КІЛЬКІСТЬ І РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ, ГЕОГРАФІЯ

КІЛЬКІСТЬ І РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ, ГЕОГРАФІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ КІЛЬКІСТЬ І РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ, ГЕОГРАФІЯ

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

 • Які оболонки Землі вам відомі?
 • Яка оболонка утворюється в результаті взаємодії всіх оболонок?
 • До якої оболонки, на вашу думку, можна віднести людство?
 • Який вплив має людина на географічну оболонку?

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вивчаючи географічну оболонку та її закономірності, природні компоненти та їх взаємозв’язки, ви неодноразово переконувались у величезній

ролі людини та її господарської діяльності в перетворенні природних комплексів Землі. Зростання міст, розорювання полів, будування транспортних комунікацій — усе це швидко змінює природні комплекси, часто-густо спричиняючи непоправні наслідки. Природа, у свою чергу, також завдає «удару», відповідаючи на подібні втручання повенями, ураганами, землетрусами та іншими небезпечними явищами та процесами.

А чи завжди людина справляла настільки сильний вплив на природу? Історія дає нам відповідь: ні, тривалий час кількість населення на Землі була незначною, людина безроздільно залежала від природних умов і ступінь її втручання у природу був надзвичайно малий. Швидкими темпами населення почало збільшуватися у ХІХ ст., а у ХХ ст. кількість населення збільшилась у чотири рази, сьогодні на планеті нараховується понад 6 млрд осіб. Якими ж є причини настільки «вибухового» зростання кількості землян? Чому в одних районах Землі проживає дуже багато людей, а в інших — навпаки, дуже мало?

Відповісти на ці питання ми повинні сьогодні на уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розгорнутий план етапу

1. Гіпотеза про походження людства на Землі.

2. Зміни кількості населення на Землі:

а) аналіз графіка динаміки кількості населення;
б) з’ясування причин низьких темпів приросту населення в минулому та високих — останніми століттями (прийом «Мозкова атака»);
в) способи визначення кількості населення країни.

3. Розташування населення на Землі:

а) аналіз карти «Густота населення Землі»;
б) формування поняття «густота населення»;
в) з’ясування причин нерівномірного розташування населення на Землі;
г) виокремлення районів з високою та низькою густотою населення (робота в парах);

Заповнення таблиці в зошитах.

Райони з високою густотою населення

Райони з низькою густотою населення

д) розташування і густота населення України.

Обчислення середньої густоти:

47 000 000 чол. : 603 700 км2 ≈ 77,8 чол/км2.

V. Закріплення вивченого матеріалу

 • Які причини призводять до зменшення кількості населення?
 • Чому людство розміщується на планеті нерівномірно?
 • Які глобальні проблеми виникають у зв’язку зі збільшенням кількості населення?
 • Які види господарської діяльності людей найбільше впливають на зміну природних комплексів?
 • Якими видами господарської діяльності займається населення вашої місцевості?

Проблемне питання

 • Кількість населення в деяких європейських країнах не збільшується або збільшується дуже повільно. Чим це ви можете пояснити?
 • В Єгипті, в долині Нілу — один із найвищих показників густоти населення — понад 1 тис. осіб на 1 км2! Використовуючи знання, отримані на уроках історії та географії, поясніть причини такого розселення населення Єгипту.

VII. Домашнє завдання

 • Опрацювати текст параграфа.
 • Скласти до тексту параграфа п’ять питань-«чомучок».
 • Випереджальне: двом-трьом учням підготувати повідомлення про діяльність М. М. Миклухо-Маклая.

Додатковий матеріал

 • Щорічно кількість населення всього світу зростає більш ніж на 90 млн чол. Це означає, що щосекунди на Землі народжується троє дітей.
 • Кількість населення своєї країни уряд визначає за допомогою перепису. Перші переписи населення було здійснено в Китаї ще 3 тис. років тому. У США перепис населення проводять з 1790 р., у Великій Британії — з 1801 р., у Росії — з 1897 р. Сьогодні в більшості країн перепис населення проводять раз на десять років. Кожен житель заповнює опитувальний аркуш, куди вписує різні відомості про себе.
 • За прогнозами Фонду народонаселення ООН, у 2016 році народиться семимільярдний житель Землі, а у 2050 р. населення планети складатиме близько 9,8 млрд чол. Надалі, як вважають учені, темпи приросту вповільняться і до 2120 р. на Землі житиме близько 11,6 млрд чол. Якщо ж збережуться існуючі темпи приросту, то подвоєння сьогоднішньої кількості населення відбудеться вже через 70 років.
 • Питання зростання кількості населення хвилює не лише вчених-демографів, але й економістів, екологів, політиків. Адже разом зі зростанням народонаселення збільшиться й навантаження на обмежені ресурси планети. Так, за останні 70 років кількість населення планети виросла втричі, а об’єми водопостачання — аж у шість разів! Сьогодні від «водного голоду» потерпає близько 30 країн світу. Існує проблема й нестачі продовольства. За даними ООН, на Землі постійно голодує близько 500 млн чол., а близько 1 млрд — постійно недоїдають. Крім продовольчої проблеми, зростання кількості населення Землі призведе до поглиблення проблеми природокористування, бо темпи збільшення обсягів використання мінеральних ресурсів випереджають темпи зростання народонаселення.

Кількість і розташування населення Землі, Географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *