ПИСЬМОВА РОБОТА ЗА ТВОРЧІСТЮ В. САМІЙЛЕНКА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Письмова робота за творчістю В. Самійленка, українська література

Хід заняття Письмова робота за творчістю В. Самійленка, українська література

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда за питаннями

 • Дайте визначення поняттям «гумор», «сатира».
 • Над чим сміється В. Cамійленко у своїх творах?
 • З якою метою письменник намагається у своїх творах використати сатиричні прийоми?
 • Що засуджує митець у поезіях «Патріоти», «Ельдорадо»?
 • Кого і що він висміює у власних творах? Про що свідчить?
 • В чому полягають особливості творчого креда письменника — гумориста і сатирика?
 • Яку оцінку творчій діяльності В. Cамійленка дали І. Франко, М. Богданович?
 • Чому навчають твори письменника молоде покоління?

ІV. Основний зміст

1. Вступне слово

Таким чином, ми з вами закінчили вивчення творчості В. Cамійленка, дізналися про гумор і сатиру — одних із головних засобів, які митець застосовує у своїх поезіях.

Сьогодні ви спробуєте виявити власні здібності, бачення, погляди на вірші митця.

Пишучи твір на літературну тему, варто розкривати її не загальними фразами, а заглиблюватися в аналіз епізодів з художнього твору, аргументувати свої думки.

Конкретності твору завжди надають цитати. Їх у письмовій роботі має бути небагато, вони повинні бути невеликі, чіткі за змістом і тісно пов’язані з викладом думок.

У творчих письмових роботах необхідно показати своє вміння висловлювати власне ставлення до прочитаної поезії, робити узагальнення і світоглядні висновки із запропонованої теми. Слід розповісти, що схвилювало, викликало роздуми про життя, які загальнолюдські проблеми порушив митець, яке виховне значення має прочитана книга.

Бажаю творчих успіхів у письменницькій діяльності!

2. Підготовча робота до твору. Виконання завдання

2.1. Закінчити прислів’я:

«Слухай тисячі разів, а говори… (один раз)».

«Менше говори — більше… (вчуєш)».

«Менше слів, а більше… (діла)».

«Не спіши язиком, квапся… (ділом)».

«Нащо нам музики, коли в нас… (довгі язики)!»

Коментування змісту цих прислів’їв.

2.2. До слова «патріот» дібрати відповідні характеристики з різних частин мови.

2.3. Скласти міні-діалог на тему «Патріоти в Ельдорадо» або «Ельдорадо — країна «радості і щасливого життя».

2.4. Мікрофон. Яку «насолоду» отримує людина, живучи в Ельдорадо?

2.5. Скласти «доміно», розкриваючи з поезії «Ельдорадо» смисл фрази «Русь єдина…»

3. Перелік тем для написання роботи за творчістю В. Cамійленка

 • «У чому справжній патріотизм (за віршем В. Cамійленка «Патріоти»)?
 • «Щасливе» життя в Ельдорадо».
 • «Віртуозна майстерність В. Cамійленка як поета-сатирика» (за творами письменника).
 • «Роль гумористично-сатиричних віршів В. Cамійленка у розвитку української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.».

4. Виконання письмової роботи за творчістю В. Cамійленка.

Орієнтовний зразок твору на тему «Віртуозна майстерність В. Самійленка як поета-сатирика».

Одно — творити язиком,
А друге — перти плуга.
В. Cамійленко

Дуже часто поети приходять до своїх читачів через роки грубими фоліантами або тонесенькими томиками з полиць книгозбірень.

Стерши пил, ми припадаємо до пожовклих сторінок, як ото буває до польового чи лісового струмка, здуваючи пережухле листя і струхлявіле галуззя, щоб напитися з чистої бистрини. А буває й так, що рядки поета живуть серед людей, співаються, читаються, так би мовити, не іржавіють, хоч мало хто знає, кому вони належать. Одним з таких митців слова є В. Самійленко — письменник-сатирик.

Після прочитання двотомника Володимира Івановича мені відкрився багатогранний, чистий світ цієї напрочуд чесної і порядної людини, яка все життя простувала дорогою любові до поневоленого народу, дорогою слугування рідній культурі і рідному слову.

Гумористично-сатиричні твори В. Cамійленко писав упродовж усього життя. У своїх сатиричних поезіях автор викриває імперський шовінізм, фальшиве народництво, царську цензуру, хиби власних земляків, неробство, боягузство. Але якою б не була тема творів, їх об’єднує любов до України, до її окраденого народу.

Основою більшості сатиричних творів В. Самійленка є комічна ситуація, але значну вагу в його поезіях має комічне подання певного факту, явища. Вірш «Ельдорадо» являє собою ряд картин Ельдорадо — міфічної країни щастя та незчисленного багатства. У творі ця назва набуває іронічного звучання. Змальовано у вірші Росію.

Там живе племен усяких —
Престрашенна мішанина,
І за те той край зоветься —
Русь єдина, Русь єдина.

Подано в деталях політично гостру характеристику часу панування Росії на теренах України та інших пригнобленних держав. В основі побудови вірша лежить контраст висловлювань. У перши трьох рядках кожної строфи подане піднесене малювання свобод і благ мешканців чарівної країни, а четвертий рядок являє собою викриття гнітючих явищ суспільства.

В тій країні люблять волю,
Всяк її шука по змозі
І про неї розмовляє —
У острозі, у острозі.

«Ельдорадо» визначає поета як майстра політичного викладу. Такого іронічного звучання набирає вірш «Патріоти», який звернений на земляків. У цій поезії В. Самійленко висміює базікання про «високі матерії», неробство, боягузтво. Сюжет її простий: двоє хлопців стояли і розмірковували, а точніше, базікали про «долю своєї землі». На словах вони «боронили» права народні, роздумували «про окремість натури», «давність своєї культури», фантазували про те, «як дійте народ своїх прав». А третій хлопчик стояв собі мовчки, бо «він мовити красно не міг», але щиро вболівав за долю своєї безталанної України:

Вбачались йому патріоти
Із купою слів голосних.
А поруч мільйони голоти,
І темність, і вбожество їх.

Але поет не схвалює і поведінку третього юнака, хоч йому й болить безправне становище народу, його вбогість, темнота. Автор вважає, що мало самого лише співчуття. Справжній патріот — той, хто не сидить склавши руки, а бореться за краще життя, захищає народні інтереси. Чи не є актуальним це питання,— чи мало ми маємо таких горе патріотів? Ці вірші В. Самійленка відігравали і зараз відіграють величезну роль у справі пробудження національної самосвідомості українців.

Впродовж багатьох десятиліть ім’я митця майже не згадували, але сьогодні він до нас нарешті повернувся і вчить нас по-справжньому любити рідну землю.

VІ. Домашнє завдання

Закінчити написання творчої роботи; дібрати матеріал про життя і творчість Є. Дудара, знати зміст його гуморески «Слон і мухи».

Письмова робота за творчістю В. Самійленка, українська література

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *