ЕТАПИ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ, БІОЛОГІЯ

Етапи онтогенезу людини, біологія

Хід заняття Етапи онтогенезу людини, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Що таке життєвий цикл?

2. Які життєві цикли у тварин вам відомі?

3. Чим відрізняються процеси розмноження та індивідуального розвитку у ссавців та рептилій?

III. Вивчення нового матеріалу

Визначення онтогенезу

Онтогенез — індивідуальний розвиток організму з моменту зародження до природної смерті або до припинення існування одноклітинного організму в результаті поділу.

Термін «онтогенез» було запропоновано Е. Геккелем у 1866 р. В основі онтогенезу лежить процес послідовної та необоротної реалізації генетичної інформації конкретного організму. На реалізацію цієї інформації (і, відповідно, на перебіг онтогенезу) може впливати багато різних факторів. До таких факторів відносять умови навколишнього середовища, нейрогуморальну та гормональну регуляцію тощо.

Онтогенез людини й інших ссавців можно розділити на кілька періодів. Ембріональний (зародковий) період триває від моменту утворення зиготи до народження дитини. У цей період з однієї клітини формуються всі тканини й системи органів організму. Період життя людини після народження можна поділити на такі великі частини, як період дитинства (постембріональний), період статевої зрілості та період старіння. Період дитинства триває від моменту народження до початку повноцінного функціонування репродуктивної системи. Протягом цього періоду відбувається ріст організму й розвиток його окремих систем, формуються потрібні вміння та навички. Період статевої зрілості триває від моменту початку повноцінного функціонування репродуктивної системи до моменту згасання репродуктивних функцій. Це основний період життя людини. Період старіння триває від моменту втрати репродуктивних функцій до смерті. У цей період людина має менші фізичні можливості, але виконує важливі соціальні функції. В усіх цих періодах також виділяють певні фази. Більш докладну періодизацію окремих періодів онтогенезу людини буде розглянуто на наступних уроках.

Слід відмітити, що онтогенез людини досить суттєво відрізняється від онтогенезу інших ссавців відносною тривалістю окремих періодів. Так, період дитинства в людини надзвичайно сильно подовжено. Фактично він триває 15-17 років, а у наших найближчих родичів шимпанзе — шість років. В інших схожих за розміром тіла ссавців (наприклад, леопардів) період дитинства ще менший — приблизно 2,5 року. Крім того, у людини також дуже тривалий період старіння. Якщо більшість ссавців після припинення роботи репродуктивної системи дуже швидко гине, то у людини (особливо у жінок) цей період є досить тривалим. Подібні особливості онтогенезу тісно пов’язані зі специфікою біології людини, її значною соціальністю та великим значенням позаспадкової передачі інформації, яка необхідна наступним поколінням.

Зміни пропорцій тіла людини в процесі онтогенезу

Зміни пропорцій тіла людини в процесі онтогенезу

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

1. Що таке «онтогенез»?

2. Які етапи можна виділити в онтогенезі людини?

3. Який момент є початком ембріонального періоду онтогенезу?

Самостійна робота

Навіщо людині потрібен такий тривалий період дитинства? (Дитинство — найбільш ефективний період для засвоєння нової інформації, а в людини значна кількість інформації, що необхідна для виживання, передається позаспадко-вим шляхом з допомогою другої сигнальної системи)

Етапи онтогенезу людини, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *