеризується певною будовою. Він має такі складові (звернення до схеми):

z7_8

2. Робота учнів над будовою твору «Останній листок» О. Генрі із з’ясуванням поняття «новела»

Розподілити учнів на групи:

І група визначає зав’язку, ІІ — кульмінацію, ІІІ — розв’язку, IV — пролог (дуже маленький) та епілог (у цьому творі його нема).

Умовно намалювати схему тексту в масштабі (на сторінку).

z7_9

  • Чим відрізняється така побудова від попередньої схеми?
  • Чого досягає автор, зміщуючи кульмінацію твору і не включаючи в оповідання епілогу? (Напруженість сюжету, постійна увага читача) Це ознаки літературного жанру — новели.

3. Запис у зошити

Новела — малий за обсягом епічний твір (як оповідання) з напруженим драматичним сюжетом і несподіваним кінцем.

ІІІ. Підбиття підсумків

Яке відкриття ви зробили, читаючи твір О. Генрі? (Відкриття нового літературного жанру, а головне — нового гуманістичного твору про справжню дружбу і допомогу, про красу людських взаємин.)

ІV. Домашнє завдання

Прочитати новели (див. домашнє завдання до уроку № 49), підготуватися до переказу; спробувати побудувати схему однієї з них.

О. Генрі «Останній листок». Втілення в образі Бермана найкращих людських рис: готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього. Гуманізм твору. Поняття про новелу як літературний жанр, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *