НАЙБІЛЬШІ РІВНИНИ І ГОРИ ЄВРАЗІЇ. ВІДМІННОСТІ В РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН МАТЕРИКА. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ, ГЕОГРАФІЯ

Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності в рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження, географія

Хід заняття Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності в рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження, географія

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Мозковий штурм

Визначення основних видів корисних копалин за їх походженням (магматичні, метаморфічні, осадові) та використанням у господарській діяльності людини (паливні, рудні, нерудні корисні копалини). Відбір умовних позначок. Прикріплення їх на дошці в таблицю:

Вид копалин

Паливні

Рудні

Нерудні

Назва

Умовна позначка

Назва

Умовна позначка

Назва

Умовна позначка

Осадові
Магматичні
Метаморфічні

2. Естафета

Кожен учень класу по черзі з першої парти до останньої додає одне речення відповіді на запитання:

1.Пригадайте з попереднього матеріалу визначення основних форм рельєфу.

2.Назвіть принципи їх позначення на карті.

3.Назвіть групи корисних копалин за способом їх утворення.

4.Визначте зв’язок між тектонікою та рельєфом.

3. Дерево рішень

На виготовленій на великому аркуші паперу схемі в пусті місця для термінів і понять кожна група прикріплює слова (рівнина, височина, гори, хребет, нагір’я, платформа, плита, щит, низовина та ін.).

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Усі компоненти природи взаємопов’язані, навіть якщо на перший погляд здається, що зв’язку не існує. Отже, необхідно вивчати рельєф материка, щоб побачити причини прояву інших природних явищ, таких, як, наприклад, особливості клімату, закономірності розміщення природних зон, розташування басейнів річок, розвиток та розміщення галузей господарства, знайти відповідь на запитання: чому великі площі материка Євразія зайняті континентальним типом клімату, чому велика кількість річок материка несе свої води в Північний Льодовитий океан? Та на багато інших. Отож, спробуймо знайти відповіді на ці та інші запитання.

IV. Вивчення нового матеріалу

Завдання 1. Проаналізуйте карти атласу та визначте загальні закономірності розподілу основних форм рельєфу по територій Європи та Азії (в Європі гори займають 17 % території, а в Азії 75 %).

Завдання 2. Порівняйте загальногеографічну і тектонічну карти, зробіть висновок про причини відмінностей у розподілі основних форм рельєфу.

Завдання 3. Визначте найбільші об’єкти рельєфу.

2. Аукціон

Учні по черзі називають різні форми рельєфу материка, показують їх на фізичній карті та одним реченням дають їх характеристику.

3. Картографічна лабораторія

Завдання. Позначте та підпишіть в контурній карті основні форми рельєфу материка (робота закінчується вдома).

4. Дерево рішень

На схему, з якою працювали на початку уроку, учні прикріплюють таблички з написами найбільших родовищ корисних копалин.

VІ. Підсумок

1. Власні приклади

Учні розповідають про рельєф материка (випереджувальне домашнє завдання).

2. Роблю висновок

  • Опускання та піднімання в Європі відбуваються в різних місцях, але без різких поштовхів і землетрусів. Наприклад, повільно опускаються південні береги Північного моря. У Нідерландах берег опускається приблизно на 3 м за століття, і значна частина цієї країни лежить нижче рівня моря. Тому в Нідерландах і в північно-західній Німеччині споруджені великі греблі для захисту низьких берегів від затоплення морем. Навпаки, береги північної Скандинавії і Фінляндії піднімаються біля Ботнічної затоки приблизно на 1 м за століття.
  • Діяльність підземних сил у межах Азії дуже активна. Про це свідчать часті землетруси та численні діючі вулкани. Для землеробства поверхня Азії мало придатна. Тут багато кам’янистих площ, скупчень гір, крутих схилів, уступів, ущелин. Багато є високих областей, де землеробство зовсім неможливе. Центральні її частини відокремлені високими хребтами від узбережжя, а це утруднює сполучення і робить клімат внутрішніх областей сухим. Та все ж низовини займають чверть Азії і загальною своєю площею перевищують Європу. Особливо придатні для землеробства низовини Індо-Ґанґська та Велика Китайська.

VІІ. Домашнє завдання

  • Опрацювати відповідний текст підручника.
  • Закінчити нанесення на контурну карту основних форми рельєфу материка Євразія, завершити оформлення таблиці.

Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності в рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *