УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.», Історія України

Хід заняття Узагальнення за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.», Історія України

ІІ . Змагання

Завдання 1. Історичний марафон
Команди називають по черзі поняття і терміни з теми і пояснюють їх. Наприклад:

Нація — це історична спільність людей на основі спільності території, яку вони населяють, мови, особливостей культури, економічних зв’язків.

Українська національна ідея — усвідомлення українцями себе як окремої нації, народу з власною історією, мовою, культурою, власними ідеями, поглядами на майбутнє України.

Уніфікація — зведення різноманітних проявів життя в різних національних районах держави до єдиних, затверджених імператорською владою, зразків.

Бюрократизація — збільшення кількості чиновників, які управляли українськими землями. Український народ позбавлявся самоврядування.

Цей перелік триває доти, поки не будуть названі всі основні терміни теми. У цьому конкурсі перемагає та команда, яка останньою називає якийсь термін. Вона отримує п’ять балів, а інші дві команди по три бали.

Завдання 2. Дерево запитань
Для проведення цього конкурсу вчителем заздалегідь готується плакат у вигляді дерева, до якого прикріплюються листочки, на внутрішній стороні яких записані запитання до даної теми. Представники команд по черзі підходять до дерева, зривають по листочку, читають запитання і дають на нього відповідь. Кожна команда має відповісти на три запитання, отже, кожна з них має обрати трьох представників, які надаватимуть відповідь. За кожну правильну відповідь команди отримують два бали.

Запитання
1. До складу яких держав і які українські землі входили на початку ХІХ ст.? Показати їх на карті.
2. Схарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської імперії.
3. Визначте чисельність та етнічний склад населення на українських землях у складі Австрійської імперії.
4. Назвіть зміни, які відбулися в традиціях та побуті українського населення на початку ХІХ ст.
5. Яке місце посідала Україна в планах Наполеона та російсько-французькій війні 1812 р.?
6. Які наслідки мали російсько-турецькі війни початку ХІХ ст. для України?
7. Схарактеризуйте умови та обставини початку українського національного відродження.
8. Що ви знаєте про діяльність масонських організацій в Україні?
9. Якого поширення набув декабристський рух на території України?

Завдання 3. Виправ помилки
Команди отримують на спеціальних картках тексти, в яких допущені помилки. За три хвилини вони повинні знайти ці помилки та виправити їх. За кожну правильно виправлену помилку нараховується один бал.

Картка № 1
Наприкінці 1826 р. у Варшаві побачила світ «Русалка Дністровая». Лише 100 примірників цієї збірки потрапили до рук читачів, решту було конфісковано. Цей твір був написаний церковною мовою. Зміст «Русалки Дністрової» визначався такими основними ідеями:

• визнання єдності українського народу з російським народом, розділеного кордонами різних держав;
• негативне ставлення до суспільних рухів та засудження народних ватажків — борців за соціальне та національне визволення;
• заперечення ідеї власної державності та політичної незалежності.

Картка № 2
«Руська Правда» Рилєєва передбачала збереження кріпацтва, зміцнення самодержавства, встановлення в Росії конституційної монархії, утворення вищого органу законодавчої влади — Народної ради, збереження поміщицького землеволодіння, надання політичних прав всьому населенню віком з 20 років, проголошення незалежності України.

Картка № 3
Масонство має глибоку історію. Особливо активним воно стає після Французької революції кінця XVII ст. Ідейну основу масонського світобачення становили принципи народовладдя, рівності й демократії. В Україні перша масонська організація виникла ще 1842 р. у с. Вишнівці на Волині. Масонські ложі виникали переважно в селах, оскільки до їх складу входили насамперед селяни. У ХІХ ст. у Харкові діяла майстерня «Вмираючий сфінкс», в Одесі— масонська ложа «Понт Євксинський», у Києві — «З’єднані слов’яни», у Полтаві — «Любов до правди».

Завдання 4. Словесний теніс
Цей вид змагання передбачає обмін запитаннями з теми між командами. Гру починає перша команда, яка ставить запитання двом іншим, потім те саме роблять друга і третя команди. Відповідати треба відразу після поставлених запитань. Час на обмірковування не надається. Під час гри необхідно стежити, щоб кожна команда поставила однакову кількість запитань і дала однакову кількість відповідей. Словесний теніс триває близько 5–7 хвилин. Перед початком змагання команди мають хвилину на підготовку запитань.
Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів. При цьому враховується й те, які запитання поставили команди, і те, як вони відповідали на запитання своїх суперників.

Завдання 5. Складання есе методом «Гамбургер»
Перш ніж приступити до виконання завдання, учні мають пригадати, що таке гамбургер. Це, власне, булочка, яка має начинку і складається з трьох частин:
1. Верхня частина. Булка
2. Середина. М’ясо, салат, сир
3. Нижня частина. Булка

За таким самим принципом будуватиметься відповідь команди. Адже есе теж буде складатися з трьох частин:
1. Вступ. Одне-два речення, які пояснюють головну ідею або тему есе.
2. Основна частина. Складається з фактів, доказів і пояснень, які підтримують головну ідею (4–6 речень).
3. Висновок. Підсумкове речення, яке висловлює головну думку всього сказаного.

Потім команди отримують теми для складання есе.

1-а команда. Яка роль у суспільно-політичному русі належала країнському дворянству? З якої причини і як змінювалася ця роль?

2-а команда. Чим пояснюється активна участь в поширенні української національної ідеї греко-католицьких священників?

3-я команда. Чому кінець ХVIII — поч. ХІХ ст. вважають початком одного з найтрагічніших періодів в історії Наддніпрянської України?

Для складання есе учням дається 3 хв. Слово для відповіді надається одному представнику, який висловлює точку зору всієї команди. Максимальна оцінка в цьому конкурсі п’ять балів.

Завдання 6. Розгадай головоломку
Кожній команді на окремій картці надається зашифрована головоломка, яку вони повинні розгадати й пояснити вислів, у ній зашифрований. Завдання виконується методом «Прес». За виконання завдання можна отримати максимум три бали.

Тут зашифровано вислів Т. Г. Шевченка. Прочитайте його, склавши по складах, та прокоментуйте.

630

(«Польща впала, та й нас задавила»)

Наприкінці уроку підбиваються підсумки змагання, оголошується команда-переможець, разом з командирами команд учитель виставляє оцінки за роботу на уроці.

Узагальнення за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *