ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА, ГЕОГРАФІЯ

Природні комплекси. Географічна оболонка, Географія

Хід заняття Природні комплекси. Географічна оболонка, Географія

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Бліц-опитування

 • Які оболонки Землі ви знаєте?
 • Наведіть приклади взаємодії земних оболонок між собою.

Проблемне питання

 • Уявіть собі ситуацію: одна з оболонок Землі зникла. Що станеться з іншими її оболонками?

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Видатний англійський учений Чарльз Дарвін якось сказав, що завдяки кішкам в Англії ще не перевелись баранячі котлети. На перший погляд здається незрозумілим, який зв’язок існує між кішками та вівцями. Виявляється, миші знищують джмелів (точніше, їх гнізда).

Джмелі — єдині запилювачі червоної конюшини. Отже, там, де немає джмелів, конюшина не росте. Конюшина — головний корм для овець. А значить, де багато кішок, там мало мишей, багато джмелів, гарні врожаї конюшини, ситі вівці та багато м’яса для котлет.

Цей смішний та незвичайний на перший погляд приклад показує, наскільки все взаємопов’язано в навколишньому світі. Всі елементи природи — і живі, й неживі — складна система пристосованих один до одного, взаємодіючих та взаємопов’язаних компонентів. Поки ця система не порушена, між компонентами існує рівновага. Невміле втручання в життя природи може призвести до непоправних наслідків. Хто ж є головним порушником природної рівноваги? Людина та її господарська діяльність, яка на сьогодні досягла таких масштабів, що її наслідки вже діють проти свого творця: страшні урагани та повені, сильні землетруси та цунамі, виникнення нових хвороботворних вірусів і бактерій.

Усього цього можна було б уникнути, якби кожен крок людської діяльності був обміркований та зважений. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про те, як важливо людині знати закони природи та вміти прогнозувати будь-які зміни у ній унаслідок своєї господарської діяльності.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розгорнутий план етапу

1. Поняття про природні компоненти та природний комплекс. Аналіз схеми «Природний комплекс».

2. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі.

Складання в зошитах рисунка-схеми.

3. Закономірності географічної оболонки: цілісність і ритмічність. (Робота в парах з підручником; прийом «Учитель — учень»)

Один учень вивчає ритмічність, другий — цілісність. Потім вони пояснюють один одному прочитаний матеріал.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Географічний практикум

Завдання. Використовуючи текст підручника, охарактеризуйте закономірності географічної оболонки, заповніть таблицю.

Назва закономірності

Суть закономірності

Приклади закономірності

Альтернативні варіанти

 • Найбільшим природним комплексом Землі є… (Географічна оболонка)
 • Зміна одного з компонентів у географічній оболонці неминуче спричиняє… (Зміну реш-ти компонентів)
 • Закономірна повторюваність природних процесів та явищ у часі називається… (Ритмічністю)
 • Однією з головних сил, що змінюють географічну оболонку, сьогодні є… (Діяльність людини)
 • Прешоджерелом усіх природних процесів взаємодії оболонок Землі є… (Енергія Сонця)

Свої приклади

Завдання. Наведіть свої приклади, що підтверджують закономірності географічної оболонки.

Проблемне питання

 • Чому, справляючи вплив на природу, необхідно добре знати взаємні зв’язки між її компонентами?

VI. Підсумок

Природний комплекс — це поєднання компонентів природи, що перебувають у взаємодії та утворюють нерозривну систему. Найбільшим природним комплексом на Землі є географічна оболонка.

Одними із закономірностей географічної оболонки є цілісність і ритмічність.

VII. Домашнє завдання

 •  Опрацювати текст параграфа.
 • Трьом-чотирьом учням самостійно підготуватися з теми «Зональні й азональні природні комплекси».
 • Підготувати повідомлення про прояви цілісності географічної оболонки Землі.

Природні комплекси. Географічна оболонка, Географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *