О. ГЕНРІ «ОСТАННІЙ ЛИСТОК». ВТІЛЕННЯ В ОБРАЗІ БЕРМАНА НАЙКРАЩИХ ЛЮДСЬКИХ РИС: ГОТОВНОСТІ ДО НЕПОКАЗНОЇ САМОПОЖЕРТВИ ТА ЛЮБОВІ ДО БЛИЖНЬОГО. ГУМАНІЗМ ТВОРУ. ПОНЯТТЯ ПРО НОВЕЛУ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖАНР, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

О. Генрі «Останній листок». Втілення в образі Бермана найкращих людських рис: готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього. Гуманізм твору. Поняття про новелу як літературний жанр, зарубіжна література

Хід заняття О. Генрі «Останній листок». Втілення в образі Бермана найкращих людських рис: готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього. Гуманізм твору. Поняття про новелу як літературний жанр, зарубіжна література

І. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання: конкурс на кращий опис героїв
(Можна і треба оцінювати участь учнів в обговоренні робіт товаришів.)

2. Обговорення пропонованих робіт

  • На особі якого персонажа в оповіданні зроблено більший акцент? Чому?
  • Що є головною думкою твору?

ІІ. Формування нових знань, умінь та навичок

1. Робота над схемою

Будь-який епічний твір (тобто розповідь про події) характеризується певною будовою. Він має такі складові (звернення до схеми):

z7_8

2. Робота учнів над будовою твору «Останній листок» О. Генрі із з’ясуванням поняття «новела»

Розподілити учнів на групи:

І група визначає зав’язку, ІІ — кульмінацію, ІІІ — розв’язку, IV — пролог (дуже маленький) та епілог (у цьому творі його нема).

Умовно намалювати схему тексту в масштабі (на сторінку).

z7_9

  • Чим відрізняється така побудова від попередньої схеми?
  • Чого досягає автор, зміщуючи кульмінацію твору і не включаючи в оповідання епілогу? (Напруженість сюжету, постійна увага читача) Це ознаки літературного жанру — новели.

3. Запис у зошити

Новела — малий за обсягом епічний твір (як оповідання) з напруженим драматичним сюжетом і несподіваним кінцем.

ІІІ. Підбиття підсумків

Яке відкриття ви зробили, читаючи твір О. Генрі? (Відкриття нового літературного жанру, а головне — нового гуманістичного твору про справжню дружбу і допомогу, про красу людських взаємин.)

ІV. Домашнє завдання

Прочитати новели (див. домашнє завдання до уроку № 49), підготуватися до переказу; спробувати побудувати схему однієї з них.

О. Генрі «Останній листок». Втілення в образі Бермана найкращих людських рис: готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього. Гуманізм твору. Поняття про новелу як літературний жанр, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література