Урок 84. Набута поведінка, біологія, 9 клас

Урок 84. Набута поведінка, біологія, 9 клас

Цілі уроку: сформувати поняття набутої поведінки, розглянути такі форми набутої поведінки, як динамічні стереотипи, уміння, навички, звички.

Обладнання й матеріали: фотографії або малюнки людей у характерних життєвих ситуаціях, які демонструють різні варіанти поведінки.

Базові поняття й терміни: рефлекс, динамічний стереотип, навички, уміння, звички.

 

 

Хід уроку 84. Набута поведінка, біологія, 9 клас

 

I. Організаційний етап

 

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Що таке безумовний рефлекс?

2. Що таке умовний рефлекс?

3. Чи всі наші дії можна вважати рефлексами?

 

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

До типових форм набутої поведінки відносять динамічні стереотипи, уміння (навички) і звички.

Динамічний стереотип необхідний для успішної взаємодії організму із середовищем. Повторення однакових рухів і дій, однакових актів поведінки, схожих реакцій організму забезпечує йому успіх у діяльності, задоволенні своїх потреб.

Відомо, що людина звикає до певного способу дій, виробляє певний спосіб сприймання, запам’ятовування, мислення. Автоматизуючи свої дії, вона виробляє навички та звички, які полегшують здійснення свідомо спрямованої діяльності. В усьому цьому головну роль відіграють динамічні стереотипи.

У процесі діяльності постійно утворюються нові динамічні стереотипи. Старі ж динамічні стереотипи не зникають, вони взаємодіють з новоутворюваними, сприяють їх утворенню або, навпаки, суперечать їм, унаслідок чого успішне утворення нових стереотипів гальмується.

Вироблення або перероблення динамічного стереотипу потребує значного обсягу роботи нервової системи. Воно може відбуватися впродовж тривалого часу й залежить від складності самої діяльності, а також від індивідуальності та стану тварини чи людини. Вироблення й підтримання динамічного стереотипу завжди пов’язуються з певними переживаннями.

Нервові процеси, що відображаються в півкулях головного мозку в процесі встановлення й підтримування динамічного стереотипу, є підґрунтям почуттів, вони зумовлюють їхній характер та інтенсивність. Почуття труднощів, бадьорості та стомленості, задоволення й засмученості, радості й відчаю тощо мають своїм фізіологічним підґрунтям зміни, порушення старого динамічного стереотипу чи складність встановлення нового.

Динамічний стереотип краще утворюється тоді, коли подразники діють у певній системі, певній послідовності та певному порядку. Підтримується динамічний стереотип додержанням певного зовнішнього порядку, системи та режиму діяльності.

Навичка — здатність виконувати дії відповідно до заданих критеріїв (наприклад, якості), що набута в процесі навчання або «життєвої практики». З точки зору психології, навичка — психічне новоутворення, підконтрольне свідомості й вироблене шляхом вправ, завдяки якому індивід спроможний виконувати певну дію раціонально, з належною точністю і швидкістю, без зайвих витрат фізичної та нервово-психологічної енергії.

Першим етапом у виробленні навички є вміння, яке формується шляхом багаторазового повторення потрібної послідовності дій у стандартних умовах, за активної участі всіх органів чуття (зору, слуху тощо). Увага людини при цьому зосереджена на деталях, елементах рухової дії, на просторових, часових, просторово-часових, динамічних та ритмічних характеристиках рухів. Одночасно засвоїти ці характеристики неможливо. Їх вивчають послідовно, шляхом усвідомленого багаторазового практичного вправляння. Багаторазове повторення потрібної послідовності дій та її частин під безпосереднім контролем свідомості й за безперервного пошуку способів найефективнішого їх виконання поступово приводить до вдосконалення та стабілізації рухових операцій, окремих елементів, з наступним їх поєднанням у рухову дію. На перших етапах навчання рухові дії виконуються уповільнено, із зупинками, зайвими рухами та помилками. Людина виконує дії нестабільно. Такий рівень освоєння дій прийнято називати вмінням.

Збільшення числа повторень і корекції помилок призводить до невимушеного, плавного, безпомилкового, стабільного й економного виконання потрібної послідовності дій. Вони поступово автоматизуються. Іншими словами, відбувається плавна трансформація вміння в навичку.

Звички, як і навички, виробляються шляхом вправ, завдяки чому індивід стає спроможним виконувати певну дію раціонально, з належною точністю і швидкістю, без зайвих витрат фізичної та нервово-психологічної енергії. Але, на відміну від навичок, звички не виробляються цілеспрямовано, а виникають завдяки простому багаторазовому повторенню одноманітних дій, які людина виконує несвідомо.

 

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

1. Що таке навичка?

2. Як формується вміння?

3. Чим звичка відрізняється від навички?

4. Які шкідливі звички вам відомі?

 

V. Домашнє завдання

Урок 84. Набута поведінка, біологія, 9 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків біології 9 клас