Урок 82. Безумовні та умовні рефлекси. Інстинкти. Лабораторна робота № 10. Безумовні й умовні рефлекси людини, біологія, 9 клас

Урок 82. Безумовні та умовні рефлекси. Інстинкти. Лабораторна робота № 10. Безумовні й умовні рефлекси людини, біологія, 9 клас

Цілі уроку: дати загальне уявлення про інстинктивні програми поведінки, показати їх відмінність від умовнорефлекторної діяльності, розглянути значення умовних і безумовних рефлексів.

Обладнання й матеріали: фотографії або малюнки з прикладами інстинктивної програми поведінки.

Базові поняття й терміни: умовний рефлекс, безумовний рефлекс, інстинкт, програми поведінки.

 

 

Хід уроку 82. Безумовні та умовні рефлекси. Інстинкти. Лабораторна робота № 10. Безумовні й умовні рефлекси людини, біологія, 9 клас

 

I. Організаційний етап

 

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Яка система органів керує поведінкою тварин?

2. Чи існують приклади складної поведінки тварин?

3. Чи можуть тварини в процесі життя виробляти нові форми поведінки?

 

III. Вивчення нового матеріалу

Рефлекс — це найпростіша несвідома реакція живого організму на подразнення рецепторів, яка відбувається за участі центральної нервової системи. Розрізняють безумовні й умовні рефлекси. Безумовні рефлекси є властивими для всіх особин одного виду і проявляються в них однаково.

Інстинкти — це ланцюг послідовних безумовних рефлексів, що є однією з форм пристосування тварин до умов життя. Це природжена форма поведінки тварини. Інстинкти характеризуються стереотипністю дій, поштовхом для яких є зовнішні подразнення. У незмінюваних умовах інстинкти корисні, однак несвідомі, автоматичні дії стають марними в разі зміни ситуації. Деякі безумовні рефлекси використовують у медичній практиці для визначення стану здоров’я людини — колінний, черевний, мигальний, смоктальний тощо.
Безумовні рефлекси та інстинкти не здатні забезпечити повне пристосування тварин до умов життя, що постійно змінюються. Це пристосування досягається умовними рефлексами, що формуються впродовж індивідуального життя тварини.

Умовні рефлекси — складні пристосувальні реакції, що виробляються в процесі життя на основі безумовних. На відміну від безумовних, умовним рефлексам не властива сталість. Вони можуть утворюватися і зникати залежно від конкретних умов. Тому їх називають умовними, тобто для їх формування потрібні умови. Ці рефлекси утворюються за участі кори великих півкуль. Про це свідчать досліди на тваринах, у яких видаляли кору. Вони майже втрачали здатність утворювати умовні рефлекси, але зберігали безумовні та раніше вироблені умовні.

Умовний рефлекс можна виробити тільки тоді, коли байдужий подразник передує безумовному. В інших поєднаннях умовні рефлекси не утворюються, а якщо утворюються, то слабко, і швидко згасають. Важливо, щоб умовний подразник біологічно був слабшим, ніж безумовний.

Умовні рефлекси можна виробляти на базі не лише безумовних, а й раніше утворених умовних, які добре сформувались і є стійкими. У цьому разі раніше створений рефлекс виконує роль безумовного подразника. На базі такого умовного рефлексу можна виробляти і третій рефлекс. У людини можна виробити 50-100 умовних рефлексів, що спираються один на одного.

 

IV. Виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота № 10. Безумовні й умовні рефлекси людини

Мета: ознайомити учнів з безумовними й умовними рефлексами людини.
обладнання й матеріали: таблиця зі схемою рефлекторної дуги, неврологічний молоточок, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Робота в парах. Один з учнів сідає на стілець і кладе ногу на ногу.

2. Другий учень злегка б’є неврологічним молоточком по сухожиллю чотириглавого м’яза стегна, яке розташоване під колінною чашечкою.

3. Учні спостерігають реакцію й описують її в зошиті.

Безумовний рефлекс

Безумовний рефлекс

4. Індивідуальна робота. Кожен учень описує в зошиті один зі своїх умовних рефлексів і обґрунтовує належність цього рефлексу до групи умовних рефлексів.

5. Висновки роботи формулюються й записуються в зошит.

 

V. Домашнє завдання

Урок 82. Безумовні та умовні рефлекси. Інстинкти. Лабораторна робота № 10. Безумовні й умовні рефлекси людини, біологія, 9 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків біології 9 клас