ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ, БІОЛОГІЯ

Загальні принципи регуляції функцій. нервова регуляція

Хід заняття Загальні принципи регуляції функцій. нервова регуляція, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Навіщо потрібно регулювати процеси в організмі?

2. Які системи органів регулюють процеси в організмі людини?

3. Які клітини входять до складу нервової тканини?

III. Вивчення нового матеріалу

Регуляція функцій організму людини:

1) нервова (з допомогою нервових імпульсів, що передаються по мембранах нервових клітин);

2) гуморальна (з допомогою хімічних речовин, що переносяться різними рідинами організму).

Взаємозв’язок двох типів регуляції виявляється в тому, що нервова й гуморальна системи впливають одна на одну. Так, нервова система може спричиняти зміну інтенсивності секреції біологічно активних речовин, а дія речовин, що продукуються гуморальною системою, може спричиняти виникнення нервових імпульсів і регулювати роботу окремих частин нервової системи.

Нервові системи тварин представлені чотирма основними типами.

Найбільш поширені типи нервових систем тварин:

  • дифузна (у кишковопорожнинних);
  • вузлова (у кільчастих червів і членистоногих);
  • розкидано-вузлова (у молюсків);
  • трубчаста (у хордових).

У дифузній нервовій системі нервові клітини розташовані безпосередньо під епітелієм. Вони з’єднуються одна з одною відростками й утворюють єдину сітку.

Вузлова нервова система представлена головним мозком (утворюється в результаті злиття гангліїв), навкологлотковими коннективами (нервові стовбури, які огинають глотку з боків) і черевним нервовим стовбуром, на якому розташовані ганглії. Ці ганглії можуть або розміщатися в кожному сегменті тіла, або утворювати скупчення.

Розкидано-вузлова нервова система представлена кількома нервовими вузлами, розташованими в різних відділах тіла тварини.

Трубчаста нервова система хордових (людини в тому числі) представлена нервовою трубкою, порожнина якої заповнена рідиною. На передньому кінці трубки (у всіх хордових крім ланцетника) утворюється розширення — головний мозок. Порожнина нервової трубки утворює в людини шлуночки мозку.

Будова нейрона

Будова нейрона

Схема рефлекторної дуги

Схема рефлекторної дуги

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

1. Розкажіть про особливості будови нервової тканини?

2. Які клітини входять до складу нервової тканини?

3. Які типи регуляції функцій є у людини?

4. Розкажіть про структуру рефлекторної дуги.

Самостійна робота

1. Навіщо людині дві системи регуляції? (Це дозволяє збільшити надійність і точність регулювання процесів, що відбуваються в організмі)

2. Як поєднані між собою нейрони? (З допомогою синапсів)

Загальні принципи регуляції функцій. нервова регуляція, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *