ЛЮДСЬКІ РАСИ, ГЕОГРАФІЯ

Людські раси, Географія

Хід заняття Людські раси, Географія

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Обмін «чомучками» (робота в парах)

Учні ставлять один одному запитання-«чомучки», підготовлені вдома.

2. «Лови помилку!» — «Світлофор»

Учитель читає текст по одному реченню. Якщо в реченні є помил­ка — учні піднімають червону картку, якщо немає — зелену.

Зразок тексту

Тривалий час населення Землі збільшувалося дуже повільно. Це по­яснюється відсутністю у той час телебачення, мобільного зв’язку та автомобілів. Особливо швидкими темпами населення почало зростати у ХХ ст. Сьогодні воно становить понад 10 млрд чол. Щоб не заважати одне одному, населення Землі розташоване рівномірно. Середня густота населення у світі становить близько 44 чол. на 1 км2. Така ж густота населення спостерігається і в Україні. Наша країна посідає перше місце за кількістю населення в Європі.

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Прийом «Дивуй!»

Люди, що проживають на Землі, дуже відмітні між собою. У них різні мови, релігії, традиції, звички та, звичайно ж, зовнішній вигляд. А чи знаєте ви, що, на думку більшості вчених, поширення людських істот по Землі почалося з одного району в Африці близько 2–3 млн років тому? Отже, всі люди на Землі — далекі родичі? Сучасні генетичні досліджен­ня підтверджують це. Чому ж люди так відрізняються кольором шкіри, волосся, рисами обличчя та багатьма іншими ознаками? Відповідь на це запитання проста і не викликає суперечностей у вчених: головною причиною є природа, точніше ті природні умови, в яких жили люди, розселяючись по планеті. Давайте з’ясуємо, як же це відбувалося.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розгорнутий план етапу

1. Основні раси:

а) аналіз зображень (відеосюжету) представників різних рас, з’ясу­вання відмінностей між ними;
б) формування поняття «раса» (прийом «Мозкова атака»);
в) аналіз карти «Раси». З’ясування районів проживання представни­ків різних рас;
г) характеристика основних рас (робота з підручником).

Складання таблиці.

Назва раси

Ознаки раси

Особливості природних умов району формування

Район формування

2. Поняття про змішані раси та причини їх виникнення.

3. Рівність рас:

а) причини виникнення теорії про нерівність рас (прийом «Про­блемне питання»);
б) дослідження М. М. Міклухо-Маклая (виступи учнів, які готували повідомлення).

V. Закріплення вивченого матеріалу

Альтернативні варіанти

1. Прийом «Географічний практикум»

1. Прийом «Проблемне питання»

Завдання. Опишіть свою зовнішність з огляду на тео-рію про раси та зробіть ви­сновок про свою приналеж­ність до певної раси.

Сучасні дослідження доводять, що на початку ХХІ ст. до змішаних рас належатиме близько 30 % населення Землі. Чим пояснити цей факт? Як, на вашу думку, надалі буде змінюватися ця цифра — збільшуватиметься чи зменшу­ватиметься? Відповідь обґрунтуйте.

2. «Свої приклади»

(Це питання можна запропонувати і для домашнього завдання, порадивши учням залучити в помічники батьків.)

Наведіть приклади відомих вам видатних особистостей минулого та сучасності, які належать до різних рас.

VI. Підсумок

  • Про які людські раси ви дізналися сьогодні на уроці?
  • Якими є причини виникнення різних рас на Землі?
  • Які раси називають змішаними?
  • Наведіть докази рівності рас.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати текст параграфа.

Додатковий матеріал

М. М. Міклухо-Маклай — учений-антрополог. Про нього написано багато книжок, але найкраще свої подорожі він описав у щоденниках, які було видано під назвою «Людина з Місяця».

У 1870 році вчений оселився на острові Нова Ґвінея, де мешкали представники екваторіальної раси — папуаси. З кожним днем він усе більше переконувався в цілковитій помилковості теорій про існування «нижчих» рас, нездатних до розумового розвитку. Міклухо-Маклай зумів завоювати авторитет і довіру тубільців, які переросли в міцну прихильність. Щоправда, для цього вченому довелося виявляти вина­хідливість і кмітливість. Надзвичайна мужність, самовладання та вміння правильно підійти до папуасів неодноразово виручали Маклая під час його подорожей Новою Ґвінеєю та сусідніми островами.

Папуаси вважали, що він прийшов з Місяця, і одного разу вирішили переконатися в його безсмерті. Їм страшенно хотілося випробувати, чи помре ця дивна біла людина з Місяця, якщо її, наприклад, простро­мити наскрізь списом. Випадково Маклай дізнався про це і спочатку розгубився. Потім узяв зі стіни списа, подав його одному папуасу та спокійно запропонував здійснити задумане випробування. Папуас узяв спис, розмахнувся і… опустив зброю. За його словами, тепер він цілком переконався, що вбити людину з Місяця неможливо: інакше навіщо вона сама пропонувала б простромити себе?

Міклухо-Маклаю доводилось переживати вкрай небезпечні моменти під час зустрічей з незнайомими племенами людожерів, які вперше побачили одягнену людину з білою шкірою. Одного разу Маклай ви­рушив у віддалене папуаське селище, захопивши із собою записника та подарунки. Коли він прийшов у селище, папуаси почали пускати стріли прямо над вухом Маклая, погрозливо розмахувати списами. Що ж зробив Маклай? Він спокійно розпустив шнурки черевиків і влігся «поспати» на циновці. «Прокинувшись», Маклай підвівся і побачив, що папуаси мирно сидять навкруг нього, полишивши зброю. Папуаси, ніби зачаровані, спостерігали, як Маклай повільно і спокійно зашнуровує черевики… Він пішов додому, зробивши вигляд, ніби нічого не сталося.

Людські раси, Географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *