УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.», Історія України

Хід заняття Узагальнення за темою «Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.», Історія України

І. Організаційна частина

Цей урок незвичайний, бо проходить він у вигляді змагання трьох команд. Отже, на початку уроку вчитель ділить учнів на три групи. Це: Понеділок, Вівторок, Середа; або Чорний, Білий, Червоний та ін. Діти займають свої місця, а учитель пояснює їм правила гри. Адже досягти гарних результатів під час гри можна лише за умови, якщо всі учасники добре знають правила й дотримуються їх. Протягом уроку учні будуть працювати в групах-командах, урок проходитиме у вигляді змагання між ними.

1. Командам пропонуються завдання. За кожну правильну відповідь нараховуються бали. Скільки нараховується балів і за який конкурс, можна оголосити додатково.

2. Усі члени команди мають працювати, бо за тих учнів, які не працювали, з команди будуть зніматися бали за принципом: за кожного учня — один бал.

3. Члени команди-переможця отримують за урок оцінки, на один бал вищі.

4. За порушення правил гри з команди знімаються бали: за кожне порушення — один бал.

5. Команди можуть заробити додаткові бали шляхом доповнення відповіді своїх суперників: за кожне доповнення — один бал.

6. Командири команд за роботу на уроці повинні виставити в кінці уроку оцінки членам своєї команди, які потім узгоджуються з учителем.

7. Перемагає та команда, яка отримає найбільшу кількість балів.

Учням пропонується шість конкурсних завдань.

ІІ . Основна частина

Завдання 1. «Кращий знавець карти»

Команди отримують завдання, яке передбачає знання карти. Від кожної команди відповідає один учень. За правильну відповідь командам нараховується три бали.

1-а команда. Показати на карті землі України, які одійшли Росії та Австрії в результаті трьох поділів Польщі.

2-а команда. Показати на карті міста, які виникли в результаті заселення Півдня України. Як вони називаються сьогодні?

3-я команда. Показати на карті українські землі, які відійшли Росії в другій половині ХVІІІ ст. в результаті російсько-турецьких воєн.

Завдання 2. «Угадай подію»

Кожна команда отримує на картках перелік термінів та дат, які відносяться до якоїсь певної події в історії України. Учні повинні відгадати, про яку подію йдеться, і скласти про неї розповідь. Під час виконання завдання мають працювати всі учні, щоб отримати послідовну розповідь, кожен промовляє одне речення. Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів.

Картка № 1

1) Гайдамаки;
2) Мотронинський монастир;
3) Кодня;
4) 1768 рік;
5) Холодний Яр;
6) Умань;
7) Гонта;
8) Залізняк.
(Коліївщина)

Картка № 2

1) Кирило Розумовський;
2) 1764 рік;
3) Румянцев;
4) Загальна інструкція;
5) Таємна інструкція;
6) 4 українців;
7) 4 росіян;
8) Малоросія.
(Утворення Малоросійської колегії)

Картка № 3

1) Річка Підпільна;
2) 1734 рік;
3) паланки;
4) республіка;
5) зимівник;
6) кошовий отаман;
7) 1775 рік;
8) Петро Калнишевський.
(Утворення Нової Січі)

Завдання 3. «Доповни ланцюжок»

У цьому конкурсі беруть участь по одному учню від кожної команди, які працюватимуть біля дошки. Отримавши завдання на картках, учні мають доповнити хронологічний ланцюжок певних історичних подій. Максимальна оцінка за цей конкурс — 5 балів.

Картка № 1. Ліквідація залишків Гетьманщини

1781 р.

1783 р.

1783 р.

1785 р.

Утворення Малоросійського генерал-губернаторства

?

?

?

Картка № 2. Заселення Південної України

1752 р.

1753 р.

1754 р.

1764 р.

Виникнення 20 укріплених поселень на Правобережжі — Нова Сербія

?

?

?

Картка № 3. Приєднання Криму до Росії

1774 р.

1776 р.

1778 р.

1783 р.

Кримське ханство визнано не залежним від Туреччини

?

?

?

У цей час решта учнів команди виконують такі завдання.

Завдання 4. «Словесний теніс»

Команди обмінюються запитаннями з теми «Культура України другої половини ХVIII ст.». Все відбувається дуже швидко. Одна команда ставить запитання, інша швидко, без обдумування, відповідає. Всі учасники працюють за схемою:

1) перша команда ставить запитання другій, та відповідає, потім учасники другої команди одразу ж ставлять запитання третій, та відповідає;

2) далі друга команда ставить запитання першій і третій;

3) третя команда ставить запитання першій і другій тощо, але необхідно стежити, щоб кожна команда поставила однакову кількість запитань і дала однакову кількість відповідей;

«Словесний теніс» триває приблизно 5–7 хв.

Перед початком змагання учитель дає одну хвилину на підготовку й наголошує, що запитання орієнтовно мають формулюватися так:

1. Перерахуйте основні риси ..

2. Назвіть представників…

3. Визначте особливості розвитку…

4. Розкажіть про основні досягнення…

5. Яке значення мало…

Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів. Враховується й те, як й які запитання поставили команди, і те, як вони відповідали на запитання своїх суперників.

По закінченні «Словесного тенісу» слово для відповіді надається тим учням, які працювали біля дошки.

Завдання 5. «Хто швидший?»

Учитель називає прізвища діячів української культури другої половини ХVIII ст. Учні повинні дати швидку відповідь, в якій галузі культури проявила себе та чи інша видатна особа. За кожну правильну відповідь нараховується один бал, який отримує та команда, якщо першою дасть правильну відповідь.

Г. Сковорода, Д. Бортнянський, І. Некрашевич, Г. Полетика, М. Березовський, І. Григорович-Барський, І. Мартос, А. Ведель, Я. Погрібняк, С. Ковнір, І. Бачинський, В. Трутовський, С. Дівович, І. Фальковський, М. Бантиш-Каменський, І. Некрашевич, Г . Кониський, Ф. Софонович, В. Ясинський, М. Тереховський, Д. Самойлович, І. Некрашевич.

Завдання 6. «Розв’язуємо кросворд»

Командам пропонується розгадати однакові кросворди. На це їм дається 5 хвилин. За кожне правильно відгадане слово нараховується один бал. Кросворди роздаються кожній команді на окремій картці.

У цьому кросворді всі слова починаються з літери К і записуються по горизонталі.

1. Останній кошовий отаман Запорозької Січі. (Калнишевський)

2. Яку назву мало місто Дніпропетровськ у кінці ХVIII ст.? (Катеринослав)

3. Містечко на Житомирщині, де відбулася розправа над учасниками Коліївщини. (Кодня)

4. Ця територія була приєднана до Росії указом Катерини ІІ у 1783 році. (Крим)

5. Символи влади козацької старшини. (Клейноди)

6. Збирач мита на Січовому базарі. (Кантаржий)

7. Найбільше гайдамацьке повстання. (Коліївщина)

8. Сучасна назва міста Єлисаветград. (Кіровоград)

9. Кому належить вислів: «Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба старатися, щоб час і назва гетьманів щезли»? (Катерина)

10. У 1783 році вийшов указ про перетворення козацьких полків на ___полки. (Карабінерські)

m315

У кінці уроку вчитель підбиває підсумки змагання. Разом із командирами команд учитель виставляє оцінки учням за роботу на уроці. Члени команда-переможниці отримують оцінки, на один бал вищі.

Узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *