РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІЇ БІЛКІВ. ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРМЕНТІВ, БІОЛОГІЯ

Різноманіття та функції білків. Вивчення властивостей ферментів, біологія

Хід заняття Різноманіття та функції білків. Вивчення властивостей ферментів, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Які функції виконує мальтоза?

2. Які живі організми використовують глікоген?

3. Які особливості будови крохмалю дозволяють йому ефективно виконувати свою функцію?

III. Вивчення нового матеріалу

Білки (або поліпептиди) — це високомолекулярні полімерні молекули, які складаються із залишків амінокислот. У білках амінокислоти з’єднані між собою з допомогою пептидного зв’язку, що утворюється під час узаємодії між карбоксильної групою однієї амінокислоти й аміногрупою іншої до складу білків живих організмів входять двадцять амінокислот.

Молекули білків відрізняються складною просторовою структурою, в якій виділяють чотири рівні організації.

Первинна структура білків обумовлена кількістю й порядком розташування амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Карбоксильні й аміногрупи амінокислот у поліпептидному ланцюзі регулярно повторюються. Це дозволяє їм узаємодіяти між собою, утворюючи водневі зв’язки. Ці зв’язки певним чином змінюють положення у просторі окремих ділянок поліпептидного ланцюга, створюючи вторинну структуру білкової молекули у вигляді спіральних або складчастих ділянок. Різні спіральні та складчасті ділянки білкової молекули також узаємодіють між собою. Це відбувається з допомогою гідрофобних чи електростатичних узаємодій між ними або внаслідок утворення водневих чи навіть ковалентних зв’язків між окремими радикалами амінокислот. Таким чином виникає третинна структура білка. Четвертинна ж структура білка виникає внаслідок об’єднання кількох білкових молекул у єдиний структурно-функціональний комплекс.

Саме особлива просторова структура дозволяє білкам виконувати більшість їх функцій розташування різних типів амінокислотних радикалів в одній точці простору створює унікальні умови для перебігу біохімічних реакцій, а складчасті ділянки білкового ланцюга виявляють значну стійкість до впливу зовнішніх факторів.

За формою білкової молекули білки поділяють на три великі групи — фібрилярні, глобулярні та проміжні. Просторова структура білків може порушуватися під впливом зміни температури, хімічного середовища, фізичних факторів У цьому випадку спочатку руйнується четвертинна структура, потім третинна, вторинна і, наостанок, первинна, коли розпадається поліпептидний ланцюг Цей процес називається денатурацією. Вона може бути зворотною, коли після припинення дії денатуруючого фактора білок самостійно відновлює свою структуру, і незворотною, коли після припинення дії фактора відновлення структури білка (або ренатурації) не відбувається.

Заповнення таблиці

Функції білків

Група білків

Функції

Приклади

Структурні білкиЄ компонентами опорних структур і покривів . Входять до складу сполучних тканин . Беруть участь в утворенні скелета, зв’язок, шкіри, пір’я, шерсті та інших похідних епідермісуКолаген, кератин, еластин, мукопротеїни
ФерментиЄ каталізаторами біохімічних реакцій . Забезпечують життєдіяльність організмуТрипсин, пероксидаза, алкогольдегідрогеназа
ГормониРегулюють обмін речовин в організміІнсулін, глюкагон
Транспортні білкиЗабезпечують в організмі транспорт кисню, жирних кислот, ліпідів та інших сполукГемоглобін, гемоціанін, альбумін
Захисні білкиУтворюють комплекси із чужими білками, інактивуючи їх . Беруть участь у процесі зсідання кровіАнтитіла, фібриноген, тромбін
Скоротливі білкиЗабезпечують скорочення м’язівАктин, міозин
Запасні білкиБеруть участь у створенні в організмі запасу речовин, які необхідні для забезпечення подальшої життєдіяльностіЯєчний альбумін, казеїн
ТоксиниЗалежно від способу життя організму, який їх виробляє, можуть слугувати як засобом захисту, так і засобом нападуЗміїна отрута, дифтерійний токсин

IV. Лабораторна робота

Вивчення властивостей ферментів

Мета: дослідити властивості ферментів і вплив на них фізичних факторів

Обладнання й матеріали: невеликі кубики сирої та вареної картоплі, пробірки, гідроген пероксид, який має кімнатну температуру, гідроген пероксид з холодильника, підручник.

Хід роботи

У цій роботі властивості ферментів розглядаються на прикладі ферменту пероксидази, що міститься в клітинах картоплі. У випадку контакту пероксидази з гідроген пероксидом відбувається розклад пероксиду на воду й кисень, який виділяється у вигляді невеликих пухирців газу.

1. Візьміть три пробірки й помістіть у них невеликі кубики картоплі. У перші дві помістіть кубики сирої картоплі, а в третю — вареної.

2. Залийте першу пробірку розчином гідроген пероксиду, який перед цим знаходився у холодильнику

3. Спостерігайте, чи виділяються пухирці газу. Відмітьте інтенсивність їх виділення

4. Залийте другу і третю пробірки розчином гідроген пероксиду, який має кімнатну температуру

5. Спостерігайте, чи виділяються пухирці газу. Відмітьте інтенсивність їх виділення

6. Зробіть висновок, в якому вкажіть результати спостережень і поясніть, чи вплинули низька температура й теплова обробка на роботу ферменту пероксидази

Різноманіття та функції білків. Вивчення властивостей ферментів, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *