ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ, БІОЛОГІЯ

Загальна характеристика сенсорних систем, біологія

Хід заняття Загальна характеристика сенсорних систем, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Які органи чуттів є у безхребетних тварин?

2. Які органи чуттів є у хребетних тварин?

3. Чи відрізняються органи чуттів у наземних і водних тварин?

III. Вивчення нового матеріалу

Сенсорні системи (аналізатори) — це складні структури, які сприймають і проводять тонкий аналіз усіх подразнень, що надходять із зовнішнього та внутрішнього середовища організму. Сенсорні системи (аналізатори) людини:

  • зору;
  • слуху;
  • рівноваги;
  • смаку;
  • нюху;
  • дотику;
  • руху;
  • температури;
  • болю.

Кожний аналізатор складається з трьох тісно пов’язаних між собою частин: периферичної, середньої та центральної.

Периферичною ланкою аналізаторів є рецептори, що перетворюють енергію подразника на процес нервового збудження або, як кажуть, трансформують силу подразника в нервовий імпульс.

Рецептори — спеціальні чутливі утворення, що сприймають і перетворюють подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовища на специфічну активність нервової системи.

Види рецепторів (за джерелом надходження сигналів)

biologiya_9_31Доцентрові нейрони, з’єднані між собою послідовно, що є шляхом, який веде від рецептора до кори великого мозку, становлять середню, або провідникову, частину аналізатора.

Ділянки кори великого мозку, які сприймають інформацію від відповідних рецепторних утворень, становлять центральну, або кіркову, частину (ядро) аналізатора. Ядра аналізаторів не мають чітко окреслених меж. У кожному з них розрізняють центральну частину — це головне місце скупчення клітин ядра аналізатора, і периферичну частину, де розташовані такі самі клітини, але розпорошені серед інших клітин. Роль ядра полягає в усвідомленні сприйнятого почуття. Ділянки кори, де розташовані кіркові ядра аналізаторів, називають сенсорними зонами кори великого мозку.

Усі частини аналізаторів діють як єдине ціле. Порушення діяльності однієї із частин веде до порушення функцій усього аналізатора. Розрізняють зоровий, слуховий, смаковий, шкірний та інші аналізатори. Центральні частини найбільш важливих аналізаторів містяться в таких ділянках кори:

Кірковий центр шкірного аналізатора, або аналізатора всіх видів загальної чутливості (тактильної, больової, температурної, м’язово-суглобової чутливості), знаходиться в задній центральній закрутці тім’яної частки.

Кірковий центр зорового аналізатора розташований у потиличній частці (на медіальній поверхні) навколо шпорної щілини.

Кірковий центр слухового аналізатора міститься у верхній скроневій закрутці скроневої частки.

Кірковий центр смакового аналізатора розміщений у нижній частині задньої центральної закрутки тім’яної частки.

Кірковий центр нюхового аналізатора локалізується в ділянці закрутки морського коника і його гачка.

Кірковий центр рухового аналізатора міститься в передній центральній закрутці лобної частки. У цій ділянці знаходяться нервові клітини, з діяльністю яких пов’язані всі рухи організму, а також формування свідомих рухових реакцій.

Кіркові центри всіх аналізаторів правої половини тіла розміщені в лівій півкулі, а лівої половини — у правій.

Можна сказати, що вся кора великого мозку — це складна система ядер аналізаторів, в яких відбувається безперервний аналіз і синтез подразнень, що постійно надходять до кори, унаслідок чого організм відповідає на них певними реакціями. Отже, ядра аналізаторів — це центри, що регулюють виконання певних функцій.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

1. Які сенсорні системи є у людини?

2. Які компоненти входять до складу аналізатора?

3. Де розташований кірковий центр зорового аналізатора?

4. Де розташований кірковий центр слухового аналізатора?

Загальна характеристика сенсорних систем, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *