ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР І САТИРА (В. САМІЙЛЕНКО. Є. ДУДАР)», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тематична контрольна робота «Український гумор і сатира (В. Самійленко. Є. Дудар)», українська література

Хід заняття Тематична контрольна робота «Український гумор і сатира (В. Самійленко. Є. Дудар)», українська література

І варіант

Початковий рівень

1. Кому з героїв сатиричної оповіді Є. Дудара «Слон і мухи» належить фраза: «Я не бачу ніякого Слона… Ніякого Слона в природі ніколи не було і нема!»? Так уважає Муха:
а) найсерйозніша учена;
б) оратор;
в) співповідач;
г) доповідач.

2. Антитеза — це:
а) короткий виклад змісту, характеристики книги, статті, рукопису;
б) стилістична фігура протиставлення явищ, предметів, хараткерів, посилює змістове й емоційне звучання твору;
в) стилістичний прийом включення в текст художнього твору загальновідомого виразу;
г) повторення однакових або близьких звуків у віршових чи прозових рядках, що надає творам певної виразності.

3. Вірш В. Самійленка, який користувався незмінною популярністю серед студентської молоді завдяки своїй гострій викривальній спрямованості:
а) «На печі»;
б) «Патріот Іван»;
в) «Ельдорадо»;
г) «Патріоти».

Середній рівень

4. Чим третій хлопчик відрізнявся від першого і другого (В. Самійленко, «Патріоти»)?

5. Через що учасники симпозіуму не побачили Слона (Є. Дудар, «Слон і мухи»)?

6. На чому надіслав лісгосп річний звіт керуючому трестом (Є. Дудар, «Лісова пісня»)?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань:
а) Порівняйте образ Червоної Шапочки у дитячій казці і в однойменному творі Є. Дудара. Зробіть висновок.
б) Дослідіть, що засуджує В. Самійленко у творі «Ельдорадо»? Які художні засоби при цьому він застосовує?
в) Як ви вважаєте, з якою метою В. Самійленко у вторі «Патріоти» висміює псевдопатріотів?

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:
а) «Хто є справжнім патріотом?» (за твором В. Cамійленка «Патріоти»);
б) «Сміх — великий санітар» (за творчістю В. Самійленка, Є. Дударя);
в) «Сучасний погляд на молодь» (за твором Є. Дудара «Червона Шапочка»).

ІІ варіант

Початковий рівень

1. Кому з героїв казки для дорослих Є. Дудара «Лісова пісня» належить фраза: «Нічого… Мобілізуємось, розкорчуємо пеньки та й візьмемося за землеробство»?
а) Представнику міністерства;
б) одному з працівників лісгоспу;
в) Ведмедеві;
г) керівнику главку.

2. Іронія — це:
а) доброзичливий сміх, спрямований на викриття певних вад людського характеру чи недоладності у житті людей, їх поведінці;
б) троп, що полягає в навмисному перебільшенні певної ознаки явища, події з метою надати зображувальному більшої виразності, загостреності;
в) стилістична фігура: послідовне послаблення чи, навпаки, нагнітання порівнянь, образів, епітетів та інших художніх засобів;
г) троп: приховане кепкування, глузування; також уживання слова в протилежному значенні.

3. Москалі, хохли, поляки живуть так дружно (В. Cамійленко «Ельдорадо»):
а) як собаки;
б) що не можна їх роз’єднати;
в) немов брати;
г) наче близнюки.

Середній рівень

4. Як шануються багатії за їх заслуги у країні Ельдорадо (В. Cамійленко, «Ельдорадо»)?

5. Яка приказка обговорювалася мухами на симпозіумі (Є. Дудар, «Слон і мухи»)?

6. Чим «Червона Шапочка» погрожувала мисливцю (Є. Дудар, «Червона Шапочка»)?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань:
а) З якою метою В. Cамійленко у вірші «Ельдорадо» застосовував форму сатиричного куплета? Відповідь обґрунтуйте.
б) Як ви вважаєте, хто винний у тому, що виникла необхідність ліквідувати лісгосп (Є. Дудар, «Лісова казка»)?
в) Доведіть, що твір Є. Дудара «Червона Шапочка» — це стара казка на новий лад. Наведіть переконливі обґрунтування.

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

«Людину можна розпізнати по оточенню, в якому вона обертається» (за твором Є. Дудара «Червона Шапочка»);

«Ельдорадо» — трагічна реальність Росії» (за поетичним твором В. Cамійленка «Ельдорадо»);

«Усміхатися — це завжди трішки показувати зуби» (за творами В. Cамійленка Є. Дудара).

ІІІ варіант

Початковий рівень

1. Хто з героїв казки Є. Дудара «Червона Шапочка» так висловився: «Гроші давай… Тоді я тебе з’їм»?
а) Вовк;
б) Червона Шапочка;
в) бабуся;
г) мисливець.

2. Сатира — це:
а) основний засіб вираження смислових і емоційних особливостей висловлюваного; виявляється в послідовній зміні складників інтонації;
б) розділ літературознавства, що здійснює аналіз, дає оцінку й тлумачення змісту творів сучасної літератури, визначає їх місце в житті суспільства, окремого колективу;
в) образний вираз, суть якого полягає у зменшенні розмірів, сили, значення зображуваного явища, підсилює виразність мови;
г) вид художньої літератури у прозі чи віршах, де зображення здійснюється через різні осміювання, критику всього негативного.

3. У вірші «Патріоти» В. Cамійленко висміює:
а) неробство;
б) шахрайство;
в) цнотливість;
г) безчестя.

Середній рівень

4. Через що третій хлопчик не висловив думку щодо своєї безталанної України (В. Cамійленко, «Патріоти»)?

5. Як суд вирішує долю простої людини винної і безвинної (В. Cамійленко, «Ельдорадо»)?

6. Які ділові папери згадуються у творі Є. Дудара «Лісова казка»?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань:
а) Чи буде на ваш погляд, плідною робота Ведмедя і його підлеглих під час землеробства (Є. Дудар, «Лісова казка»)?
б) Доведіть, що справжній патріот (В. Cамійленко, «Патріоти») — той, хто сидить склавши руки, а бореться за краще життя, захищає народні інтереси.
в) Чому, на вашу думку, В. Cамійленка вважають майстром гумористично-сатиричної поезії? Наведіть переконливі аргументи.

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

«Ельдорадо» — болючий сміх письменника-гумориста» (за твором В. Cамійленка «Ельдорадо»);

«Сатира — своєрідне дзеркало» (за творами В. Cамійленка Є. Дудара);

«Надмірна ласка, опіка — вади щодо формування особистості» (за твором Є. Дудара «Червона Шапочка»).

Тематична контрольна робота «Український гумор і сатира (В. Самійленко. Є. Дудар)», українська література

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *