ҐРУНТИ, ГЕОГРАФІЯ

Ґрунти, Географія

Хід заняття Ґрунти, Географія

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

 • Чи вірите ви в те, що між живими організмами нашої планети та іншими її оболонками існує взаємозв’язок?
 • Чи вірите ви в те, що живі організми рівномірно розташовуються на нашій планеті?
 • Чи вірите ви в те, що життя зародилося в Океані?
 • Чи вірите ви в те, що господарська діяльність справляє позитивний вплив на біосферу?
 • Чи вірите ви в те, що межі біосфери змінюються і «винуватцем» цих змін є головним чином людина?

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У всіх народів світу з давніх-давен розвинена величезна повага до землі. «Земля-матінка», «земля-годувальниця» — так її називали наші предки. Землеробство — найдавніше заняття людини. Досвід людських поколінь довів, що земля буває різною за якістю. Не випадково

з’явились такі прислів’я та приказки: «Яка земля, такий і хліб», «На добрій землі що посієш, те і вродить», «На добрій землі хліб родить, а на неродючу гній возять», «На чорній землі білий хліб родить».

Що ж таке земля, з наукової точки зору — ґрунт? Як він утворився? Від чого залежить його родючість? Яке значення має ґрунт для людини? Який вплив на ґрунти має людина? На ці численні запитання ви зможете відповісти сьогодні на уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Що таке ґрунт? (Визначення поняття за допомогою прийому «Мозкова атака»)

2. Ґрунт — результат взаємодії оболонок Землі.

Складання схеми-рисунка.

m343

3. Родючість ґрунтів. Гумус. Аналіз ґрунтових розрізів, зразків основних типів ґрунтів.

4. Різноманітність типів ґрунтів. Аналіз ґрунтової карти. З’ясування причин різноманітності ґрунтів на Землі.

5. Характеристика основних типів ґрунтів на Землі. (Робота з підручником і атласом у групах)

Заповнення таблиці.

Назва типу ґрунту

Район формування (пояс)

Кліматичні умови

Рослинний покрив

Коротка характеристика типу

Приклад: ЧорноземиПомірнийСлабкопосушливі умовиСтепиПотужний гумусовий горизонт, висока родючість

V. Закріплення вивченого матеріалу

 • Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є… (Родючість)
 • Родючість залежить головним чином від кількості… (Гумусу)
 • Найбільшою родючістю вирізняються… (Чорноземи)
 • Назви ґрунтів зазвичай визначає їх… (Колір)
 • У результаті господарської діяльності родючість ґрунтів… (Знижується)

Проблемне питання

 • Як ви розумієте афоризм «Ґрунт — це життя»?
 • В який спосіб людина може відновлювати родючість ґрунтів?
 • Які ґрунти переважають у вашій місцевості та які роботи з поліпшення родючості ґрунтів здійснюються?

VII. Домашнє завдання

 • Опрацювати текст параграфа.
 •  Скласти план параграфа.
 • Скласти кросворд з назвами різних типів ґрунтів.

Додатковий матеріал

 • Для того щоб утворився шар ґрунту завтовшки 2,5 см, має минути від 1 до 25 століть.
 • Підраховано, що в результаті руйнування щорічно втрачається 75 млрд т ґрунту.
 • На одному квадратному метрі родючого ґрунту може жити понад 1 млрд істот. Мікроскопічні організми (грибки та бактерії), що розкладають рештки відмерлих рослин і тварин, напевно, є найважливішою складовою ґрунту. Без цих грибків і бактерій загиблі рослини та тварини просто накопичувалися б на поверхні землі.
 • Кожен тип ґрунту має свої різновиди залежно від підґрунтя, клімату, рослинного покриву та інших ґрунтоутворювальних чинників. На території України цих різновидів дуже багато. Під час картографування ґрунтів виявлено 650 видів ґрунтів, а відмін набагато більше.

Ґрунти, Географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *