БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ. ЛЮДИНА ТА ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ГЕОГРАФІЯ

БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ. ЛЮДИНА ТА ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ГЕОГРАФІЯ

Хід заняття Біосфера. Географічна оболонка. Людство на землі. Людина та географічна оболонка. Тематичне оцінювання, Географія

Варіанти завдань

Варіант І

І рівень

1. Основна властивість ґрунтів:
а) родючість;
б) вологість.

2. Світла шкіра, вузький ніс та тонкі губи притаманні представникам раси:
а) європеоїдної;
б) негроїдної.

3. Проблеми, пов’язані із впливом людини на довкілля, називаються:
а) екологічними;
б) соціальними.

II рівень

4. Закінчіть речення.

Родючість ґрунту залежить від кількості
___________________________________________________

5. Виберіть усі правильні твердження.
а) Представники монголоїдної раси мешкають переважно в Європі.
б) Кількість населення світу перевищує 6 млрд чол.
в) Територію України омивають Чорне та Азовське моря.
г) У вашій місцевості переважають рівнинні території.

6. Використавши карту природних зон і тваринного світу Землі, запишіть щонайменше п’ять прикладів тварин, характерних для природної зони степів.

_____________________________________________________

IIІ рівень

7. Як саме тварини та рослини пустель пристосовуються до умов існу­вання? Наведіть чотири приклади.

_____________________________________________________

8. Доповніть логічні ланцюжки, що відбивають результати впливу людини на біосферу.

а) Збільшення поголів’я великої рогатої худоби → збільшення площі пасовиськ → __________________________

б) Поховання відходів на дні Світового океану → витікання радіоак­тивних речовин → _____________________

9. Охарактеризуйте положення держави Канада на політичній карті світу за запропонованим планом.

Пункт плану

Характеристика

1) В яких півкулях розташована
2) В якій частині якого материка знаходиться
3) Якими морями омивається
4) З якими державами межує
5) Приблизна протяжність із заходу на схід та з півночі на південь
6) Столиця та її географічні координати

IV рівень

10. Гирло річки Дунай відомо значними запасами риби. Проте вилов­люють її не тільки рибалки, але й численні баклани. Оскільки птахи стали конкурентами людей, їх вирішили знищити. Невдовзі довелося відновлювати поголів’я бакланів. Чому?

11. Чому розв’язання екологічних проблем потребує зусиль усіх країн світу? Відповідь обґрунтуйте.

12. Використовуючи назви столиць держав, складіть кросворд із п’яти слів та шостого — ключового.

Варіант ІІ

І рівень

1. Найбільший природний комплекс Землі:
а) географічна оболонка;
б) природна зона.

2. Темний колір шкіри, кучеряве волосся, широкий ніс притаманні пред­ставникам раси:
а) монголоїдної;
б) негроїдної.

3. Речовина, що визначає родючість ґрунтів, називається:
а) водою;
б) гумусом.

II рівень

4. Закінчіть речення.

Степам притаманні найбільш родючі ґрунти —
_____________________________________________________

5. Виберіть усі правильні твердження.
а) Населення на земній кулі розподілено рівномірно.
б) Представники негроїдної раси мешкають переважно в Африці.
в) М. М. Міклухо-Маклай жив серед папуасів у Новій Ґвінеї.
г) У вашій місцевості переважають гірські території.

6. Використавши карту природних зон і тваринного світу Землі, запишіть щонайменше п’ять прикладів тварин, характерних для природної зони арктичних пустель.

_____________________________________________________

IIІ рівень

7. Як саме тварини та рослини саван пристосовуються до умов існування? Наведіть приклади.

8. Доповніть логічні ланцюжки, що відбивають результати впливу людини на біосферу.

а) Будівництво міст → скорочення площ лісів → _________

б) Запуск штучних супутників → утворення озонових дір → ________

9. Охарактеризуйте положення держави Бразілія на політичній карті світу за запропонованим планом.

Пункт плану

Характеристика

1) В яких півкулях розташована
2) В якій частині якого материка знаходиться
3) Якими морями омивається
4) З якими державами межує
5) Приблизна протяжність із заходу на схід та з півночі на південь
6) Столиця та її географічні координати

IV рівень

10. Болота є цінними земельними угіддями. Після осушення їх викори­стовують під різноманітні сільськогосподарські культури та отримують високі врожаї. Проте сучасна наука категорично проти таких заходів. Чому?

11. Складіть план заходів з поліпшення екологічної ситуації у вашому населеному пункті.

12. Використовуючи назви держав, що межують з Україною, та їх столиць, складіть кросворд з п’яти слів та шостого — ключового.

Біосфера. Географічна оболонка. Людство на землі. Людина та географічна оболонка. Тематичне оцінювання, Географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *